Růženec Kuthumi

 

Musíte se snažit ovládat své myšlenky a pocity

Krátký Růženec Kuthumi podle Diktátu 24.03.2005 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

1. Vaše vědomí je podobné určité nádobě. Když se člověk nachází v inkarnaci, jeho vědomí je ohraničeno. Díky daru svobodné vůle se vy sami rozhodujete, jakým obsahem naplníte své vědomí. Stává se, že žák je připraven ovládnout určité množství znalostí, ale jeho vědomí chybí potřebné nasměrování a úsilí. V tom případě upřednostňuje plnění obsahu svého vědomí vším, s čím se potká ve vnějším světě. Vším, co čte v novinách, sleduje v televizi, slyší v rádiu. Do určité fáze je tato všehochuť přijatelná. Ale jen do určité fáze.

 

Zdrávas, Maria

 

2. Pokud člověk sám nevynaloží úsilí k omezení proudu informací, které přichází do jeho vnějšího vědomí z fyzického světa, pak zahltí své vědomí masou nepotřebných věcí. Když pak nastoupí kosmický okamžik pro získání skutečných poznatků, protože Nebesa se rozhodla přinést tyto poznatky nevzestoupenému lidstvu, vědomí této osoby jednoduše není schopno přijmout nic nového. Navíc se člověk vůbec není schopen orientovat v celém tom chaosu informací, které obsahuje jeho vnější vědomí. Informace, které získal ze světského tisku, mají pro něj stejný význam, jako informace získané z poselství Mistrů.

 

Zdrávas, Maria

 

3. Část tohoto informačního odpadu se přesouvá do podvědomí a usazuje se tam. Když se pak monstrum nějakého zanedbaného psychologického problému spojí s podobnými vibracemi, obsaženými ve veřejných sdělovacích prostředcích, projeví se někdy. A to je pak natolik nevyzpytatelné a nepochopitelné, že vám žádný psycholog nemůže pomoci vyřešit psychologické problémy, které před vámi nečekaně vyvstaly.

 

Zdrávas, Maria

 

4. Všechny problémy si vytváříte sami. Právě v tento okamžik, když bez přemýšlení o důsledcích ukládáte do nádoby svého vědomí veškeré informace, se kterými se v životě potkáváte. Už mnohokrát jste slyšeli, že 90% okolních informací je lež, která je pro vývoj vás jako duchovních bytostí nepotřebná. Proto vám navrhuji pro začátek omezit vaši všežravost. Neměli byste se spoléhat na žádnou informaci, která k vám přichází z vnějšího světa.

 

Zdrávas, Maria

 

5. Všechny problémy si vytváříte sami. Právě tehdy, když bez přemýšlení o důsledcích ukládáte do nádoby svého vědomí veškeré informace, se kterými se v životě potkáváte. Už mnohokrát jste slyšeli, že 90% okolních informací je lež, která je pro váš vývoj jako duchovních bytostí nepotřebná. Proto vám navrhuji pro začátek omezit vaši všežravost. Neměli byste se spoléhat na žádnou informaci, která k vám přichází z vnějšího světa.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Vaše vědomí je naplněno tolika myšlenkami, které nejsou ničím jiným než energií. Přitahujete ji zvenčí a souzní s energií obsaženou ve vašich emocionálních a mentálních tělech. Když takto zanalyzujete všechno, nač myslíte, pak analyzujte všechny vaše myšlenky v průběhu dne. A pochopíte, že vaše vědomí je tak zahlceno zpracováváním nepotřebných informací, že vám nezůstává síla vašeho vědomí, abyste mohli začít zpracovávat informace, které jsou pro váš vývoj skutečně užitečné. Proto je nejdůležitější  ten okamžik, kdy se rozhodnete, že už dále nebudete plnit své vědomí zbytečnými informacemi z fyzického světa, který vás obklopuje.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Poté se můžete rozhodnout použít nějakou meditační techniku, jež vám pomůže osvobodit se od vašich myšlenek, které vás pojí k vašemu světu. Cílem jakékoli meditační praxe, pokud je upřímná, je dosáhnout stavu bezmyšlenkovitosti. A pokud dokážete zachovat tento stav bez myšlenek dostatečně dlouhou dobu, budete schopni získat přístup k pravdivým informacím, skutečně nezbytným pro váš duchovní pokrok. Nadešel čas, kdy mentální pole planety musí být vyčištěno. Pouze tehdy, když vyprázdníte nádobu, můžete ji naplnit tím, co je do ní v danou chvíli třeba dát. 

Zdrávas, Maria

 

8. Navrhuji vám, abyste vážně přehodnotili svůj postoj k bezstarostnému vystavování svého vědomí vlivu všemožných informačních toků vašeho světa. Váš svět obsahuje 90% informací, které jsou  pro vás naprosto nepotřebné. Osvoboďte se od nich a získáte přístup k těm informacím, které jsou pro vás nezbytné. Totéž platí i pro vaše pocity.

 

Zdrávas, Maria

 

9. Analyzujte své pocity denně. Sledujte své pocity během dne. Jak často jste zažili lásku, radost, dobrou náladu bez zjevné příčiny? Kolikrát jste se zastavili na ulici, abyste obdivovali stromy nebo mraky? Jak často chodíte do přírody? Vaše emoce, stejně jako vaše myšlenky, jsou ovlivněny obecným informačním polem Země. A toto pole brání proniknutí jakýchkoliv obrazů a představ z vyšších sfér do vašeho hmotného světa. Lidstvo se nachází pod lavinou vlastních nedokonalých myšlenek a pocitů, kterou samo sebe zasypalo. A teď budete muset začít hromady vašich nedokonalých myšlenek a pocitů rozhrabávat. 

 

Zdrávas, Maria

 

10. Vaše média se přizpůsobují průměrné úrovni lidského vědomí. Proto vám brání přejít na vyšší úroveň vědomí. Zřekněte se konzumace informačních náhražek, a média, poháněná konkurenčním  bojem, se začnou přizpůsobovat vaší úrovni vědomí. Tento svět je pouze odrazem vašeho vědomí. Když změníte své vědomí, budete schopni přitáhnout k sobě dokonalejší projevy jemnohmotného světa. Pak se začnou projevovat tyto dokonalé vzorce, které jsou pro vás již dávno připraveny nejpokročilejší myslí lidstva a jenom čekají, kdy tuto dokonalost přijmete do vašeho světa.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_kutchumi_24.03.2005.htm

 

* * *

_____________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net