Růženec Kuthumi

 

Měli byste se pokusit ovládat své myšlenky a pocity 

Krátký růženec Kuthumi dle poselství ze dne 24.03.2005 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

1. Vaše vědomí je podobné nádobě určitého objemu. Když se člověk nachází v inkarnaci, jeho vědomí je ohraničeno. Díky daru svobodné vůle se vy sami rozhodujete, jakým obsahem naplníte své vědomí. Stává se, že žák je připraven ovládnout určité množství znalostí, ale jeho vědomí nemá potřebný směr a soustředěnost. V tom případě upřednostňuje naplnit obsah svého vědomí vším, s čím se potká ve vnějším světě. Vším, co čte v novinách, sleduje v televizi, slyší v rádiu. Do určité fáze je tato všehochuť přijatelná. Ale jen do určité fáze.

 

Zdrávas, Maria

 

2. Pokud člověk sám nevynaloží úsilí k ohraničení proudu informací, které přichází do jeho vnějšího vědomí z fyzického světa, pak zahltí své vědomí masou nepotřebných věcí, a když nastoupí kosmický okamžik pro získání skutečných poznatků, protože Nebesa se rozhodla přinést tyto poznatky nevzestoupenému lidstvu, vědomí této osoby jednoduše není schopno přijmout nic nového. Navíc, člověk se vůbec není schopen orientovat v celém tomto chaosu informací, které obsahuje jeho vnější vědomí. Informace, které získal ze světského tisku, mají pro něj stejný význam, jako informace získané z poselství Mistrů.

 

Zdrávas, Maria

 

3. Část tohoto informačního odpadu se přesouvá do podvědomí a usazuje se tam. A když se monstrum nějakého zanedbaného psychologického problému spojí s podobnými vibracemi, které jsou obsaženy ve veřejných sdělovacích prostředcích, někdy se výsledek ve vnějším chování člověka projevuje natolik nepředvídatelně a nezapadá do jakéhokoli rámce, že už žádný psycholog nemůže pomoci vyřešit psychologické problémy, které před vámi nečekaně vyvstaly.

 

Zdrávas, Maria

 

4. Všechny problémy si vytváříte sami. Právě v tento okamžik, když bez přemýšlení o důsledcích ukládáte do nádoby svého vědomí veškeré informace, se kterými se v životě potkáváte. Už mnohokrát jste slyšeli, že 90% okolních informací je lež, která je pro vývoj vás jako duchovních bytostí nepotřebná. Proto vám navrhuji pro začátek omezit vaši všežravost. Neměli byste se spoléhat na žádnou informaci, která k vám přichází z vnějšího světa.

 

Zdrávas, Maria

 

5. Ze začátku se snažte kontrolovat své myšlenky a pocity. Věnujte se sobě 10-15 minut denně, kdy vás nic nebude rozptylovat. Můžete to udělat před spaním. Zkuste sledovat to, nač myslíte. Podívejte se na své myšlenky. Studujte je. Představte si, že vaše myšlenky jsou jako ryby v akváriu. Právě k vám připlouvá jedna myšlenka. Studujte ji. S čím je tato myšlenka spjata? Pokud vás tato myšlenka váže k tomuto světu, nutí vás soustředit se na okolní svět, zbavte se této myšlenky. Nepotřebujete ji pro váš duchovní růst. Sledujte vaši další myšlenku, a pak další.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Vaše vědomí je naplněno tolika myšlenkami, které nejsou ničím než energií, kterou přitahujete zvenku a která souzní s energií obsaženou ve vašich emocionálních a mentálních tělech. Když takto zanalyzujete všechno, nač myslíte, pak analyzujte všechny vaše myšlenky v průběhu dne. A pochopíte, že vaše vědomí je tak zahlceno zpracováváním nepotřebných informací, že vám nezůstává síla vašeho vědomí, abyste mohli začít zpracovávat informace, které jsou pro váš vývoj skutečně užitečné. Proto nejdůležitější je ten okamžik, kdy se rozhodnete, že už dále nebudete plnit své vědomí zbytečnými informacemi z fyzického světa kolem vás.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Poté se můžete rozhodnout použít nějakou meditační techniku, která vám pomůže osvobodit se od vašich myšlenek, které vás pojí k vašemu světu. Účelem jakékoliv pravé meditace je získání bezmyšlenkového stavu. A pokud dokážete zachovat tento bezmyšlenkový stav dostatečně dlouhou dobu, budete schopni získat přístup k pravým informacím, které jsou skutečně nezbytné pro váš duchovní pokrok. Nadešel čas, kdy mentální pole planety musí být vyčištěno. Pouze tehdy, když vyprázdníte nádobu, můžete ji naplnit tím, co je do ní v danou chvíli třeba dát.

Zdrávas, Maria

 

8. Navrhuji vám, abyste vážně přehodnotili svůj postoj k bezstarostnému poskytování svého vědomí vlivu všemožných informačních toků vašeho světa. Váš svět obsahuje 90% informací pro vás nijak nepotřebných. Osvoboďte se od těchto informací a získáte přístup k těm informacím, které jsou pro vás potřebné. To platí i pro vaše pocity.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Analyzujte své pocity denně. Sledujte své pocity během dne. Jak často jste zažili lásku, radost, dobrou náladu bez zjevné příčiny? Kolikrát jste se zastavili na ulici, abyste obdivovali stromy nebo mraky? Jak často chodíte do přírody? Vaše emoce, stejně jako vaše myšlenky, jsou ovlivněny obecným informačním polem Země. A toto pole brání proniknutí jakýchkoliv obrazů a představ z vyšších sfér do vašeho hmotného světa. Lidstvo se nachází pod krytem vlastních nedokonalých myšlenek a pocitů, pod který samo sebe uzavřelo. A teď budete muset začít rozhrabávat hromady vašich nedokonalých myšlenek a pocitů.

 

Zdrávas, Maria

 

10. Vaše média se přizpůsobují průměrné úrovni lidského vědomí. Proto vám brání přejít na vyšší úroveň vědomí. Zřekněte se konzumaci informačních náhražek, a média, podřízená konkurenčnímu boji, se začnou přizpůsobovat vaší úrovni vědomí. Tento svět je pouze odrazem vašeho vědomí. A změnou svého vědomí budete schopni přitáhnout k sobě dokonalejší projevy jemnohmotného světa. A nastane projevení těchto dokonalých obrazů, které jsou pro vás již dávno připraveny pokročilou myslí lidstva a jenom čekají, kdy tuto dokonalost přijmete do vašeho světa.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků.

Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_kutchumi_24.03.2005.htm

 

* * *

_____________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net