Růženec Hilariona (Naděje)

 
 
Růženec Naděje
 

Krátký Růženec dle Poselství Mistra Hilariona 5.7.2009 

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

1. Všechny naše činy, myšlenky musí být ve shodě s Boží vůlí. Nicméně velmi mnozí z nás si kladou otázku, jak uprostřed toho chaosu, který nás obklopuje, pochopit, co odpovídá Boží vůli - a co ne, co je Božím rozhodnutím - a co ne. Jako vždy bude základním a hlavním doporučením naslouchat hlasu svého srdce. Protože právě v něm je obsažena odpověď na všechny vaše otázky. Co má však dělat ten, který odpovědi neslyší?

 

Zdrávas, Maria

 

2. Během mnoha ztělesnění na Zemi se srdce řady lidí bohužel pokryla neproniknutelným pancířem a je velmi obtížné přes tento pancíř uslyšet odpověď Boha. Určitě jste se během života setkali s různými tragickými situacemi. A právě tyto tragické situace zranily vaše srdce. Ty rány bolí a připomínají se pod vrstvou pancíře, do něhož jste sevřeli svá srdce, abyste bolest utišili.

 

Zdrávas, Maria

 

3. Co tedy dělat? Vaše srdce je nutné opět uvést do aktivního stavu. Musíte z nich vrstvu za vrstvou sundávat všechny ty negativní vlivy z minulosti i ty z přítomnosti. Vaše srdce je velmi citlivé. Takže ještě předtím, než se naučíte otevírat svá srdce, musíte se postarat o to, aby vnější podmínky života opět nezranily vaše probuzená srdce. V našem současném světě je, bohužel, tolik všeho, co nutí naše srdce, aby se stahovala nesnesitelnou bolestí. Ale vždy tomu tak nebylo.

 

Zdrávas, Maria

 

4. V dějinách lidstva byly šťastné epochy, kdy se lidé navzájem těšili jeden z druhého, radovali se ze slunce, ze všeho živého. Radost byla hlavní vlastností člověka. Je to již dávno. Bylo to tehdy v dávných dobách, kdy na Zemi existovaly civilizace Zlatého věku. Nejlepší představitelé lidstva a jejich Učitelé byli ve vtělení. Příroda a všechno kolem bylo harmonickým projevem božstva. Všechno, co existovalo v této úchvatné době, bylo šťastné. Stav štěstí a radosti byl dominantním stavem všeho živého. Natolik dokonalé a plné Lásky byly vztahy mezi lidmi. Vše bylo zařízeno rozumně.

 

Zdrávas, Maria

 

5. V této historické době lidská srdce nepotřebovala být chráněna neproniknutelným pancířem. Srdce lidí byla každému otevřena, protože neexistovaly žádné negativní projevy. Takže srdce lidí vždy věděla, jak se chovat v souladu s Božím zákonem. Ale to už bylo velmi dávno. Lidstvo postupně upadalo, až se dostalo do stavu, v němž je nyní. Všechno, co vás v životě obklopuje, odpovídá stavu vašich srdcí. A pancíř nepochopení, nenávisti, nevraživosti a lhostejnosti zakrývá lidstvo jako tlustá deka.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Dosyta jste okusili plody neposlušnosti. Vždyť právě svévole a přání urvat něco pro sebe na úkor ostatních, dovedlo lidstvo až k tomu stavu vědomí, v němž se nachází právě teď. Proto musí být  východiskem z tohoto stavu uplatňování přesně opačných vzorů ve všech oblastech života. Nenávist musí být vystřídána láskou. Strach musí být nahrazen láskou. Lhostejnost, hněv a nevraživost je potřeba zaměnit za vlídnost. Pochmurnost by měla být nahrazena radostí.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Všechny kvality, jež nejsou božské, budou vystřídány Božskými kvalitami jako když mávnete kouzelnou hůlkou. Ale pouze tehdy, až hromadná většina lidstva změní vzor svého chování založený na egoismu, marnivosti, přání žít jen pro další a další potěšení, vzorem založeným na vzájemné pomoci, spolupráci, přání vzdát se všeho ve prospěch života. Budete mít pravdu, pokud si řeknete, že mluvím o vzorech, založených na egoismu nebo altruismu.

 

Zdrávas, Maria

 

8. Když se lidské vědomí vzdaluje od Božích vibrací, tehdy člověk sám sebe vzdaluje Bohu, přestává se cítit v bezpečí, přestává cítit Lásku. Když se však navrací k Božím vibracím, dochází k přesně opačnému stavu. Člověk cítí svou sounáležitost s celým Dílem božím, pociťuje Lásku, radost. Je spokojený, klidný a vyrovnaný.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Hranice Božího světa procházejí našimi srdci. Právě tam, pod vrstvou pancíře, se nachází Bůh. A teprve až všichni lidé dokáží otevřít své srdce, vrátí se celé lidstvo do časů, kdy všichni na Zemi pociťovali věčný stav štěstí a Lásky. Je pravděpodobné, že se vrátí tyto časy Zlatého věku, že na Zemi nastane Zlatý věk. A my čekáme a snažíme se uhádnout, kde na Zemi budou vytvořeny podmínky pro příchod Zlatého věku.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Měli byste vědět, že nebe není pořád zamračené a že bez přestání neprší. Přijde doba, kdy slunce Božího vědomí osvítí Zemi. Mohu pouze říci, že podmínky příchodu Zlatého věku se již nyní začaly vytvářet a ty duše, které v sobě nesou vědomí Zlatého věku se připravují na inkarnaci a již se ztělesňují. Bylo by dobré, kdybyste pro tyto duše vytvořili na Zemi takové podmínky, v nichž mohou v plné míře projevit své schopnosti a talenty. Chci věřit, že v sobě dokážete najít dost síly a překonat své negativní stavy v zájmu budoucnosti planety Země, Já JSEM Hilarion.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_nadezhdy.htm

 

______________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ překáží vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net