Malý Růženec Matky Marie - 6

 
 
Šestý malý Růženec Matky Marie 
 
Ať se čtení Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1.  Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří jsou dnes vtěleni na Zemi. Využívám milost, která mi byla dána a která dovoluje používat tu energii, kterou mně lidé dávají při čtení Růženců, abych se mohla projevit ve fyzickém světě. Zjevuji se mnohým a tuto možnost mám do té doby, dokud nevyschne pramen energie, posílané z vašich srdcí mému srdci. Využívám každé příležitosti, abych se zjevila před těmi, kteří jsou připraveni mě vidět a slyšet.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2.  Můžete si mě představit. Stojím přímo před vámi, když čtete tyto řádky. Stojím před vámi s kyticí růží ve svých rukách. A tuto kytici jsem připravila pro vás, moji milovaní. Pro vás, kdo se snažíte a věnujete tak mnoho času čtení mých Růženců. Prosím vás, nepřestávejte v této práci, moji milovaní. Chápu, že je ve vašem světě mnoho pokušení a lákadel, které se vám zdají důležitější v porovnání s modlitbami, o které vás žádám, abyste mi je věnovali každý den. Nicméně pokud by nebyl potřeba váš čas a vaše přispění, nerušila bych vás.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3.  Milovaní, není nijak zvlášť důležité, jaký Růženec čtete, jestli čtete tradiční katolické Růžence nebo Růžence, které jsem vám předala v poslední době přes mnohé posly. Pochopte, význam má jen snaha vašich srdcí, čistota vašich srdcí a přání pomoci veškerému Životu na této planetě. Nechci vás děsit žádnými nadcházejícími katastrofami a kataklyzmaty. Ne proto, že by se nedaly v nadcházející době předvídat. Kataklyzmata jsou nevyhnutelná, protože lidé stále nechtějí obrátit svůj pohled k Nebesům a trvají na své snaze stále jen dostávat potěšení v tomto světě. Proto je pro nás tak důležitá energie vaší modlitby.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4.  Ujišťuji každého, kdo bude v tomto těžkém období každý den číst moje Růžence, že se v okruhu 100 km od místa vaší každodenní služby nestanou žádné katastrofy ani kataklyzmata.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5.  Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době, nezávisle na tom, přes kterého posla k vám tyto Růžence přišly. Musíte mi dávat jeden Růženec denně. Prosím vás. Snažně vás prosím, moji milovaní. Ke každému z vás, kdo na sebe vezme závazek každodenního čtení Růženců, přijdu osobně a dám vám růži z mé kytice, jako znamení mé lásky k vám.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6.  Prosím vás, abyste četli Růžence s největší láskou, kterou můžete pociťovat k vaší planetě, ke všem živým bytostem, obývajícím tuto planetu. Prosím vás, před tím, než budete Růženec číst, vejděte do svého srdce. Ucítíte ve vašem srdci teplo. Pomyslete na mě. Vím, jak je těžké nacházet se ve vtělení na Zemi v této obtížné době. Ale vzpomeňte si, jak bylo těžko mně, když můj syn Ježíš byl ukřižován před mýma očima. Jak bylo mě, když jsem se dívala na jeho utrpení?

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7.  Milovaní, máte mě rádi? Můžete mi každý den jen několik minut před čtením Růžence posílat Lásku z vašich srdcí? Vždyť to není těžké. Splníte moji prosbu, milovaní?

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8.  Miluji vás všechny. A přijdu k vám během čtení vašich Růženců. Pocítíte mě, určitě pocítíte moji přítomnost. Můžete přerušit čtení a promluvit se mnou. Vyslechnu všechny vaše prosby, všechna vaše přání. A já slibuji, že vám poskytnu veškerou pomoc, kterou mi dovolí poskytnout vám Kosmický Zákon. Udělám pro vás vše, co je v mých silách. Mohu očekávat, že i vy uděláte to, o co vás prosím?

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9.  Věřte mi, kdybych nevěděla, co vím a co je ukryto před vašimi zraky, nikdy bych vás neprosila o tuto práci, kterou jste schopni udělat jen vy. Nejméně ze všeho bych chtěla, abyste cítili strach. Ničeho se nebojte. Byla jsem mezi vámi, chodila jsem po Zemi a můžu vás ujistit, že každý dostane naloženo jen tolik, kolik je schopen unést.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10.  Příliš těžkou karmu stvořilo lidstvo. A vykoupení z této karmy vyžaduje velké oběti a útrapy. Ale Hospodin je milostivý a dává vám nástroje, které dovolují zmírnit vaši karmu a odlehčit vaše břímě. Neopovrhujte těmito nástroji a neopovrhujte možností, kterou vám dává.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.


Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj -  https://sirius-ru.net/articles/6_maliy_rosary_materi_marii.htm

 

____________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 26. března 2005

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

* * *

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net