Růženec Hilariona

Růženec Naděje
 

Krátký Růženec dle Poselství Vladyky Hilariona ze dne 5.7.2009 

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

1. Všechny naše činy, myšlenky musí být ve shodě s Boží vůlí. Nicméně velmi mnozí z nás si kladou otázku, jak uprostřed toho chaosu, který nás obklopuje, pochopit, co odpovídá Boží vůli a co ne, co je Božím rozhodnutím a co ne. Jako vždy, bude základním a hlavním doporučením naslouchat hlasu svého srdce. Protože právě v něm je obsažena odpověď na všechny vaše otázky. Co má však dělat ten, který odpovědi neslyší?

 

Zdrávas, Maria

 

2. Bohužel, za mnohá a mnohá ztělesnění na Zemi, se srdce mnohých lidí pokryla neproniknutelným pancířem a je velmi obtížné přes tento pancíř uslyšet odpověď Boha. Ve vašich životech jste se dozajista setkali s různými tragickými situacemi. A právě tyto tragické situace zranily vaše srdce a tyto rány bolí a připomínají se pod vrstvou pancíře, do něhož jste sevřeli svá srdce, abyste utišili bolest.

 

Zdrávas, Maria

 

3. Co tedy dělat? Vaše srdce je nutné opět uvést do aktivního stavu. Musíte z nich vrstvu za vrstvou sundávat všechny ty negativní vlivy z minulosti a také ty z přítomnosti. Vaše srdce je velmi citlivé. A ještě předtím, než se naučíte otevírat svá srdce, musíte se postarat o to, aby vnější podmínky vašeho života opět nezranily Vaše probuzená srdce. Bohužel v našem současném světě je tolik všeho, co nutí naše srdce stahovat se nesnesitelnou bolestí. Ale nebylo tomu tak vždy.

 

Zdrávas, Maria

 

4. V dějinách lidstva byly šťastné epochy, kdy se lidé těšili ze sebe navzájem, radovali se ze slunce, ze všeho živého. Radost byla hlavní kvalitou a rysem člověka. Je to již dávno. Bylo to tehdy v dávném věku, kdy na Zemi existovala civilizace Zlatého věku. Nejlepší zástupci lidstva a jejich Učitelé byli ve vtěleni. Příroda a všechno kolem bylo harmonickým projevem božstva. Všechno, co existovalo v tento úchvatný čas, bylo šťastné. Stavy štěstí a radosti byly dominantními stavy všeho živého. Natolik dokonalé a plné Lásky byly vztahy mezi lidmi. Vše bylo rozumně zařízeno.

 

Zdrávas, Maria

 

5. V tuto historickou dobu srdce nepotřebovala, aby je chránili s pomocí neproniknutelného pancíře. Srdce lidí byla otevřena každému, protože neexistovaly žádné negativní projevy. A srdce lidí vždy věděla, jak se zachovat ve shodě s Božím zákonem. To však bylo již velmi dávno. Lidstvo postupně upadalo, až se dostalo do stavu, v němž se nachází nyní. Všechno, co vás ve vašem životě obklopuje, odpovídá stavu vašich srdcí. A pancíř nepochopení, nenávisti, nevraživosti a lhostejnosti zakrývá lidstvo jako tlustá deka.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Okusili jste dosytnosti plody neposlušnosti. Vždyť právě svévole a přání urvat něco pro sebe na úkor ostatních, dovedlo lidstvo až k tomu stavu vědomí, v němž se nachází právě teď. Proto východiskem z tohoto stavu musí být demonstrace přesně opačných vzorů ve všech oblastech života.

Nenávist je potřeba zaměnit Láskou.

Strach je potřeba proměnit na Lásku.

Lhostejnost, hněv a nevraživost je potřeba zaměnit vlídností.

Radost musí vstát na místo chmur.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Všechny kvality, jež nejsou božské, budou zaměněny Božskými kvalitami, jako když mávnete kouzelnou hůlkou, pokud hromadná většina lidstva zamění vzor svého chování založený na egoismu, marnivosti, přání žít jen pro další a další potěšení, vzorem založeným na vzájemné pomoci, spolupráci, přání vzdát se všeho ve prospěch života. Budete mít pravdu, pokud si řeknete, že mluvím o vzorech, založených na egoismu a altruismu.

 

Zdrávas, Maria

 

8. Tehdy, když se lidské vědomí vzdaluje od Božích vibrací, tehdy člověk sám sebe vzdaluje Bohu, přestává se cítit v bezpečí, přestává cítit Lásku. Když se však člověk navrací k Božím vibracím, dochází k přesně opačnému. Cítí svou sounáležitost s celým Dílem božím, pociťuje Lásku, radost. Je uspokojen, klidný a vyrovnaný.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Hranice Božího království procházejí našimi srdci. Právě tam, pod vrstvou pancíře, se nachází Bůh. A teprve, když každý z nás, každý člověk, dokáže otevřít své srdce, vrátí se celé lidstvo do časů, kdy lidé na Zemi pociťovali věčný stav štěstí a Lásky. Je pravděpodobné, že se vrátí tyto časy Zlatého věku. Že Zlatý věk na Zemi nastane. A my čekáme a snažíme se uhádnout, kde na Zemi budou vytvořeny podmínky pro příchod Zlatého věku.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Nebudu Vám vyprávět o našich plánech. Ale měli byste vědět, že ne vždy je nebe zamračené a prší. Nastane doba, kdy slunce Božího vědomí osvítí Zemi. Mohu pouze říci, že podmínky příchodu Zlatého věku se již nyní začaly vytvářet a připravují se na inkarnaci a již se ztělesňují ty duše, které v sobě nesou vědomí Zlatého věku. A bylo by dobré, kdybyste pro tyto duše vytvořili na Zemi takové podmínky, v nichž mohou v plné míře projevit své schopnosti a talenty. Končím své dnešní poslání s nadějí, že v sobě dokážete najít dost síly a překonat své záporné negativní stavy v zájmu budoucnosti planety Země.

Já JSEM Hilarion.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_nadezhdy.htm

 

______________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net