Duchovní mise Ruska

 

Růženec Matky Marie
 
Duchovní mise Ruska [1]
 
 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1. Já JSEM Matka Marie. Spěchám vám sdělit radostnou zvěst! Víte, že jsem patronkou Ruska, a víte, že lidé této země mi  od dávné minulosti dávají svou pozornost v modlitbách. Pomáhám při uzdravení, moje ikony mají zázračný účinek, chrání a uzdravují ty, kteří potřebují ochranu a pomoc. Vkládám svou přítomnost na mnoho mých obrazů ve formě ikon a podle mého výrazu na tváři a očích se vždy můžete dozvědět odpovědi na vaše otázky. Usiluji o komunikaci s vámi a poskytuji veškerou možnou pomoc vám, děti mé milované. 

 

Zdrávas Maria

 
 

2. Ta radostná zvěst, kterou vám chci sdělit, se týká mého milovaného Ruska. Víte, že tato země je předurčena k velké misi - vést národy po duchovní Cestě. A tak se konečně otevřela cesta a Rusko se dostalo na ten bod své cesty, odkud je již viditelná budoucí mise, ten bod na své cestě, který předpokládá odhalení mise. Víte, že mnoho proroků minulosti hovořilo o velké roli a poslání této země. Pozorně jsme sledovali vývoj těch jedinců, jejichž osudy jsou s Ruskem spojeny a kteří se v Rusku inkarnovali po mnoho staletí. A víte, dospěli jsme k závěru, že díky svým nejlepším představitelům si Rusko získalo právo vydat se na cestu duchovního vůdce světa. 

 

Zdrávas Maria

 

3. Rusko je povoláno, aby se stalo vysoce duchovní zemí. Právě teď, se zdánlivým nedostatkem duchovnosti, jsou položeny základy budoucí duchovní země. Právě teď je ruský národ, unavený z beznaděje a bezvěry, připraven vydat se směrem ke zdroji Božské Milosti, pokleknout a vyslovit ve svém srdci: "Bože, odpusť mi, Bože, odpusť nám, Otče Nebeský. Nevěděli jsme co děláme. Spoléhali jsme na naše  tělesné svaly a díky svému nerozumu jsme napáchali mnoho neštěstí. Prosím, Pane, přijmi naši modlitbu. Odpusť nám, Bože, všechno, co jsme udělali, všechny strasti a neštěstí, které jsme přinesli světu. Pane, pokud to bude Vůle Tvá, přijď do naší země, dej nám rozum a pomoz nám následovat Cestu Tvou."

 
 

Zdrávas Maria

 

4. A právě potom, co národ Ruska, zastoupený svými nejlepšími syny a dcerami, bude schopen učinit pokání ve svém srdci, se otevře jedinečná Božská příležitost pro tuto zemi. Velmi brzy se setkáte s obrovským výbuchem duchovnosti v Rusku. A pro vás nebude mít význam, do jakého chrámu jít a v jakém chrámu pokleknout. Protože ve své mysli se dostanete na ten Božský vrchol, ze kterého nejsou vidět minulé rozpory mezi různými vírami a náboženstvími. Vaše srdce se naplní takovou milostí Boží, že přestanete zažívat jakékoli negativní reakce vůči svým bližním, kteří jsou jiní než vy. 

 

 

Zdrávas Maria

 

5. V jediném impulsu srdcí je třeba se sjednotit. Je třeba se sjednotit pod heslem duchovní jednoty národa. Teprve po pokání je možné duchovní sjednocení a teprve po duchovním sjednocení bude Rusko schopno projevit na fyzické rovině ty vzorky duchovních děl nejlepších představitelů lidstva, které jsou nyní vytvořeny na jemné rovině a jsou připraveny k projevu.

 
 

Zdrávas Maria

 

6. Musím vám říci, že budoucnost Ruska nesouvisí s dodržováním určité víry, ale s náboženskou tolerancí vůči jakémukoli skutečnému projevu uctívání Boha. Nemluvím o těch projevech náboženské intolerance, které byly v minulosti. Mluvím o nové, kvalitativně nové úrovni vědomí, která pojme Božskost a vyhladí všechny rozpory, které vychytralá lidská mysl během uplynulých tisíciletí záměrně prohloubila.

 

Zdrávas Maria

 

7. Přišla jsem za vámi v tento den, abych vašemu vědomí sdělila potřebu uvědomění si poslání země Ruska. Nepřišla jsem proto, abyste byli hrdí, ale abyste se povznesli duchem a mohli vystoupat na novou vývojovou úroveň. Noc, temná noc pro Rusko skončila. Vyjděte za úsvitu a sledujte, jak vychází slunce. Stejně tak i slunce Božského vědomí začalo svůj úsvit v lidech Ruska.

 

Zdrávas Maria

 

8. Přestaňte se ohlížet na Západ. Přestaňte brát ty vzorky, které jsou nejen neužitečné, ale také škodlivé. Vaše mise - nést nové vzory. Velmi brzy budou národy celého světa s překvapením naslouchat a dívat se na změny, ke kterým dochází v Rusku. Změny v této zemi nepřijdou od moci, ani od politiků a ekonomů, změny v této zemi přijdou ze srdcí lidí a těchto změn si nebude možné nevšimnout.

 

Zdrávas Maria

 
 

9. Pokaždé, když se podíváte do očí nově přicházejících do vtělení mladých lidí, snažte se pochopit poselství, které tyto oči v sobě nesou. Vaší povinností je nejen pomoci nové generaci získat vše potřebné na hmotné úrovni, ale je vaším úkolem dát každému nově příchozímu do vtělení pomoc při naplňování svého Božského předurčení. Právě teď začaly přicházet do vtělení jedinci, kteří z Ruska udělají duchovní Hlavní město světa. Nenechte si ujít příležitost světové služby. Pomozte těmto dětem Země, představitelům nové Rasy.

 

Zdrávas Maria

 

10. Teď jsem připravena přistoupit k Požehnání. Přišla jsem dnes, abych dala část svého srdce, nebeskou milost vám, kdo čte mé Poselství. Přišla jsem vám předat všechno momentum mé Lásky, Víry a Naděje. Žádám vás o jednu věc: nikdy nezapomínejte v běžných záležitostech dne na svůj Božský původ a na své Božské předurčení. Miluji vás celým svým srdcem a jsem připravena přijít na vaše první volání na pomoc těm, kteří ji potřebují.

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

Zdroj:

https://sirius-ru.net/articles/rosary_materi_marii_duhovnaya_missiya_rossii.htm

 

_______________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestáven podle diktátu  Milované Matky Marie 25 června 2007.

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009