Růženec Víry

 

Růženec Víry [1]
 
 
 
 
OM NAMAH ŠIVÁJA! [2]
 

Bože, pomoz mi, Bože. Vím, že Ty jsi. 

Vím, že Ty mě slyšíš. Věřím v Tvoji moc a Tvoje milosrdenství. 

Miluji Tě, Bože a věřím, že vše, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych k Tobě přišel. 

Odpusť mi, Bože, za vše, co jsem učinil ve své nevědomosti. 

Děkuji Ti, Bože, za Tvoji výuku a za to, že jsi mi dovolil projít všechny zkoušky a obstát se ctí. 

Pomoz mi, Bože, najít Tě a již se s Tebou nikdy v životě nerozloučit.

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

Om

 

 

Vše je Bůh
 
OM NAMAH ŠIVÁJA!

 

1.     Vše je Bůh. Všechno, co vás obklopuje, vše, na co vaše oči stačí – vše je Bůh.

 

Ом

2. I vy jste Bůh. Ano, i vy jste Bohem ve vtělení, ale jenom tehdy, když dodržujete určité podmínky, které jsou nevyhnutelné pro to, aby se projevila vaše skutečná Božská podstata.

 

Ом

      3. Naučím vás, co je nevyhnutelné udělat proto, abyste se stali Bohem. Především musíte milovat a uctívat Boha ve všem, co vás obklopuje.

 

Ом

4.  Není nic, co by rozdělovalo vás a nějakou částici života, od nejmenšího mravence až po nejuznávanějšího Guru. Vy jste toto všechno, a současně jste individualizací Božství ve vaší omezené fyzické podobě.

 

Ом

5.  Právě vaše fyzická podoba je tím, co vás odděluje od plné Božskosti. Proto je vám tato podoba dána jenom dočasně, abyste mohli vyzkoušet sami sebe v pozemském životě po mnoho miliónů let, procházejíce tisíci a desítkami tisíc svých pozemských vtělení.

 

Ом

6.  Využíváte tuto podobu pro ty účely, pro které si Bůh přeje, abyste ji používali. Bůh si přeje vyjádřit sebe skrze vaši fyzickou podobu. A vaším úkolem je dát Bohu příležitost projevit se skrze vás.

 

Ом

7. Musíte podřídit svůj život Bohu, kterým jste. A to je úkol každého z vás. Musíte se starat o svou podobu, zachovávat ji v pořádku, živit ji vším potřebným.

 

Ом

8.  Avšak nikdy nesmíte zapomínat, že jste Bohem, a proto nemůžete dělat to, co je nedůstojné Boha.

 

Ом

9.   Ohlédněte se za vaším životem, na okolnosti vašeho života. Odpovídá všechno ve vašem životě Božským standardů?

 

Ом

 

10.  Musíte zaměřit svou pozornost na všechny stránky vašeho života. Co jíte? Do čeho se oblékáte? S kým se setkáváte? Jak se chováte ke svým příbuzným a známým? Oni jsou úplně stejnými Bohy ve fyzické podobě. I váš vztah k nim musí být podobný vašemu vztahu k Bohu.

 

Ом

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

Ом.

 

 

Budoucnost je spojena s obnovením tradice pravé víry

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

 

1.  Můžete jít do chrámu nebo do kostela. Vidíte tam Božská zobrazení. Klaníte se těmto Božstvím. Avšak není velkého rozdílu mezi vámi, mezi lidmi, kteří vás obklopují a mezi Božstvími v chrámu. My všichni jsme projevem Božství.

 

Ом

 

2.  My všichni stojíme na různých úrovních projevení Božství, ale na tom opravdu nezáleží.

 

Ом

 

3. Souhlasíte, že pokud se vy sami budete chovat k sobě jako k Bohu, a pokud se budete chovat i ke všem lidem kolem vás, jako k Bohům, pak se váš život změní. A ten se změní tak rychle, jak dlouho a jak plně budete schopni udržovat obraz Božství ve svém vědomí. To je důvod, proč je nezbytné mít obrazy Božství u sebe doma, na pracovním místě.

Ом

 

4.  Je velmi důležité neustále mít před očima vzor k následování. Váš svět je světem forem, proto je pro vás velmi důležité stále si vizuálně představovat Božství, kterým jste. Souhlasíte se mnou?

 

Ом

 

5.   Stáváte se tím, k čemu směřujete a jaké vzory neustále udržujete ve svém vědomí.

 

Ом

 

6.  Podívejte se na to, co vás obklopuje doma, na ulici, pozorně zacházejte s těmi vzory, které vídáte v reklamách, kterými jsou zaplněny vaše televizní přenosy. Co si myslíte o tom, co je kolem vás, podobá se to Božské realitě?

 

Ом

 

7.  Nabízím vám nejlevnější způsob, jak se stát Bohem. Stačí se jenom odpoutat od nedokonalých vzorů a obklopit se dokonalými Božskými vzory. A nezáleží na tom, k jakému náboženství nebo víře tento vzor patří.

