Nastal čas, aby se všechny Síly Světla na planetě spojily

07.10.2005 21:21

 

Sanat Kumara, 7. října 2005

JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM přišel předat malé Poselství věnované speciálně nadcházející cestě Posla do Petrohradu. Zdá se, že od doby, kdy jsme ukončili cyklus diktátů, které jsme letos prostřednictvím Taťány předávali, se toho v realitě kolem vás příliš nezměnilo.

Dovolte mi však s vámi nesouhlasit. Změny ve vědomí lidí, kteří si přáli diktáty číst, předčily všechna naše očekávání. A my můžeme jen litovat, že naše Poselství nedosáhla takového rozšíření ve fyzickém světě, v jaké jsme doufali.

Na jedné straně tedy vidíme obrovský skok ve vývoji vědomí těch, kteří diktáty četli a přijali je celou svou duší a celým svým srdcem. A na druhé straně vidíme naprosto tristní situaci těch světlonošů, kteří se k těmto Poselstvím nedostali, a proto nemohli včas získat životodárný doušek naší energie, který je v této těžké době prostě nezbytný.

Moje prosba tedy zůstává stejná: prosím, vynaložte veškeré úsilí, aby se tato Poselství dostala ke každému světlonošovi, a to nejen v Rusku, ale i na celém světě.

Obyvatelé Petrohradu by z karmických důvodů, které jsou pro toto město charakteristické a souvisejí s událostmi roku 1917, měli zcela přirozeně vynaložit veškeré úsilí na šíření těchto Poselství. Proto se první veřejné vystoupení posla uskuteční v Petrohradě. Jak víte, všechny předchozí vystoupení se konala v malých skupinách a ve volné přírodě.

To ukládá dodatečnou odpovědnost obyvatelům tohoto města, s nimiž je poselkyně rovněž karmicky spjata na základě svých předchozích inkarnací v Rusku.

Zdánlivý nesoulad vibrací Poselství s těmi vibracemi, na které jste byli zvyklí a které byly charakteristické pro ostatní lidi, ať vás netrápí. Pokaždé, když přicházíme, jsme nuceni využít možností a schopností, které má tento konkrétní vodič našeho Slova.

Jsem šťastný, že ten impuls a ta energie, které jsme vložili do předávání našich Poselství, se neztratily a byly podpořeny světlonoši Ruska. Pochopte prosím, že bez vaší přímé pomoci a podpory nemůžeme uskutečnit tyto úžasné transformace, které jsou pro Rusko připraveny na jemné úrovni. Souhlasíte s tím, že je naše část práce a vaše část práce, k jejímuž plnění jste povoláni. Pouze v jednotě Vzestoupených Zástupů a nevzestoupeného lidstva je naše síla a záruka úspěchu.

Rád bych vás také upozornil na vaši jednotu na fyzické úrovni.

Nastal čas pro sjednocení všech Sil Světla na planetě. Pojďme zahájit tento proces bez ohledu na vaši náboženskou a skupinovou příslušnost. Existuje něco mnohem většího než to, co vás rozděluje. A to větší je vaše Služba Životu, Bohu a všem živým bytostem. Spojte se na základě Lásky, spolupráce a konkrétních činů na fyzické úrovni, které můžete vykonat právě teď.

Nezaměřujte se na věci, které vás rozdělují, ať už jde o jednotlivá ustanovení Učení, nebo o slova modlitby. Soustřeďte se na to, co je společné a co by vás mělo spojovat. A to společné je Služba Životu, služba evoluci Země. A měřítkem vašich úspěchů vždy byla a zůstává oběť, kterou jste schopni přinést ve Prospěch lidstva země, ve Prospěch evoluce na planetě Zemi.

Zaměřme se znovu na vaše srdce. Vstupte do svého srdce a pociťte svou Jednotu. Vaši touhu sloužit. Neexistuje nic, co by vás oddělovalo a odděluje. Ve vašem vědomí se rodí budoucnost. Nyní v tomto okamžiku ukotvuji fokus Jednoty ve vašich srdcích, v srdcích všech, kdo slyší nebo čtou má slova. A tento fokus vám umožní vidět pouze Světlo v očích lidí, s nimiž spolupracujete na fyzické úrovni. To, na co zaměříte svou pozornost, získává Božskou energii, která skrze vás přichází na fyzickou úroveň. A nyní budete ve svých bratrech a sestrách na Cestě vidět jen dobro. A vždy si pamatujte, že vše na tomto světě je zrcadlem odrážejícím vaše vědomí a lidé kolem vás se k vám budou obracet tou stranou, kterou v nich vyznačíte. A tak vzájemně posílíte dynamiku svých úspěchů a znásobíte své síly směřující ke Společnému Dobru a Blahu.

Žijte v Radosti a Lásce a opusťte vše, co vám brání přebývat v Bohu.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara byl dnes s vámi.

