O duchovní misi Ruska

Milovaná Matka Marie
25. června 2007Já JSEM Matka Marie, která k vám dnes přišla. Jsem tak ráda, že Božská příležitost naše vzájemné komunikace pokračuje, jsem tak ráda, že jsem za vámi opět přišla na rozhovor.

O, kdybyste jen věděli, jak mnoho bych vám chtěla říct. A pokud vám to nevadí, začneme tím nejdůležitějším. Začneme s novou Božskou milostí, která byla udělena doslova v těchto dnech na zasedání Karmické Rady, které se koná nyní.

Spěchám vám sdělit radostnou zvěst! Víte, že jsem patronkou Ruska, a víte, že lidé této země mi od dávné minulosti projevují svou pozornost v modlitbách. Pomáhám při uzdravení, moje ikony mají zázračný účinek, chrání a uzdravují ty, kteří potřebují ochranu a pomoc.

Vkládám svou přítomnost na mnohé mé obrázy ve formě ikon a podle mého výrazu na tváři a v očích se vždy můžete dozvědět odpovědi na vaše otázky. Usiluji o komunikaci s vámi a poskytuji vám veškerou možnou pomoc, děti mé milované.

Právě jsem se vrátila ze zasedání Karmické Rady. A ta radostná  zvěst, kterou vám chci sdělit, se týká mého milovaného Ruska. Víte, že tato země je předurčena k velké misi - vést národy po duchovní Cestě. A tak se konečně otevřela cesta a Rusko se dostalo na ten bod své cesty, odkud je již viditelná budoucí mise, ten bod na své cestě, který předpokládá odhalení mise.

Víte, že mnoho proroků minulosti hovořilo o velké roli a poslání této země. V praxi se však vše vyvíjelo přesně opačným způsobem a obraz Ruska, který se v posledních desetiletích na Západě vyvíjel, nebyl příliš atraktivní.

Pozorně jsme sledovali vývoj těch jedinců, jejichž osudy jsou s Ruskem spojeny a kdo se inkarnuje  v Rusku  po mnoho staletí. A víte, dospěli jsme k závěru, že díky svým nejlepším představitelům si Rusko zasloužilo právo postavit se na Cestu duchovního vůdce světa. Žádám vás, abyste tuto roli a tuto misi nepletli s rolí, kterou celý svět ještě nedávno přisuzoval Rusku, nebo jak se tehdy říkalo, Sovětskému Svazu.

Současná role v něčem je přesným opakem dříve předpokládané mise. A tento rozdíl je způsoben skutečností, že Rusko je povoláno stát se vysoce duchovní zemí. Právě teď, se zdánlivým nedostatkem duchovnosti, jsou položeny základy budoucí duchovní země. Právě teď je  národ Ruska, unavený z beznaděje a nevíry, připraven vydat se směrem ke zdroji Božské Milosti, pokleknout a vyslovit ve svém srdci:

"Bože, odpusť mi, Bože, odpusť nám, Otče Nebeský. Nevěděli jsme, co děláme. Spoléhali jsme na naše  tělesné svaly a díky svému nerozumu jsme napáchali mnoho neštěstí. Prosím, Pane, přijmi naši modlitbu. Odpusť nám, Bože, všechno, co jsme udělali,  všechny strasti a neštěstí, které jsme přinesli světu. Pane, pokud na to bude Vůle Tvá, přijď do naší země, dej nám rozum a pomoz nám následovat Cestu Tvou."

A právě potom, co národ Ruska, zastoupený svými nejlepšími syny a dcerami, bude schopen učinit pokání ve svém srdci, se otevře jedinečná Božská příležitost pro tuto zemi.

Velmi brzy se setkáte s obrovským výbuchem duchovnosti v Rusku. A pro vás nebude mít význam, do jakého chrámu jít a v jakém chrámu pokleknout. Protože ve své mysli se dostanete na ten Božský vrchol, ze kterého nejsou vidět minulé rozpory mezi různými vírami a náboženstvími. Vaše srdce se naplní takovou milostí Boží, že přestanete zažívat jakékoli negativní reakce vůči svým bližním, kteří jsou jiní než vy. V jediném impulsu srdcí je třeba se sjednotit. Je třeba se sjednotit pod heslem duchovní jednoty národa. Teprve po pokání je možné duchovní sjednocení a teprve po duchovním sjednocení bude Rusko schopno projevit na fyzické rovině ty vzorky duchovních děl nejlepších představitelů lidstva, které jsou nyní vytvořeny na jemné rovině a jsou připraveny k projevu.

Musím vám říci, že budoucnost Ruska nesouvisí s dodržováním určité víry, ale s náboženskou tolerancí vůči jakémukoli skutečnému projevu uctívání Boha. Nemluvím o těch projevech náboženské intolerance, které byly v minulosti. Mluvím o nové, kvalitativně nové úrovni vědomí, která pojme Božskost a vyhladí všechny rozpory, které vychytralá lidská mysl během uplynulých tisíciletí záměrně prohloubila.

Přišla jsem v tento den, abych vašemu vědomí sdělila potřebu uvědomění si poslání země Ruska. Nepřišla jsem proto, abyste byli hrdí, ale abyste se povznesli duchem a mohli vystoupat na novou vývojovou úroveň.

Noc, temná noc pro Rusko skončila. Vyjděte za úsvitu a sledujte, jak vychází slunce. Stejně tak i slunce Božského vědomí začalo svůj úsvit v lidech Ruska.

Přestaňte se ohlížet na Západ. Přestaňte brát ty vzorky, které jsou nejen neužitečné, ale také škodlivé. Vaše mise - nést nové vzory. Velmi brzy budou národy celého světa s překvapením naslouchat a dívat se na změny, ke kterým dochází v Rusku. Změny v této zemi nepřijdou od moci, ani od politiků a ekonomů, změny v této zemi přijdou ze srdcí lidí a těchto změn si nebude možné nevšimnout.

Pokaždé, když se podíváte do očí nově přicházejících do vtělení malých lidí, snažte se pochopit poselství, které tyto oči v sobě nesou.

Vaší povinností je nejen pomoci nové generaci získat vše potřebné na hmotné úrovni, ale je vaším úkolem dát každému nově příchozímu do vtělení pomoc při naplňování svého Božského předurčení.

Právě teď začaly přicházet do vtělení jedinci, kteří z Ruska udělají duchovní Hlavní město světa. Nenechte si ujít příležitost světové služby. Pomozte těmto dětem Země, představitelům nové Rasy.

Teď jsem připravena přistoupit k Požehnání. Přišla jsem dnes, abych dala část svého srdce, nebeskou milost vám, kdo čte mé Poselství. Přišla jsem vám předat všechno momentum mé Lásky, Víry a Naděje.

Žádám vás o jednu věc: nikdy nezapomínejte v běžných záležitostech dne na svůj Božský původ a na své Božské předurčení.

Miluji vás celým svým srdcem a jsem připravena přijít na vaše první volání na pomoc těm, kteří ji potřebují.


JÁ JSEM Matka Marie 

byla jsem s vámi v tento den.