 

Ом

 

8. Musí to být vzory, které povyšují vaše vědomí, dávají vám možnost zůstat co možná v nejdokonalejším stavu vědomí, co možná nejbližším k Božím vibracím dokonalosti.

Ом

 

9.   Lidé na Západě neumí ctít Božství a neumí se správně chovat k Božství. Proto vám radím studovat tradici Indie, země, v níž je zachována tradice uctívání Božstva. Země, ve které si váží lidí, zasvěcujících svůj život službě Bohu. V žádné zemi na světě nejsou vytvořeny takové podmínky pro službu Bohu jako v Matičce Indii.

Ом

 

10.  Budoucnost je svázána s obnovením tradice pravé víry. Víry, založené ne na vnějším uctívání Božství, ale na vnitřním projevu úcty k Bohu, který se nachází v každém člověku.

 

Ом

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

Ом

 

 

Pravý Bůh ukrýt ve srdci

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

 

1.  Prioritou je výchova mladší generace v tradicích uctívání Božství, které přebývá v každé lidské bytosti, výchova k úctě ke staršímu pokolení.

 

Ом

 

2. Jakákoliv vnější podoba Božství je pro vás nutná pouze jako připomenutí vaší Božské přirozenosti a Božské přirozenosti všech lidí kolem vás.

 

Ом

 

3.  Uctívání Božství nemá nic společného s náboženstvím. Náboženství je vnější cesta, která je nezbytná v určitém okamžiku, ale nesmíte této cestě věnovat příliš pozornosti.

Ом

 

4.  V Indii existuje mnoho chrámů, které slouží Božství. Ale v Indii existuje také mnoho mudrců, jogínů, kteří učí vážit si Božství ve svém srdci a učí, jak dosáhnout přímé komunikace s Bohem uvnitř sebe a s Božstvími, která jsou vždy připravena komunikovat s člověkem.

 

Ом

 

5.  Vaše vnitřní práce na sobě spočívá vždy pouze v jediném - v realizování sebe jako Božího projevu a odepření všeho, co není od Boha v nitru vás samých.

 

Ом

 

6.  Pokaždé, když se pokoušíte najít v sobě něco, co je nereálné a položíte tuto vlastnost na piedestal místo Božství, je to odklonem z Cesty. Měli byste pozorně sledovat všechny tyto momenty.

 

Ом

 

7.   Ve svých životech budete narážet na zbožštění vašich blízkých, vašeho manžela či manželky, vašich dětí, lidí, které milujete. Ve svých životech se budete setkávat se zbožštěním věcí, luxusních předmětů, peněz. Budete čelit zbožštění moci a síly.

 

Ом

 

8.   Budete mnohých stavět na piedestal a uctívat tento fetiš jako Boha. Nicméně, projde mnoho času, a vy začnete tušit, že neexistuje nic, co by mohlo nahradit  skutečné Božství ve vašem srdci.

 

Ом

 

9.  Někteří z vás již začali tušit tuto prostou pravdu. Protože příliš mnoho božstev bylo vámi samými, nebo okolnostmi svrženo ze svých piedestalů, takže se bojíte opět přijít o náklonnost k čemukoliv.

 

Ом

 

10. A tak mnozí z vás s obavou přistupují ke skutečnému Bohu, ukrytému v srdci a pokoušejícímu se s vámi navázat kontakt.

 

Ом

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

Ом

 

 

Jak najít Boha v srdci
 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

 

1.  Nemějte strach. Konečně nastal čas, kdy vám náleží potkat se se skutečným projevem Božství. Patří vám potkat se s Bohem uvnitř vás. A to se stane jenom tehdy, když svrhnete z piedestalu jeden falešný idol za druhým.

 

Ом

 

2. Nemějte strach. Vždycky existuje hledisko, které pomůže vám odlišit skutečného Boha od mnoha falešných bohů a bohyň.  vy sami vždy poznáte, když se potkáváte se skutečným projevem Božství ve vašem životě.

 

Ом

 

3. Tehdy, když jste spokojeni, umírněni a naplněni Božím klidem ve svém srdci, nemůže vás nikdo na světě přesvědčit, že jste nenašli skutečného Boha. To se nedá zaměnit s ničím.

 

Ом

 

4.  Nicméně, mnozí z vás stále hledají a nachází falešné bohy, falešné modly. Jak nezabloudit, jak najít jediného skutečného Boha ve svém srdci?

 

Ом

 

5.  Pravda tkví v tom, že vy nejste schopni najít skutečného Boha do toho času, pokud se nezřeknete falešných bohů a všech náklonností k vašemu světu.

 

Ом

 

6.   Pokud se pokoušíte najít Boha proto, abyste realizovali nějaké své cíle, nebo svou povahovou vlastnost, pak nebudete schopni najít skutečného Boha.

 

Ом

 

7. Nejste schopni najít skutečného Boha do toho času, pokud se celým srdcem nesoustředíte na Něho. Do toho času, pokud nejste schopni zříci se jakékoliv čistě lidské snahy, včetně snahy uctívat Boha.

