Růženec "Mystický okamžik"

 

Krátký Růženec dle Poselství JÁ JSEM TO, CO JSEM, 31. prosince 2011


 

Jsem připraven, Páne. Vezmi mě, Páne, vezmi mé znalosti, mé schopnosti. 

Použij mě, Páne, pro splnění Tvých plánů. Tady JÁ JSEM, Páne. 

S pokorou přijimám Tvou Vůli a Tvůj Zákon. Není nic ve mně, co není od Boha. 

Neni nic co nás rozděluje. Jsme jedním.[1]1. JÁ JSEM TO, CO JSEM. A přicházím z tvého nitra. Nastává mystický okamžik změny epoch, je ten správný čas přemýšlet o věčnosti. Neznamená to, že se éra právě teď mění. Ale znamená to, že nastal okamžik věčnosti, kdy dojde ke změně epoch. A v tuto dobu je jako nikdy potřeba obrátit svůj pohled k věčnému, nadčasovému, mystickému, tajemnému.

OM

2. Dnes je velmi málo lidí, kteří cítí Vyšší světy. Předtucha věčnosti je darem, který člověk nezíská během jediného vtělení. Čím více lidí ve vtělení má dar cítit Vyšší světy, tím harmoničtěji probíhají všechny události fyzického světa. Protože právě vnitřní spojení, mystické spojení, které se odehrává uvnitř vaší bytosti, vám umožňuje provádět Božské změny ve vašem světě. 

OM

3. Velké změny ve světě neprovádějí vlády, ani státy, ani jednotlivé osobnosti. Všechny velké změny ve světě se vždy uskutečnily díky proniknutí do světa vyšších energií. Jen tehdy, když jsou  energie Vyšších světů schopny proniknout do fyzického světa, začíná se všechno velmi rychle měnit, doslova před vašima očima. Právě teď stojíme na prahu té doby, té epochy, kdy dojde ke sloučení vnitřních světů čím dál tím většího počtu lidských bytostí, nacházejících se ve vtělení.

OM

4. Úkolem, cílem a smyslem života mnohých bytostí je právě udržovat a podporovat ve svém vědomí vazbu s Vyššími světy, vazbu mezi světy. Až bude dostatečné množství lidských bytostí schopno ve svém vědomí stoupat k Vyšším světům, tehdy se uskuteční všechny změny, Božské změny světa. 

OM

5. Trvám tedy na tom, aby si každý z vás udělal čas na svou vlastní mystickou zkušenost, mystický experiment. Musíte si najít čas k zamyšlení nad věčným a pomíjivým. Nad věčnými hodnotami a momentálními zájmy. Pocítit rozdíl mezi nimi a pochopit, kterým směrem se chcete vydat.

OM

6. V současné době je každý člověk schopný mystické zkušenosti považován za podivného, nepoužitelného v životě. Ale nebude tomu tak navždy. Do vtělení bude přicházet stále více a více lidských jedinců, kteří ve svém vědomí uchovávají vzpomínku na Vyšší světy. Velmi brzy tito jednotlivci zaujmou ve světě vedoucí pozice. Protože přišel čas. Přišel čas a prostor se mění. Světy se přiblížily a jsou připraveny ke vzájemnému prolnutí.

OM

7. Iluze se v posledních křečích snaží udržet své pozice, proto moje připomenutí vašeho Božského původu nebude zbytečné. Připomenutí té vnitřní podstaty, která je ve vás a nedovoluje vám pokračovat ve vašem sladkém snění v iluzi. Je čas probudit se k Vyšší realitě. Nastal čas. Váháte s tím a nechcete se rozloučit se sladkým sněním v iluzi. Ale Božská realita překonává svou silou a krásou všechny sebelepší projevy vašeho fyzického světa. Proto zamiřte ke své opravdové podstatě. Božské podstatě. Hledejte ve svém nitru ta tichá mystická znamení. Jen tehdy, až budete souznít s Vyšší realitou, fyzický svět se bude měnit sám o sobě.

OM

8. Vidíte kolem sebe hodně lidí, kteří přemýšlejí o Vyšší realitě a jsou s ní v souladu? Myslím si, že ne. Takových lidí je ve vtělení málo. A to je hlavní příčina veškeré nespravedlnosti, která existuje ve vašem světě, jakýchkoliv neharmonických přírodních jevů a masových nepokojů v lidské společnosti.

OM

9. Přepólování vašeho vědomí, orientace na věčné hodnoty – to je etapa lidské evoluce, na jejímž prahu se teď lidstvo nachází. Musíte si uvědomit tuto prostou pravdu, na jejímž prahu stojíte. Prostě připusťte ve svém vědomí existenci Vyšší reality. A to bude pro vás ten nezbytný a dostatečný krok, který bude schopen změnit všechno kolem vás.

OM

 10. Vzestoupené Bytosti jsou připraveny vám pomoci. Ale proto, aby pomoc byla poskytnuta, musíte věřit v existenci té reality, v níž Vzestoupené Bytosti existují. Víra ve Vyšší realitu, směřování k Vyšším světům – to je to, co je schopno vytáhnout lidstvo ze sladkého snění v iluzi. Přišel čas probudit se. Slunce věčné reality vychází. Zvu vás do této nadčasové reality. Teď.

 

OM

 

Jsem připraven, Páne. Vezmi mě, Páne, vezmi mé znalosti, mé schopnosti. 

Použij mě, Páne, pro splnění Tvých plánů. Tady JÁ JSEM, Páne. 

S pokorou přijimám Tvou Vůli a Tvůj Zákon. Není nic ve mně, co není od Boha. 

Neni nic co nás rozděluje. Jsme jedním.[1]

__________________________________________________________________________________________________

 

[1] Na začátku a na konci Růžence se používá vzývání z Poselství Sanat Kumary ze 7. května 2005 "Trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii světla a být její základnou tam, kde právě teď jste.“

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_mystical_moment.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net