Malý Růženec Matky Marie - 3

 
 
Třetí malý Růženec Matky Marie
 
 
Měli byste trávit více času v srdečném rozhovoru se mnou [1]
 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1.  V té chvíli, když mluví srdce, rozum umlká. A skutečné vzájemné spojení mezi námi je možné pouze tehdy, když navazujeme kontakt na úrovni našich srdcí.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Chybí vám Láska. Chybí vám Světlo. Někdy se doslova dusíte z nedostatku Boží energie, jako se dusíte z nedostatku kyslíku. Měli byste trávit více času v srdečném rozhovoru se mnou.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3. Jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že zvláště muži jsou velmi ostýchaví v projevování svých citů. Ale tehdy, když přichází zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, která se náhodou objeví v jejich očích.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Nestyďte se plakat. Vaší duši se zastesklo po skutečném spojení. Hledáte ve vašem světě ideál a nemůžete jej najít. Jak muži, tak i ženy. Zajímáte se o svá těla, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a také na úrovni vašeho Vyššího Já.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Nestyďte se, když slzy zastřou vaše oči při osobním kontaktu se mnou. Mnohokrát jste se v minulých životech a i v životě tomto dopustili nepříliš pěkných činů ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Ať se vaše nehezké činy rozpustí v slzách a negativní energie vás navždy opustí. Vaše pokání, ačkoliv nemusíte chápat, že je to pokání, pro vás otevírá novou příležitost. Nový pohled na svět.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6. Nestyďte se za své slzy. Vždyť odnáší karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti. Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a v těžkých chvílích vašeho života se na mne můžete kdykoliv obrátit o pomoc. Jsem tak blízká fyzické rovině planety Země, jako žádný jiný Mistr. V tom je mé zvláštní poslání.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena k vám přijít na vaše první zavolání. A to vše je možné díky vašemu úsilí, díky energii Lásky a energii modlitby, kterou od vás dostávám. Vaše Růžence, které mi věnujete, mi dávají příležitost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, které pomoc potřebují.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8. Vždy poznám, když Růženec odříkáváte upřímně. Vzniká mezi námi proud energie, od vás stoupající a ode mě sestupující. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství. Tehdy, když je vám obzvlášť smutno a nemáte sílu odříkávat Růženec, můžete na mě jenom myslet, poslouchat melodie, které jsou mi zasvěcené. I tehdy si mě proud energie směřující od vás najde a já vás vnímám, každého z vás. Bůh mi dal velkou milost, vnímat každého z Jeho synů a dcer v okamžiku, když na mě myslí nebo se na mě obrací o pomoc. Proto i dnes, stejně jako dříve, můžete využít příležitost, kterou vám Nebesa dávají a v těžkých chvílích mě požádat o pomoc a podporu.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Některé mé ikony mají zázračný účinek. A někdy si stačí vizualizovat jeden z mých obrazů, abyste dostali můj paprsek podpory.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Tehdy, když mám příležitost být přítomna mezi vámi, a nebudu skrývat, že Bůh mi takovou milost dává, nemusíte si mé přítomnosti vedle vás vůbec všimnout. Ale já mohu být přítomna přímo tam, kde jste. Pro mne je důležité, aby se kolem vás vytvořila atmosféra klidu a míru. Přicházím nepozorovaně a nenápadně a jen podle jemné vůně růží, která doprovází mé projevení, můžete usoudit, že jsem byla s vámi.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/3_maliy_rosary_materi_marii.htm

_______________________________________________________________________________________________________________

 

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 4. ledna 2009

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

* * *

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net