 

Ом

 

8. Je vám zatěžko tomu uvěřit a pochopit to, avšak velmi mnoho lidí si zaměňuje skutečnou víru v Boha za slepé uctívání božství.

 

Ом

 

9.  Vnější uctívání Boha nemá nic společného s vnitřním uctíváním Božství.

 

Ом

 

10.  Vnější uctívání Boha je jenom prvním, úplně prvním krokem na cestě ke skutečnému Božství, ulpívajícím ve vašem srdci.

 

Ом

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

Ом

 

 

Najdete Boha

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!

 

1.   Každý z vás musí přijít k Bohu. Každý z vás nevyhnutelně přijde ke svému Bohu, nacházejícímu se v nejniternějším bodě vašeho srdce. Avšak, každý z vás bude nacházet mnoho bohů, kteří žijí v chrámech a kostelech, pagodách a mešitách.

 

Ом

 

         2.  Budete dlouho hledat svého Boha. Ale najdete ho jednoho krásného dne, když se vám bude zdát, že život pro vás ztratil smysl, když vás již nic ve vašem světě nebude k sobě připoutávat.

Ом

 

3.  Budete sedět nad troskami svého života, na spáleništi rodiny nebo práce nebo něčeho, co bylo pro vás důležité a teď je to pryč. A v ten moment, kdy ve vašem světě nezůstane nic, k čemu budete pociťovat připoutanost, v ten moment, v poslední naději upřete svůj pohled k nebi.

 

Ом

 

4.   A řeknete ve svém srdci: "Bože, pomoz mi, Bože. Vím, že Ty jsi. Vím, že Ty mě slyšíš. Věřím v Tvoji moc a Tvoje milosrdenství.

 

Ом

 

5. Miluji Tě, Bože a věřím, že vše, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych k Tobě přišel.

 

Ом

 

6.  «Odpusť mi, Bože, za vše, co jsem učinil ve své nevědomosti. Děkuji Ti, Bože, za Tvoji výuku a za to, že jsi mi dovolil projít všechny zkoušky a obstát se ctí.».

Ом

 

     7. «Pomoz mi, Bože, najít Tě a již se s Tebou nikdy v životě nerozloučit.»

 

Ом

 

     8.   A v tomto okamžiku se vám bude zdát, že se Nebesa otevřela. Zažijete něco, co jste ve svém životě ještě nikdy nezažili. Pochopíte, že vše, o co jste se snažili, už máte a vždy jste měli. A toto všechno je uvnitř vás, ve vašem srdci, ale vy jste to nechtěli vidět a slyšet až do tohoto okamžiku, kdy vaše uši začaly slyšet a vaše oči se otevřely.

 

Ом

 

9.  Věřím a doufám, že každý z vás buď již zažil, nebo ještě zažije podobný prožitek. A já doufám, že tento prožitek zanechá ve vaší duši takovou nesmazatelnou stopu, že budete neustále přebývat ve stavu harmonie s Bohem až do konce tohoto vašeho života.

 

Ом

 

10.  A kdyby jste se dostali do jakékoliv tíživé životní situace, již více nebudete nadávat na Boha a obviňovat Jeho z vašich neštěstí a trápení. Pochopíte a přijmete, že za vše vaše neštěstí a trápení jste byli vinni jenom vy sami, protože jste byli naplněni pýchou a nevědomostí. A nevědomost vám zastírala oči.

 

Ом

 

OM NAMAH ŠIVÁJA!


Ом

 

Bože, pomoz mi, Bože. Vím, že Ty jsi. Vím, že Ty mě slyšíš. 

Věřím v Tvoji moc a Tvoje milosrdenství. 

Miluji Tě, Bože a věřím, že vše, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych k Tobě přišel. 

Odpusť mi, Bože, za vše, co jsem učinil ve své nevědomosti. 

Děkuji Ti, Bože, za Tvoji výuku a za to, že jsi mi dovolil projít všechny zkoušky a obstát se ctí. 

Pomoz mi, Bože, najít Tě a již se s Tebou nikdy v životě nerozloučit.

OM NAMAH ŠIVÁJA!

Ом


__________________________________________________________________________________

 

[1] Růženec sestaven T.N. Mikušinou pod vedením Pána Šivy podle Poselství Pána Šivy 2. dubna 2005 a 2. ledna 2007.

Při poslechu Růžence písemně nebo při čtení ve skupině se mantry „OM NAMAH ŠIVÁJA“ a „OM“ vyzývají ke společnému čtení.

 

[2] Starověká mantra OM NAMAH ŠIVÁJA v sanskrtu znamená „Podrobuji se Bohu, hledám v Něm útočiště“, nebo „Át´ Bude Tvá Vůle“. Opakování OM NAMAH ŠIVÁYA je Cestou k jednotě s Nejvyšším Bohem (Boží Jméno použité v této mantru je Šiva, který v hinduismu představuje Nejvyššího Boha).

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_very.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net