Vaše vědomí je jediným omezením vaší Božské Svobody

21.06.2005 13:31


Milovaný El Morya
21. června 2005


Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya, který k vám přišel znovu.

Situace, která nastala při přijímání mého diktátu minule[1], připomněla, že síly, které proti nám stojí, si zachovávají svou bojeschopnost a jsou připraveny využít jakoukoliv mezeru v naší obraně.

Tři skupiny andělů, po 144 andělech v každé skupině, zajišťuje každý příjem diktátu.

Kromě toho jsou zapojeny legie andělů obrany Archanděla Michaela. A navzdory zdánlivě neproniknutelné zdi obrany, síly temnoty nás dokážou porazit v nejnevhodnější okamžik.

Ano, tento svět je bojištěm mezi dvěma nepřátelskými silami. A dokud nebude jakýkoliv pocit boje vymazán z vědomí posledního jedince ve vtělení, bitva bude pokračovat.

Představte si dvě jednotky připravené k boji. Řady bojovníků jsou v bojové pohotovosti. Tváře napjaté. Každý voják jen čeká na povel k boji.

Vaše postavení ve světě je podobné postavení těchto bojovníků.


A teď si představte, že se stane zázrak. Přes hrozivé mraky, visící nad bojištěm, se objevuje paprsek slunce, který osvětluje jak bojiště, tak napjaté a zamračené tváře vojáků. Dokážete si alespoň na chvíli představit, že by se mohl stát zázrak, a že paprsky slunce, pronikající mraky, jsou schopny rozpustit jakékoli nepřátelské pocity v srdcích vojáků? Dokážete si představit, že by se vnitřní stav vojáků mohl změnit? Stačí jedna myšlenka, jeden impulz ze srdce každého vojáka, aby vědomí a vnější mysl každého účastníka bitvy získaly vyvýšený charakter.

Když jste schopni ve svém vědomi postoupit na jinou, vyšší úroveň, pak si můžete všimnout, že vše, co vás rozdělovalo s vašimi nepřáteli a soupeři, ztrácí všelijaký smysl. Protože trnete před tou krásou a všeobjímající Božskou Pravdou, která se náhle otevře vašemu pohledu. A už nejste schopni zažívat žádné nepřátelské pocity. Protože cítíte svou jednotu s každou částicí života. A cítíte bolest každé částice života. A uvědomujete si, že jakýkoli pocit boje, jakékoli pocity nenávisti a nepřátelství nejsou Božské pocity. A lidé, kteří podlehli těmto negativním pocitům, si zaslouží jen soucit. A vy chápete, že těmto lidem můžete pomoci. Jste schopni je obdarovat svým pocitem Lásky, svým porozuměním, a dát jim tu částici Božské Energie, která umožní vašim protivníkům pocítit vaši Lásku.

Stejně jako slunce, které září skrze mraky, dokáže vám někdy dát paprsek naděje a dát vám pocit lásky a soucitu, stejně tak můžete obdarovat každého člověka, se kterým se setkáte ve svém životě, Láskou vašeho srdce.

Věřte mi, jen Láska je schopná vytěsnit všechny negativní projevy z vašeho světa.

Chtěl bych se však vrátit k tématu našeho přerušeného rozhovoru. Vrátit se ke kvalitě Svobody, Božské Svobody, k tomu, jak tuto kvalitu chápeme my, Vzestoupené Zástupy.

Pochopení Svobody jako absence jakýchkoli omezení a volnost je zkreslením kvality Božské Svobody, která je vlastní Vzestoupeným Zástupům.

Stejně jako ve vašem světě omezujete projevy nezkrotných tužeb a snah některých jedinců, kteří jsou schopni ublížit jiným lidem, stejně tak existuje omezení v Božském světě.

A ta energetická bariéra, která existuje mezi našimi světy, neschopná vpustit do našeho světa ty jednotlivce, kteří nepodřídili své vědomí Zákonu, který v tomto Vesmíru existuje.

Jakékoli nedokonalé projevy, včetně nedokonalé kvality svobody, která je přítomna v myslích smrtelných, nemohou proniknout za závoj, který odděluje naše světy. A abyste mohli překonat energetickou bariéru, která nás odděluje, musíte se důsledně vzdát každé nebožské vlastnosti a nebožských projevů ve vaší bytosti, nahradit je dokonalými vzory, dokonalými projevy.