 

 

Nastal čas, aby se všechny Síly Světla na planetě spojily.

 

 

Sanat Kumara, 7. října 2005

 

 

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM přišel předat malé poselství věnované speciálně nadcházející cestě Posla do Petrohradu. Zdá se, že od doby, kdy jsme ukončili cyklus diktátů, které jsme letos prostřednictvím Taťány předávali, se toho v realitě kolem vás příliš nezměnilo.

 

Dovolte mi však s vámi nesouhlasit. Změny ve vědomí lidí, kteří si přáli diktáty číst, předčily všechna naše očekávání. A my můžeme jen litovat, že naše Poselství nedosáhla takového rozšíření ve fyzickém světě, v jaké jsme doufali.

 

Na jedné straně tedy vidíme obrovský skok ve vývoji vědomí těch, kteří diktáty četli a přijali je celou svou duší a celým svým srdcem. A na druhé straně vidíme naprosto tristní situaci těch světlonošů, kteří se k těmto Poselstvím nedostali, a proto nemohli včas získat životodárný doušek naší energie, který je v této těžké době prostě nezbytný.

 

Moje prosba tedy zůstává stejná: Prosím, vynaložte veškeré úsilí, aby se tato Poselství dostala ke každému Světlonošovi, a to nejen v Rusku, ale i na celém světě.

 

Obyvatelé Petrohradu by z karmických důvodů, které jsou pro toto město charakteristické a souvisejí s událostmi roku 1917, měli zcela přirozeně vynaložit veškeré úsilí na šíření těchto Poselství. Proto se první veřejné vystoupení posla uskuteční v Petrohradě. Jak víte, všechny předchozí vystoupení se konala v malých skupinách a ve volné přírodě.

 

To ukládá dodatečnou odpovědnost obyvatelům tohoto města, s nimiž je poselkyně rovněž karmicky spjata na základě svých předchozích inkarnací v Rusku.

 

Zdánlivý nesoulad vibrací poselství s těmi vibracemi, na které jste byli zvyklí a které byly charakteristické pro ostatní lidi, ať vás netrápí. Pokaždé, když přicházíme, jsme nuceni využít možností a schopností, které má tento konkrétní kanál našeho Slova.

 

Jsem šťastný, že ten impuls a ta energie, které jsme vložili do předávání našich Poselství, se neztratily a byly podpořeny světlonoši Ruska. Pochopte prosím, že bez vaší přímé pomoci a podpory nemůžeme uskutečnit tyto úžasné transformace, které jsou pro Rusko připraveny na jemné úrovni. Souhlasíte s tím, že je naše část práce a vaše část práce, k jejímuž plnění jste povoláni. Pouze v jednotě Vzestoupených Místrů a nevzestoupeného lidstva je naše síla a záruka úspěchu.

 

Rád bych vás také upozornil na vaši jednotu na fyzické úrovni.

 

Nastal čas pro sjednocení všech Sil světla na planetě. Pojďme zahájit tento proces bez ohledu na vaši náboženskou a skupinovou příslušnost. Existuje něco mnohem většího než to, co vás rozděluje. A to větší je vaše služba životu, Bohu a všem živým bytostem. Spojte se na základě Lásky, spolupráce a konkrétních činů na fyzické úrovni, které můžete vykonat právě teď.

 

Nezaměřujte se na věci, které vás rozdělují, ať už jde o jednotlivá ustanovení Učení, nebo o slova modlitby. Soustřeďte se na to, co je společné a co by vás mělo spojovat. A to společné je služba životu, služba evoluci Země. A měřítkem vašich úspěchů vždy byla a zůstává oběť, kterou jste schopni přinést ve prospěch lidstva země, ve prospěch evoluce na planetě Zemi.

 

Zaměřme se znovu na vaše srdce. Vstupte do svého srdce a pociťte svou Jednotu. Vaši touhu sloužit. Neexistuje nic, co by vás oddělovalo a odděluje. Ve vašem vědomí se rodí budoucnost. Nyní v tomto okamžiku ukotvuji fokus Jednoty ve vašich srdcích, v srdcích všech, kdo slyší nebo čtou má slova. A tento fokus vám umožní vidět pouze Světlo v očích lidí, s nimiž spolupracujete na fyzické úrovni. To, na co zaměříte svou pozornost, získává Božskou energii, která skrze vás přichází na fyzickou úroveň. A nyní budete ve svých bratrech a sestrách na Cestě vidět jen dobro. A vždy si pamatujte, že vše na tomto světě je zrcadlem odrážejícím vaše vědomí a lidé kolem vás se k vám budou obracet tou stranou, kterou v nich vyznačíte. A tak vzájemně posílíte dynamiku svých úspěchů a znásobíte své síly směřující ke Společnému Dobru a Blahu.

 

Žijte v Radosti a Lásce a opusťte vše, co vám brání přebývat v Bohu.

 

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara byl dnes s vámi.