Každé vaše úsilí se nebývale znásobí, protože takový je rozkaz doby a taková je nyní situace na planetě

27.11.2005 15:15


Šiva
27. listopadu 2005



JÁ JSEM Šiva. JÁ JSEM ten, kdo přišel pro pokyny týkající se interakcí mezi různými duchovními skupinami a směry, které existují v tomto historickém okamžiku.

Máme jasnou představu o omezenosti lidského vědomí a neochoty většiny lidí, kteří dnes obývají planetu Zemi, pohlédnout na Božskou Pravdu a přijmout ji.

Nicméně vaše snahy, které vynakládáte, jsou skutečně k nezaplacení. Protože každý, kdo se probudil a je schopen přijmout Božskou Pravdu, i když ne v celé její šíři, ale usiluje o její přijetí, je pro nás neocenitelným průvodcem, krystalickým zárodkem, jehož prostřednictvím jsme schopni přinést na Zemi prvky nového vědomí a nových vztahů.

Proto přijměte mou vděčnost všem, kdo je odhodlán, všem, kdo přispívá jakýmkoli, byť malým dílem, ke společné věci záchrany planety Země.

Můžete mít ve svém srdci záměr a jednat v souladu s tímto záměrem ve svém každodenním životě, můžete dělat věci, na které je vaše vědomí připraveno, můžete přinést jakýkoli hmotný nebo duchovní dar na oltář služby Božské Pravdě. Všechny vaše dary budou přijaty s vděčností a znásobeny v našich srdcích.

Nastal čas, kdy jakákoli, i nepatrná vaše akce zaměřená na udržení Božské vibrace ve vaší fyzické oktávě bude přijata, zachována a znásobena námi.

Požehnané je vaše úsilí, požehnané jsou vaše záměry, ať se odehrávají v jakékoli oblasti.

Nemůžete nejednat, když jste ve fyzické oktávě, nemůžete nejednat, protože takový je rozkaz doby a taková je nyní vůle Boží.

Zachovejte si a posilujte vaši Božskost, vaši duchovnost. A vneste do vašeho života uctívání Boha, Nejvyššího Zákona existujícího v tomto Vesmíru.

Každé vaše úsilí se nebývale znásobí, protože takový je rozkaz doby a taková je nyní situace na planetě.

Ale pro ty, kteří se nechtějí z jakéhokoli důvodu podřídit příkazu doby a Vyššímu Zákonu, nastává složité období. Protože jakýkoli odpor, který uděláte, se obrátí proti vám. A vaše činy téměř okamžitě budou následovat důsledky vašich činů, které budou také znásobeny. A nebudete si moci nevšimnout marnosti svých pokusů lpět na starém vědomí, starém chování a starém způsobu myšlení a jednání.

Všechno kolem vás podléhá změně a již se mění. A jen slepý a hluchý může dál předstírat, že se nic nemění a všechno zůstává stejné.

Ne, ujišťuji vás, že nikdy předtím neprobíhaly změny na planetě Zemi takovým tempem jako ve vaší době. A těmto změnám se můžete přizpůsobit pouze tak, že změníte sami sebe, změníte své vědomí a změníte stereotypy vašeho myšlení a vašeho chování.

A nyní bych si přál dát ještě jednu důležitou radu a pokyn. Berte ji jako doporučení ve vaší každodenní duchovní práci.

Každý den, začínajíc od dnešního dne až do nového roku, vás žádám, abyste alespoň několik minut denně věnovali meditaci, vnitřnímu rozjímání a přijetí obrazu budoucnosti vaší země a vaší planety.

V mysli si můžete nakreslit ty nejodvážnější představy a plány a můžete k tomu využít veškerou svou fantazii. Jedinou podmínkou je, aby vaše motivy, myšlenky a touhy byly čisté. A slibuji vám, že bez ohledu na to, jaké odvážné naděje, obrazy nebo plány máte ve svém  vědomí pro nejbližší budoucnost, příští rok a příštích několik let - to vše bude mnou osobně podpořeno, znásobeno a vráceno do vašeho světa v podobě Božské příležitosti, Božské milosti a Božské vize.

Proto se odvažte, vytvářejte ty nejodvážnější plány, pokud jsou v souladu s Božským směrem charakteristickým pro dobu změn, kterou planeta Země prožívá, bude to vše podpořeno a projeví se to ve vašem fyzickém světě.

Na meditace vám zbývá málo času. Pouze do konce tohoto roku.

Nezapomeňte před vašimi meditacemi přivolat mě, Pána Šivu, proto abych mohl zničit vše staré a přežité, co stojí v cestě vašim plánům, dal vám Božskou příležitost a obdařil vás svou Láskou, Nadějí a Vírou.

Rozmnožujte své záměry. Buďte odvážní. Vždy mějte na paměti, že myšlenka je hmotná a vždy dokáže tvořit. A tato tvůrčí schopnost vaší myšlenky, která je vám vlastní vždy, se právě v tomto období, které zbývá do nového roku, mnohonásobně posílí.

Nepropásněte svou šanci a nezapomeňte si všechny své myšlenky, plány a přání zapsat na samostatný list papíru. Meditujte a během každé meditace svůj plán podrobně rozebírejte. A až přijde nový rok a během několika dalších let sledujte, co se bude dít ve vašem životě a v realitě kolem vás. A každému z vás bude dáno poznat a uvědomit si sílu své myšlenky, když se dostane do souladu s Božskými záměry a cíli pro tento historický okamžik.

A nyní vám přeji plodnou práci a nechám vás o samotě s vašimi myšlenkami a záměry.

JÁ JSEM Šiva byl dnes s vámi.