A podle míry toho, jak na sobě provádíte tuto obtížnou práci, osvobozujete se od negativních energií, obsažených ve vašich aurách. Vaše aury získávají soulad s Božskou realitou, čakry se otevírají, a úroveň vašich vibrací vám umožňuje nejprve krátce pobývat v našem světě, v éterických oktávách a později,  když upevníte své úspěchy a potvrdíte úroveň, které jste dosáhli absolvováním mnoha testů, získáte právo být přítomni mezi Vzestoupenými Zástupy a stát se jedním z nás.

A výměnou za to, že se vzdáte svých nedokonalých vlastností a svého lidského chápání svobody, získáváte Božskou Svobodu. Ne jako anarchie, ale jako dobrovolné podřízení celé své bytosti dokonalému Zákonu, přijatému v tomto Vesmíru. A teprve pak získáte míru svobody, která vám umožní překonat hranice mezi světy a mít přístup k jakýmkoliv informacím. Můžete navštívit naše knihovny, můžete si prohlédnout záznamy Akáši. Získáte přístup k jakýmkoliv  informacím, které vaše vědomí je schopno pojmout.

Proto vaše vědomí je jediným omezením vaší svobody, vaší Božské Svobody.

Pokud úroveň vašeho vědomí není vysoká, ale vaše touha cestovat do jiných světů je obrovská, pak můžete opustit svá těla ve vašem astrálním těle a cestovat po astrálních světech. Nikdy však nesmíte zapomenout, že vaše úroveň vědomí je vaším omezovačem. A budete cestovat po světech, které mají úroveň vibrací, odpovídající vašim vibracím.

Proto říkáme, že světy jsou vám otevřené, ale přesto je vaším hlavním úkolem starat se o vaše vědomi, o úroveň vašeho vědomí a snažit se zbavit jakékoli nedokonalosti, která brání vašemu rozvoji.

Prorůstáte svým vědomím do stále nových a nových světů. Prorůstáte skrze různé úrovně Nebes. A vy usilujete stále výš a výš k Nekonečnosti.

Dokud se však nacházíte ve svém hustém, projeveném světě, nikdy byste neměli zapomínat, že i v této oblasti vaší činnosti, stejně jako v jakékoli jiné, jsou možná zkreslení.Pomocí tréninku nebo vzpomínek na zkušenosti z minulých životů můžete zvládnout výstup ze svého těla, ale pokud jste nedosáhli určitého stupně čistoty svých čtyř nižších těl, budou se vaše cesty odehrávat na těch úrovních astrální a mentální roviny, které jsou vám vibračně blízké. A při těchto cestách nebudete moci získat žádný prospěch pro rozvoj své duše. Tato vaše cvičení se budou podobat cestám narkomanů, kteří s pomocí užívání různých chemických látek dosahují stavu, kdy se jejich jemnohmotná těla oddělují od fyzického těla a cestují po astrální rovině.

Podle míry toho jak se světy sbližují, bude se objevovat stále více lidí, kteří získají schopnost komunikace s bytostmi, které žijí v jemných světech.

A budete potřebovat všechna vaše rozlišení, abyste si udělali názor na příběhy a popsané zážitky z cestování v jiných světech.

Vždy byste měli mít na paměti, že podobné přitahuje podobné, takže pozorujte člověka, který vám vypráví o svých pokusech a experimentech, sledujte jeho úsudky a činy a bude vám jasné, v jakých světech se tento člověk může pohybovat.

Není nic neobvyklého, že lidé mohou cestovat astrálním a mentálním plánem. Děláte to každou noc. Otázkou však je, do jaké míry tyto cesty přispívají k rozvoji vašeho vědomí a do jaké míry přispívají k vašemu pokroku na Cestě.

Má smysl pouze vaše zdokonalování v Bohu a vaše připoutanost k astrální a dokonce i mentální rovině musí být nakonec překonána stejně jako vaše připoutanost k fyzické rovině.

Protože nižší úrovně jemného plánu nemohou dát vaší duši znalosti, které potřebuje. Můžete dlouho bloudit údolím, ale my vás zveme na vrchol, vrchol Božského vědomí.

Jsem rád, že se náš dnešní rozhovor uskutečnil.

JÁ JSEM El Morya a nashledanou!