Vaším základním úkolem je zvyšovat vědomí lidí na planetě Zemi

Elohim Mír
23. prosince 2012

 

JÁ JSEM Elohim Mír, přicházející k vám všem, nyní na planetě Zemi žijícím, s velkou poklonou za to, že jste našli sílu a odvahu sestoupit do inkarnace v této přechodné době.

Mnozí z nás s nadějí a s rozechvěním zaměřují svůj pohled na ty z vás, kteří jste nezapomněli na své poslání a na tu přísahu, kterou jste dali před vtělením.

Vaším základním úkolem je zvyšovat vědomí lidí na planetě Zemi. A tento úkol se nyní stává nejdůležitějším. Protože na tom, jak se podaří tento úkol splnit, závisí budoucnost. Nejméně ze všeho si přeji, abyste prožívali strach z budoucnosti. V každém případě, Vzestoupené Sněmy jsou s vámi a jsou připraveni Vám podat pomocnou ruku v těžkých časech. Takže i já jsem dnes přišel, abych přinesl energii míru do vašeho světa.

Dnes v noci mé mocné energie prorazily olověné brnění neporozumění, nenávisti a nepřátelství, které hustým závojem obklopilo planetu. Moje energie vzkřísily v duších mnohých z vás touhu po klidu a míru.

Každý, kdo v této době v sobě může udržovat rovnováhu energií, chránit vnitřní klid a harmonii, je garantem stabilního rozvoje pro celé lidstvo.

Proto nepřestávejte přemýšlet o míru, vyzařovat do vnějšího světa harmonii a vysílat moji energii míru do vašeho světa.

Nyní bych se chtěl pozastavit nad tím, jak každý z vás může a je schopen vyrovnávat situaci na planetě Zemi. Nezastírám, že jsou okamžiky, kdy je těžké rovnováhu udržet. A jindy jeden člověk, který je ve víru života a v ne úplně optimálních podmínkách, a který cestou neuvěřitelného úsilí za každou cenu ochraňuje svou vnitřní rovnováhu a posílá světu lásku ze svého srdce, je schopen zabránit vzniku další války nebo sociální explozi.

Takhle to bylo mnohokrát v průběhu celého roku. Pokaždé, když opačné síly rozhoupaly loď a zdálo se, že nová válka a krveprolití jsou nevyhnutelné, našel se člověk, který svým vnitřním stavem, s pomocí svých vnitřních úspěchů a upřímné modlitby, zklidňoval negativní živel.

Udržení rovnováhy se stává jednodušším, když se celé lidstvo nachází na vyšší úrovni svého vědomí. Úroveň vědomí – to je to, co určuje vnější okolnosti a řídí projevení vnějších sil ve fyzickém světě.

Proto pokaždé před tím, než začnete vkládat svou energii do jakékoliv činnosti, která způsobí rozpoutání živlů – zastavte se na chvíli a zamyslete se. Buď budete posílat svou Božskou Energii ničení, negativitě, nerovnováze, nebo dáte přednost udržování vnitřní harmonie a klidu.

Svět občas ovládají nekvalitní energie a slepý proud živlů unáší mnohé duše po špatné cestě. Všechny války minulého 20. století a mnohé události už současné historie jsou příkladem toho, jak jedna nekvalitní myšlenka ovládá vědomí určitého kritického množství lidí jakéhokoliv státu. A pak již lidé nejsou pány situace a dostávají se do rukojmí nekvalitních energií. Miliony lidských obětí jsou důsledkem jedné nekvalitní myšlenky, která vznikla v něčím vědomí.

Ale stejně tak i jedna dobročinná myšlenka, pokud ovládne vědomí mas, je schopna změnit běh dějin a nasměrovat lidstvo na mnohem snadnější Cestu.

Vzestoupené Sněmy připravují na jemnohmotné rovině předlohy světlé budoucnosti. A tyto předlohy jsou připraveny a hledají ty duše, které jsou schopny převést tyto předlohy do života.

Ale pro to, abyste vstoupili do souladu s našimi vibracemi a stali se schopnými přivádět do světa světlé energie, musíte být v souladu s Vyššími světy.

Avšak iluzorní síly se v předsmrtné zuřivosti snaží duše zachytit a odklonit je od Cesty pomocí nesprávných předloh a projevení.

Měli byste si dobře uvědomit, že ve vašem světě existují síly dobra a síly zla. A vy sami si můžete vybrat, ke které straně se přikloníte. Měli byste vědomě posoudit jakýkoli projev vašeho světa: jaké síly jsou za tímto projevem? Podporujete-li svými myšlenkami, emocemi a činy nesprávné, nebožské vzory, přecházíte do opozice evoluční cesty rozvoje. Podporujete iluzorní síly. Sklouzáváte ve vašem vědomí na nižší úroveň.

A naopak, když dovolíte Božským projevům jednat skrze vás, když zvyšujete své vědomí a vědomí lidí kolem vás, pak se pohybujete správným směrem a udržujete rovnováhu za mnoho a mnoho vtělených jednotlivců.

Musím vám říci, že každý takový generátor Dobra a Světla je schopen neutralizovat celé hordy sil smrti a pekla.

A já vám přeji z celého svého srdce, abyste vždy vystupovali pouze na straně světlých sil. A společně odvrátíme jakékoliv války, jakoukoliv agresi, jakoukoliv nenávist a nepřátelství.

Věřte mi, že jen vaše úroveň vědomí vám znemožňuje postoupit na další evoluční úroveň. A vy sami jste zodpovědní za to, kam směrujete svou energii. Vždy, ve 100 procentech případů, jenom vy sami jste zodpovědní za rozvádění té energie, která neustále protéká přes vaši bytost, přes vaše jemnohmotná těla a přes vaše čakry. Jen vy sami nesete zodpovědnost za rozvádění Božské Energie. A není žádný jiný člověk nebo bytost ve vesmíru, kteří by dělali vaše volby místo vás.

Vždy máte možnost se zastavit a zamyslet se: jednáte-li v souladu s Bohem nebo proti Bohu.

Velmi dobře chápu, že ve složitých podmínkách vašeho světa je někdy velmi obtížné udělat volbu a vyhodnotit situaci. Proto častěji volejte do svého života Boha a Vzestoupené Sněmy, proste je o Božské instrukce a Božské vedení, a vždy je dostanete.

Tento den jsem byl s vámi. JÁ JSEM Elohim Mír.

* * *