Nová Božská Milost

13.12.2005 20:20


Milovaný Súrja
13. prosince 2005


JÁ JSEM Súrja, který k vám opět přišel prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM přišel, abych vás znovu připravil na vnímání informací, které vám budou dnes a v následujících dnech sděleny. Víte, že situace na planetě Zemi se ke konci roku pokaždé vyhrocuje. Souvisí to s ročním cyklem, kterým planeta prochází. A pokaždé jsou poslední dny roku velmi napjaté z hlediska energií, které nejsou transmutovány a které hledají východisko, projevení na fyzické úrovni.

Tento výstup negativních energií může, ale nemusí způsobit další kataklyzma, protože dojde k transmutaci většiny negativních energií na úrovni myšlenek a pocitů.

Proto je tak důležité udržet si na konci roku vnitřní harmonii a úctu ke Stvořiteli.

Kolik lidí na planetě Zemi je toho schopno?

A jak zajistit, aby co nejvíce lidí přemýšlelo o své odpovědnosti vůči veškerému životu na planetě Zemi. Za tímto účelem přicházíme znovu a znovu, abychom vám připomněli vaši odpovědnost, a doufáme, že budete schopni sdělit naše informace co největšímu počtu lidí.

Vzpomínáte si na katastrofu, která se stala loni v prosinci a která si vyžádala životy statisíců lidí.

Dovedete si představit, že by se takové kataklyzma opakovalo? A nakolik je reálné takovému kataklyzmatu zabránit?

Přišel jsem vám říci o příležitosti, kterou vám Nebesa dávají v tento prosincový den. Dnes, ještě před zahájením zasedání Karmické Rady, jsme se rozhodli zmírnit karmu planety Země, pokud jen několik stovek lidí, roztroušených po celém světě, převezme břemeno nesení karmy planety Země pro toto období až do konce roku.

Co se vyžaduje od vás, milovaní, kteří na sebe v tomto těžkém období vezmete břemeno karmy světa?

Tento úkol, který musíte splnit, se vám bude zdát velmi snadný. Nenechte se však oklamat vnější jednoduchostí úkolu. Protože i ty nejjednodušší kroky, které podniknete, vyvolají tak silný odpor ze strany sil, které jsou proti nám, že každá vaše akce bude pro vás velmi obtížná. A přesto vás žádáme, abyste každý den až do konce tohoto roku věnovali přesně jednu hodinu denně modlitební praxi podle konkrétní metody, kterou nyní poskytnu.

Celý váš úkol tedy spočívá v dosažení co nejharmoničtějšího stavu vašeho vědomí.

Věnujete se různým duchovním praktikám a patříte k různým náboženským skupinám a hnutím. Vzali jsme to v úvahu.

Každý den věnujete přesně jednu hodinu modlitební praxi, na kterou jste zvyklí. Může to být čtení modliteb, růženců, vzývání nebo prostě meditace.

Hlavním úkolem, kterého byste měli během své modlitební praxe dosáhnout, je harmonizovat svůj vnitřní stav. Musíte se dostat do stavu naprosté harmonie a jednoty s Bohem.

A na závěr vaší duchovní praxe vás žádám o jednu jednoduchou věc. Představte si, že se vaše aura rozšiřuje a dosahuje velikosti domu, pak se rozšíří a pokryje vaše město, vaši zemi a celou zeměkouli. A každá živá bytost, která se dostane do pole působnosti vaší aury, je jí ovlivněna.

A každá živá bytost je naplněna stavem harmonie a míru, kterého se vám podařilo dosáhnout během duchovní praxe.

Stačí, aby se jen několik stovek lidí zavázalo od nynějška do konce letošního roku splnit tuto naši prosbu, a zaručuji vám, že se Země vyhne strašlivému kataklyzmatu, k němuž došlo na konci loňského roku.

Pojďme všichni společně spojit naše úsilí v tomto směru, bez ohledu na to, k jakému vyznání nebo náboženské skupině patříte.

Nechť je tento jednoduchý krok prvním krokem k vaší jednotě na pozemské úrovni.

Byl jsem rád, že jsem k vám dnes odpoledne mohl přijít a zvěstovat vám novou příležitost a novou dispensaci, která bude účinkovat v tomto temném ročním období.

Jsem si jist, že s vaší pomocí snadno překonáme všechny disharmonické projevy na planetě, které obvykle vedou k různým katastrofám a živelným pohromám.

První krok, který jsem vám dal, čeká na uplatnění vašeho úsilí.

A nyní bych vám rád sdělil další důležité informace, které vyžadují vaše naléhavé úsilí.

Na konci roku se bude konat zasedání Karmické Rady, které začne 23. prosince. Nezapomeňte proto spolu s každoročními dopisy Karmické Radě předložit i ty užitečné poznatky vaší mysli, o které vás Pán Šiva požádal ve svém diktátu z 27. listopadu 2005.

Čím více důležitých projektů se vám podaří do konce tohoto roku zařadit, tím větší je pravděpodobnost, že Karmická Rada na svém zasedání zohlední vaše přání a vyvine úsilí k odstranění karmických překážek, které mohou stát v cestě realizaci vašich projektů.

Vidíte, milovaní, jak se o vás Nebesa starají. Můžeme doufat, že i vy vyvinete úsilí, o které vás žádáme?

Velmi v to doufám.

Žádáme vás o tak málo a čas, který žádáme, abyste věnovali práci pro dobro lidstva na planetě Zemi, se nedá srovnat ani s časem, který denně trávíte sledováním televizních programů nebo povídáním o ničem.

Na jedné straně vah je jako vždy společné dobro a blaho planety, na druhé straně vah je uspokojení rozmarů vašeho ega.

Přemýšlejte o svých volbách a rozhodně zvolte nepomíjející Božskou Realitu, vzdejte se všech iluzorních voleb v sobě.

Rád jsem se s vámi znovu setkal a rád jsem vám zvěstoval novou Božskou Milost.

JÁ JSEM Súrja a byl jsem dnes s vámi.