Malý Růženec Matky Marie - 3

Třetí malý Růženec Matky Marie

 
 
Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě. Amen [2]

 

Ve jmenu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!


 

 

1.    Tehdy, když mluví srdce, rozum se utiší. Skutečné komunikace mezi námi je možné docílit jenom tehdy, když navazujeme kontakt na úrovni našich srdcí.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

2.    Vám chybí Láska. Vám chybí Světlo. Někdy se doslova dusíte z nedostatku Boží energie, jakoby z nedostatku kyslíku. Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

3.    Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy, když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, která se náhodou objevila v očích.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

4.    Nestyďte se plakat. Vaše duše zatoužila po skutečné komunikaci. Hledáte a nemůžete najít ideál ve vašem světě. Stejně jak muži, tak i ženy. Lpíte na svých tělech, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a dokonce na úrovni vašeho Vyššího Já.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

5.    Nestyďte se, když slzy zastřou vaše oči při komunikaci se mnou. Mnohokrát v minulých životech a už i v tomto životě jste se dopouštěli ne příliš pěkných skutků ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Nechť se vaše nesprávné skutky rozpouští v slzách a nechť vás negativní energie navždy opustí. Vaše kajícnost, dokonce, i když nemůžete pochopit, že je to pokání, otevírá pro vás novou možnost. Nový pohled na svět.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

6.    Nestyďte se za vaše slzy. Vždyť odnáší tu karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti. Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a vy se na mne vždy můžete obrátit pro pomoc v těžkých časech vašeho života. Já jsem tak blízká k fyzické rovině planety Země, jak není ani jeden Vladyka. V tom se skrývá mé zvláštní poslání.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

7.    Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena přijít k vám na vaše první zavolání. A to všechno je možné díky vašim snahám, díky té energii Lásky a energii modlitby, kterou já přijímám od vás. Vaše Růžence, které mně zasvěcujete, mi dávají možnost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, zvláště těm, které potřebují pomoc.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

8.    Já vždy poznám, když upřímně odříkáváte Růženec. Tehdy mezi námi vzniká proud energie, stoupající od vás a klesající ode mne. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství. Tehdy, kdy je vám obzvlášť smutno a nemáte sílu odříkat Růženec, můžete jenom na mne myslet, poslouchat melodie mně zasvěcené. I tehdy proud energie směřující od vás se přesně tak dotkne mne a já vás pocítím, každého z vás. Bůh mi dal velikou milost, abych mohla cítit každého z Jeho synů a dcer v ten moment, když na mne myslí, nebo se na mne obrací o pomoc. Proto dnes můžete, stejně jako dříve, využít příležitost, kterou vám dávají Nebesa a požádat mne o pomoc a podporu v těžkých časech.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

9.    Některé mé ikony mají zázračný účinek. A někdy jenom stačí si vizualizovat jeden z mých obrazů, abyste dostali můj paprsek podpory.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

10.  Tehdy, kdy mám možnost být přítomna mezi vámi, a nebudu skrývat, že Bůh mi dává takovou milost, nemusíte si mé přítomnosti vedle vás vůbec všimnout. Ale já mohu být přítomna přímo tam, kde se nacházíte. Pro mne je důležité, aby se kolem vás navodil stav klidu, pokoje. Přijdu neviditelně a nenápadně a jenom podle lehké vůně růží, která doprovází mé zjevení, můžete někdy vycítit, že jsem přišla za vámi.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Ve jmenu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

    Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/3_maliy_rosary_materi_marii.htm

_______________________________________________________________________________________________________________

 

[1] Růženec z Poselství Matky Marie 4. ledna 2009

[2] Text molitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009