Mystický okamžik

Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬJÁ JSEM TO, CO  JSEM
31. prosince 2011

 

JÁ JSEM TO, CO JSEM. A přicházím z tvého nitra.

Teď, když se blíží ke konci jeden roční cyklus a začíná další, je ten správný čas popřemýšlet o věčném.

Přichází mystický okamžik střídání roků a střídání epoch.

Neznamená to, že epocha se mění přímo teď. Ale znamená to, že okamžik věčnosti, kdy se střídají epochy, nastal.

A v tuto dobu je jako nikdy potřeba obrátit svůj pohled k věčnému, nadčasovému, mystickému, tajemnému.

Dnes je velmi málo lidí, kteří cítí Vyšší světy. Předtucha věčnosti je darem, který člověk nedostává během jediného vtělení. A čím více lidí ve vtělení má dar cítit Vyšší světy, tím harmoničtěji probíhají všechny události fyzického světa.

Protože právě vnitřní vazba, mystická vazba, která se objevuje uvnitř vaší bytosti, dovoluje provádět Božské změny ve vašem světě.

Ne vlády, ne státy, ne jednotlivé osobnosti provádějí velké změny ve světě. Všechny velké změny ve světě se vždy konaly pomocí proniknutí do světa vyšších energií. A tehdy, když energie Vyšších světů jsou schopny proniknout do fyzického světa, všechno se začíná velmi rychle měnit, doslova před vašima očima.

A teď stojíme na prahu té doby, té epochy, kdy dojde ke sloučení světů uvnitř čím dál tím většího počtu lidských bytostí, nacházejících se ve vtělení.

Úkolem, cílem a smyslem života mnohých životních proudů je právě udržovat a podporovat ve svém vědomí vazbu s Vyššími světy, vazbu mezi světy.

Tehdy, když dostatečné množství lidských bytostí bude schopno ve svém vědomí stoupat k Vyšším světům, všechny změny, Božské změny světa se vykonají.

Proto trvám na tom, aby si každý z vás našel čas na to, aby udělal svoji vlastní mystickou zkušenost, mystický experiment.

Musíte si najít čas na to, abyste se zamysleli nad věčným a pomíjivým. Nad věčnými hodnotami a momentálními zaujetími. Pocítit rozdíl mezi nimi a pochopit, kterým směrem se chcete pohybovat.

V současné době je každý člověk schopný mystické zkušenosti považován za podivného a k životu nepřizpůsobivého. Ale to nebude navždy. Do vtělení bude přicházet více a více lidských jedinců, uchovávajících ve svém vědomí paměť o Vyšších světech. A velmi brzy tito jednotlivci zaujmou vedoucí pozici ve světě. Protože přišel čas. Přišel čas, a prostor se mění. Světy se přiblížily a jsou připraveny ke vzájemnému prolnutí.

Tehdy, když se iluze v posledních křečích snaží udržet své pozice, nebude zbytečným moje připomenutí o vašem Božském původu. A o té vnitřní podstatě, která je ve vás a nedovoluje vám pokračovat ve vašem sladkém snění v iluzi.

Je čas probudit se k Vyšší realitě. Čas přišel.

Váháte s tím a nechcete se rozloučit se sladkým sněním v iluzi. Ale Božská realita překonává ve své síle a kráse veškeré nejlepší projevy vašeho fyzického světa.

Proto zamiřte k vaší opravdové podstatě. Božské podstatě. Hledejte uvnitř sebe ta tichá mystická znamení. A tehdy, když vstoupíte do souznění s Vyšší realitou, fyzický svět se bude měnit sám o sobě.

Vidíte kolem sebe hodně lidí, kteří přemýšlejí o Vyšší realitě a jsou v souladu s Vyšší realitou?

Myslím si, že ne. Takových lidí je málo ve vtělení. A to je hlavní příčina veškeré nespravedlnosti, která existuje ve vašem světě, veškerých neharmonických projevů přírody a masových nepokojů v lidské společnosti.

Přepólování vašeho vědomí, orientace na věčné hodnoty – to je ta etapa lidské evoluce, na prahu které se lidstvo teď nachází.

Potřebujete si uvědomit tuto prostou pravdu, na prahu které stojíte. Prostě připustit ve svém vědomí existenci Vyšší reality.

A pro vás to bude ten nezbytný a dostatečný krok, který bude schopen změnit všechno kolem vás.

Vzestoupené Sněmy jsou připraveny vám pomoci. Ale proto, aby pomoc byla poskytnuta, musíte věřit v existenci té reality, ve které Vzestoupené Sněmy existují. Víra ve Vyšší realitu, směřování k Vyšším světům – to je to, co je schopno vytáhnout lidstvo ze sladkého snění v iluzi.

Přišel čas probudit se.

Slunce věčné reality vychází.

Zvu vás do této nadčasové reality. Teď.

 

JÁ JSEM TO, CO JSEM.

* * *