Malý Růženec Matky Marie - 5

 

 

Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a zbožnosti [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodičko, milovaná Matko Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě. Amen [2]

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1.    Měli byste se zajímat nejen o svá fyzická těla, ale i o své duše. Nářek a sténání naplňují prostor kolem Země. Duše strádají. Vím, že velmi mnoho duší strádá, avšak zároveň s tímto strádáním se očišťují. Je-li živá duše, je naděje, že člověk bude žít.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.    Vaše duše potřebují pomoc. Tuto pomoc však nemusím Vašim duším poskytnout jen já. Vy sami si můžete pomoci. Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitba, i když je beze slov, jakožto nabytí souladu s Božským světem, může uzdravit mnohé duševní rány.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.    Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své pocity. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se na veřejnosti, na odiv, ale sám se v těžkých chvílích obracel k Pánu pro pomoc. Vy byste měli dělat totéž.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.    Soulad s Božským světem, alespoň na krátkou dobu během dne, umožňuje Vaší duši zakusit pokrm, který je jí tolik potřebný. Vaše duše se sytí Božským požehnáním, a je Vaší povinností směřovat pozornost ke své duši. Není k tomu třeba mnoho času, milovaní.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.    Co Vám brání věnovat jednu hodinu denně horlivé modlitbě, hovoru se mnou, v srdci? Znám mnohé, kteří se stydí modlit, ale pouští si doma, v práci nebo v autě písně věnované mně. Ponořují se tak do magického světa melodie a vstupují ve svém srdci do tichého rozhovoru se mnou.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.    Velmi mnoho lidí má můj obrázek stále při sobě. Kdykoliv na skrytém místě vezmete můj obrázek a líbáte jej, já o tom momentu vím. V tom okamžiku jsem přítomna vedle Vás. Ano, milovaní, Bůh mi daroval schopnost být přítomna na mnoha místech na zeměkouli ve stejném okamžiku.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.    A tam, kde si na mne lidé vzpomenou a milují mne, tam vždy panuje atmosféra bezpečí. Jsem ochránkyní prostoru. Tam, kde mohu být přítomna, na těch místech na Zemi se velmi zřídka stávají různá neštěstí. Kdybyste mohli neustále udržovat soulad s mým srdcem, Vaši blízcí i všichni lidé, kteří s Vámi žijí, by byli pod ochranou.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.    Přála bych si prokázat zvláštní milost těm, kteří jsou teď ve vtělení a provádí svou službu pro blaho Země tiše a nenápadně. Je Vás málo, ale kolem Vás se prostor očišťuje jako zvukem zvonu, protože svými čistými myšlenkami, nezištností a službou dokážete očišťovat prostor kolem sebe. Daruji Vám zvláštní schopnost spojit se se mnou. Pro Vás jsem vždy po Vašem boku. Zachovám si svou přítomnost při Vás. Můžeme tak zesílit naše snahy očistit prostor.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.    Pro ty, kdo se staví skepticky ke mně, k Učení, které Vám předávám já i ostatní Mistři, musím učinit zvláštní odbočení. Do té doby, než pochybnosti ve vašich duších neustoupí oddanosti a Víře, do té doby, dokud nebudete moci vzdát čest mým služebníkům, do té doby nejsou schopni nic změnit ani Mistři, ani vy sami ve své zemi. Je nezbytně nutné, aby se víra a zbožnost projevila všude, v každém městě a v každé vesnici. Ne honosná víra, která nic nestojí, ale pravá víra, která jediná může otevřít Božskou příležitost.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a úctu k Nejvyššímu Zákonu, k Božskému Zákonu. A až se tak stane, budete o tom vědět, protože se vše začne rychle měnit Vám doslova přímo před očima. Ale teď se mohu spolehnout jenom na málo těch, kteří nesou svou službu přes naprosté nepochopení a dokonce skrze posměch od okolních lidí. Běda lidu, který nectí projevy pravé Víry a neuctívá své svaté. Avšak naděje nikdy neodchází a neopouští lidstvo, dokud je alespoň několik svatých, schopných udržovat Božský stupeň vědomí. 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. 

Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/5_maliy_rosary_materi_marii.htm

 

______________________________________________________________________________________________________

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 27. prosince 2009

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net