Malý Růženec Matky Marie - 5

 
Pátý malý Růženec Matky Marie
 

 

Všude jsou potřeba projevy Víry a zbožnosti [1]

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

Milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1.    Měli byste se zajímat nejen o svá fyzická těla, ale i o své duše. Prostor kolem Země naplňuje nářek a sténání. Duše strádají. Vím, že velmi mnoho duší strádá, avšak zároveň se tímto strádáním očišťují. Je-li duše živá, je naděje, že člověk bude žít.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2.    Vaše duše potřebují pomoc. A tuto pomoc vašim duším mohu poskytnout nejen já. Vy sami si můžete pomoci. Nejlepším lékem pro vaše duše bude vroucí pokání ze všech vašich chyb a hříchů a upřímný záměr tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitba, dokonce i modlitba beze slov, jako nalezení souladu s Božským světem, může uzdravit mnoho duševních ran.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3.    Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své city. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se veřejně, na odiv, ale i on sám se v těžkých chvílích obracel k Bohu o pomoc. Vy byste měli dělat totéž. 

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4.    Soulad s Božským světem, alespoň krátkou chvíli během dne, umožňuje vaší duši zakusit potravu, kterou tolik potřebuje. Vaše duše se živí Boží Milostí a vy jste povinni věnovat pozornost své duši. Nezabere to mnoho času, milovaní.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5.    Co vám brání věnovat jednu hodinu denně upřímné modlitbě, hovoru se mnou ve svém srdci? Znám mnohé, kteří se stydí modlit, ale doma, v práci nebo v autě si pouští písně, které jsou mně věnované. Ponoří se do kouzelného světa melodie a ve svém srdci vstupují do tichého kontaktu se mnou.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6.    Velmi mnoho lidí má můj obrázek stále při sobě. A tehdy, když na osamělém místě vezmete můj obrázek a líbáte jej, já o tom vím. A okamžitě projevuji svou přítomnost vedle vás. Ano, milovaní, Bůh mi daroval schopnost být ve stejném okamžiku přítomna na mnoha místech na zeměkouli.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7.    A tam, kde si na mne lidé vzpomenou a milují mne, tam vždy panuje zvlaštní atmosféra bezpečí. Jsem ochránkyní prostoru. A tam, kde mohu být přítomna, tak na takových místech na Zemi se velmi zřídka stávají různá neštěstí. Kdybyste mohli neustále udržovat soulad s mým srdcem, vaši blízcí i všichni lidé, kteří žijí kolem vás, by byli pod ochranou.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8.    Přála bych si prokázat zvláštní milost těm, kteří jsou teď ve vtělení a tiše a nenápadně slouží pro blaho Země. Je vás málo, ale kolem vás se prostor očišťuje jako zvukem zvonu, protože svými čistými myšlenkami, nezištností a službou dokážete prostor kolem sebe očišťovat. Daruji vám možnost zvláštního spojení se mnou. Pro vás jsem vždy po vašem boku. A budu svou přítomnost s vámi neustále udržovat. Můžeme tak znásobit naše úsilí o očištění prostoru.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9.   Musím teď učinit malé odbočení pro ty, kteří se ke mně a k Učení, které vám předávám já i ostatní Mistři, staví skepticky. Do té doby, než pochybnosti ve vašich duších neustoupí oddanosti a Víře, do té doby, dokud nebudete moci vzdát čest mým služebníkům, tak do té doby nejsou ve vaší zemi schopni nic změnit ani Mistři, ani vy sami. Je nezbytně nutné, aby se Víra a zbožnost projevily všude, v každém městě a v každé vesnici. Ne předstíraná víra, která nemá žádnou cenu, ale pravá Víra, která jediná může otevřít Božskou příležitost.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10.  Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a úcty k Nejvyššímu Zákonu, k Božskému Zákonu. A až to tak bude, budete o tom vědět, protože se vše začne rychle měnit doslova přímo před vašima očima. Ale teď mohu spoléhat jen na velmi málo lidí, kteří vykonávají svou službu v naprostém nepochopení a dokonce i v posměchu těch, kteří je obklopují. Běda národu, který nectí projevy pravé Víry a neuctívá své svaté. Avšak naděje nikdy neodejde a neopustí lidstvo, dokud je alespoň několik svatých, schopných udržovat Božskou úroveň vědomí.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/5_maliy_rosary_materi_marii.htm

 

____________________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 27. prosince 2009

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

* * *

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net