Růženec Elohima Míru

 

 

 

Vaším základním úkolem je zvyšovat vědomí lidí na planetě Zemi
 

Krátký Růženec podle Diktátů Elohima Míru ze dne 23.12.2012

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

 Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky

Amen.

 

Pozdravení andělské
Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš (3x) 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

1. JÁ JSEM Elohim Mír, přicházím k vám všem, kteří nyní žijete na planetě Zemi, s velkou poklonou za to, že jste v tomto přechodném čase našli sílu a odvahu sestoupit do ztělesnění. Mnozí z nás s nadějí a rozechvěním obracejí svůj pohled k těm z vás, kteří jste nezapomněli na své poslání a na přísahu, již jste dali před vtělením. Vaším základním úkolem je zvyšovat vědomí lidí na planetě Zemi. Tento úkol se nyní stává tím nejdůležitějším. Protože budoucnost závisí na tom, jak se podaří tento úkol splnit. 
 

Zdrávas Maria

2. Byl bych velmi nerad, kdybyste prožívali strach z budoucnosti. V každém případě s vámi zůstávají Vzestoupení Mistři a jsou připraveni vám v těžkých časech podat pomocnou ruku. Také já jsem dnes přišel, abych přinesl energii míru do vašeho světa. Dnes v noci mé mocné energie prorazily olověný pancíř neporozumění, nenávisti a nepřátelství, který obklopil planetu jako hustý závoj. Mé energie vzkřísily v duších mnohých z vás touhu po klidu a míru.

 

Zdrávas Maria

3. Každý, kdo je v této době v sobě schopen udržovat rovnováhu energií, chránit svůj vnitřní klid a harmonii, je zárukou stabilního rozvoje pro celé lidstvo. Proto nepřestávejte přemýšlet o míru, vyzařovat do vnějšího světa harmonii a vysílat moji energii míru do vašeho světa. Nyní bych se chtěl zamyslet nad tím, jak každý z vás může, a také je schopen, vyrovnávat situaci na planetě Zemi.

 

Zdrávas Maria

4. Nezastírám, že jsou okamžiky, kdy je těžké udržet rovnováhu. Ale jindy může jediný člověk zabránit vzniku další války nebo sociální explozi. Stačí, aby nehledě na své životní problémy a nedobré okolnosti, vyvinul neuvěřitelné úsilí za každou cenu chránit svou vnitřní rovnováhu a posílat světu ze svého srdce lásku. Takhle to bylo mnohokrát v průběhu celého roku. Pokaždé, když  síly zla rozhoupaly loď a zdálo se, že nová válka a krveprolití jsou nevyhnutelné, našel se člověk, který svou vnitřní harmonií, pomocí své vnitřní energie a upřímné modlitby, zklidňoval negativní živel.


Zdrávas Maria

5. Udržení rovnováhy je jednodušší, pokud se celé lidstvo nachází na vyšší úrovni svého vědomí. Úroveň vědomí – to je to, co ve fyzickém světě určuje vnější okolnosti a řídí projevy vnějších sil. Proto se dříve než začnete vkládat svou energii do jakékoliv činnosti, která způsobí rozpoutání živlů, pokaždé na chvíli zastavte a zamyslete se. Buď budete posílat svou Božskou Energii ničení, negativitě, nerovnováze, nebo dáte přednost udržování vnitřní harmonie a klidu.

 

Zdrávas Maria

6. Svět občas ovládají negativní energie a slepý proud živlů unáší mnohé životní proudy po špatné cestě. Všechny války minulého 20. století i mnohé události současné historie jsou příkladem toho, jak jedna nekvalitní myšlenka ovládne vědomí určité části populace nějakého státu. A lidé pak již nejsou pány situace, ale stávají se rukojmím špatných energií. Miliony lidských obětí jsou důsledkem jedné nekvalitní myšlenky, která vznikla v něčím vědomí. Ale stejně tak je i jediná dobrá myšlenka, pokud ovládne vědomí mas, schopna změnit běh dějin a nasměrovat lidstvo na mnohem snadnější Cestu.

 

Zdrávas Maria

7. Vzestoupení Mistři připravují na jemnohmotné rovině vzory světlé budoucnosti. Tyto vzory jsou připraveny k použití a hledají duše, schopné uvést je do života. Ale pro to, abyste souzněli s našimi vibracemi a byli schopni přivádět do světa světlé energie, musíte být v souladu s Vyššími světy. Avšak iluzorní síly se ve své předsmrtné zuřivosti snaží pomocí špatných modelů a projevů vaše duše zajmout a odvést je od Cesty.

 

Zdrávas Maria

8. Měli byste si pořádně uvědomit, že ve vašem světě existují síly dobra a síly zla. A vy sami si můžete vybrat, ke které straně se přikloníte. Měli byste vědomě posuzovat jakýkoliv projev vašeho světa: jaké síly stojí za tímto projevem? Podporujete-li svými myšlenkami, emocemi a činy nesprávné, nebožské vzory, přecházíte do opozice evoluční cestě rozvoje. Podporujete iluzorní síly. Sklouzáváte ve svém vědomí na nižší úroveň. A naopak, když dovolíte Božským projevům jednat skrze vás, když zvyšujete své vědomí a vědomí lidí kolem vás, pak se pohybujete správným směrem a udržujete rovnováhu za mnoho a mnoho vtělených jedinců.

 

Zdrávas Maria

9. Musím vám říci, že každý takový generátor Dobra a Světla je schopen neutralizovat celé hordy sil smrti a pekla. Přeji vám z celého srdce, abyste vždy vystupovali pouze na straně světlých sil. Tak společně odvrátíme jakékoliv války, jakoukoliv agresi, jakoukoliv nenávist a nepřátelství. Věřte mi, že jen vaše úroveň vědomí vám brání postoupit na další vývojovou úroveň. Jen vy sami jste zodpovědní za to, kam směrujete svou energii. Jenom vy sami jste vždy, ve všech případech, zodpovědní za směřování té energie, která neustále protéká vaší bytostí, vašimi jemnohmotnými těly a čakrami.

 

Zdrávas Maria

10. Jen vy sami nesete zodpovědnost za směřování své Božské Energie. Není žádný jiný člověk nebo bytost ve vesmíru, kteří by vaše volby dělali místo vás. Vždy máte možnost se zastavit a zamyslet se: jednáte v souladu s Bohem, nebo proti Bohu? Velmi dobře chápu, že ve složitých podmínkách vašeho světa je někdy velmi obtížné vyhodnotit situaci a rozhodnout se. Proto častěji volejte do svého života Boha a Vzestoupené Mistry, proste je o Božské instrukce a Božské vedení -  vždy je dostanete. Dnešní den jsem byl s vámi. JÁ JSEM Elohim Mír.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_elohim_mir_23.12.2012.htm

 

_______________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net