Rozhovor o Cestě Zasvěcení

16.12.2005 15:15Pán Maitréja
16. prosince 2005


JÁ JSEM Maitréja, který k vám přišel, aby předal důležité Poselství lidstvu Země. JÁ JSEM dnes přišel s konkrétním záměrem, který by se měl naplnit právě v této době, kdy dochází ke změně ročních cyklů. Víte, že když jsem přicházel minule, měli jste možnost získat představu o Cestě Zasvěcení a o mé Škole, do níž zvu všechny, kdo si to přejí, a ovšem ne všichni, kdo si to přejí, mohou v této Škole studovat a tím spíše ji absolvovat.


Tajemství je velmi jednoduché. Lidé usilují o zasvěcení jako o něco tajemného, nedostupného. Studium ve Škole Zasvěcení je pro ně něco podobného jako pobyt v prestižní vzdělávací instituci, na některé ze slavných univerzit či školících středisek na Zemi, kde získání vzdělání otevírá cestu ke kariéře.

Mezi Školou Zasvěcení a jakoukoli prestižní vzdělávací institucí na Zemi je zásadní rozdíl. A tento rozdíl je způsoben právě tím, že ztrácíte jakoukoli kariéru v běžném pozemském smyslu. Navíc přicházíte nejen o kariéru, ale i o vše, co vám může být drahé a k čemu si stále zachováváte čistě lidské připoutanosti.

Proto již na prvních stupních Cesty Zasvěcení zůstává velmi málo těch, kteří chtějí pokračovat ve studiu, bez ohledu na to, jak prestižní výuka na mé Škole Mystérií vypadá v očích nezasvěcených a profánů v oblasti ezoterického poznání.

Podle dlouho platného a veřejnosti neznámého zákona se zasvěcení ve školách pro zasvěcené osoby konala za zavřenými dveřmi a přístup do našich Škol Zasvěcení byl pečlivě střežen. A dokonce ani ti z našich učedníků, kteří již nastoupili na Cestu a obdrželi svá první zasvěcení, neměli přístup k nejniternějším tajemstvím a mystériím. Proč? Protože úroveň vědomí většiny učedníků není schopna vnímat mnohé věci, které se odehrávají za zavřenými dveřmi a k nimž má přístup jen velmi malý počet lidí.

Kdybyste se svým nepřipraveným vědomím náhodou dostali do místnosti, kde se udělují zasvěcení nejvyššího stupně, pravděpodobně byste v tu chvíli opustili  Školu Zasvěcení a už nikdy byste se nepodívali za její práh. Nejen to, ale také byste všem a každému řekli, že tato Škola je pekelné místo a nikdo by neměl ani pomyslet na to, aby překročil její práh.

No, je nám ku prospěchu, když o nás neúspěšní žáci šíří takové nevědomé pomluvy. Protože skutečně, když se člověk osvobozuje od své neskutečné části, je tento proces tak bolestivý a někdy tak dramatický, že si může připadat jako v mučírně.

A ve skutečnosti, když se setkáte tváří v tvář s neskutečnou částí sebe sama, máte pocit, že jste se setkali se samotným ďáblem. Jenže tento ďábel, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, nesídlí někde v podsvětí, ale uvnitř vás.

Ano, milovaní, Bůh i ďábel jsou ve vás. A to je to nejvnitřnější tajemství, které bylo zasvěcencům odhaleno, když procházeli zkouškami. Během výcviku měli příležitost setkat se se svou neskutečnou, tělesnou částí, a pak měli plný pocit, že se setkali s ďáblem. A měli příležitost setkat se se svou Božskou částí, a pak pocítili svou Božskou neměnnou podstatu.

A poté, co poznali dualitu své podstaty, museli učinit konečnou volbu a zcela se odevzdat své Božské části, Bohu v sobě a Bohu ve svém Učiteli.

A tato volba je tak obtížná, protože je to základní volba, kterou dělá každá lidská bytost ve vtělení. A každý z vás intuitivně předpokládá, že nejdůležitější otázkou, kterou musíte sami pro sebe rozhodnout, je otázka volby mezi Bohem a ďáblem, mezi vaší skutečnou částí a neskutečnou částí vás samých. Této volby jste si vědomi, a proto se bojíte, že uděláte chybu. Existuje totiž mnoho lidí, kteří využívají vaší touhy sloužit a vaší snahy následovat Cestu Zasvěcení. A je velmi snadné podlehnout jejich vlivu a mnohem těžší je dostat se z něj ven. A to vše je ve skutečnosti jako ve skutečné Škole Zasvěcení, jenže volba, kterou učiníte, způsobuje, že nesloužíte Bohu v člověku, ale lidskému egu.

Proto nespěchejte s tím, abyste se podřídili vlivu jakéhokoli člověka, ať už se vám zdá jakkoli světlý a blažený.

Naším úkolem je upozornit vás na jemné aspekty rozlišování. Jak postupujete po své Cestě dál a dál, musíte rozlišovat na stále jemnější úrovni. A jestliže na začátku Cesty vám bylo vše jasné, stačilo dodržovat deset přikázání, které bylo dáno v době Mojžíšově, a vaše spása se vám zdála být zaručena, pak jak postupujete na Cestě, je pro vás samotné dodržování přikázání zkouškou.

A když vám teď budu vyprávět o jemných aspektech a jemných odstínech, v nichž se člověk může ztratit, i když dodržuje deset biblických přikázání, nebudete mi rozumět.

Proto je Božská věda velmi složitá. A učení této vědy by mělo probíhat pod vedením zkušeného učitele.

A první volba, kterou učiníte, je vybrat si toho učitele, tu autoritu, kterou budete následovat.

Mnozí z vás jsou na tak nízké úrovni vědomí a vnímání reality, že to, co se vám dnes snažím říci, prostě projde kolem vašeho vědomí a nezanechá v něm sebemenší stopu. Jsou však lidé, kteří budou vše, co jsem řekl, vnímat jako velmi důležitou informaci, bez níž bude jejich další Cesta nemyslitelná. Mluvím za těchto několik málo lidí. A ti, kteří nepochopili, o čem mluvím, vzpomeňte si na má slova, až přijde váš čas a vy budete čelit těm okolnostem uvnitř vás i mimo vás, v nichž nebudete schopni porozumět. A vzpomeňte si na nápovědy, které jsem vám dal v průběhu našeho dnešního rozhovoru, a vraťte se k nim a znovu si je přečtěte. A uvědomíte si, že nic nebylo řečeno nadarmo. Vše, co bylo řečeno, obsahuje velmi důležité informace pro ty, kdo jsou schopni je vnímat.

Přicházím na přelomu roku se svými pokyny. Je to totiž čas, kdy si můžete udělat čas na bilancování uplynulého roku a uvědomit si, o co byste měli v příštím roce usilovat. Přelom roku je velmi důležitou etapou a stereotyp, jakým většina lidstva oslavuje přelom roku, je jedním z hlavních stereotypů, které byste měli ve své mysli překonat.

Protože změna ročního cyklu vyžaduje, abyste dělali přesný opak toho, co děláte v hlučné a opilé společnosti.

Mnohem více pro rozvoj své duše získáte, když tento nový rok zůstanete sami nebo s rodinou a místo omračování hudbou a alkoholem se pokusíte v klidu přemýšlet o uplynulém roce a plánovat budoucnost.

Všechny velké počiny začínaly v tichosti, v klidném rozhovoru u domácího krbu.

V davu na hlučné oslavě se nezrodila jediná rozumná myšlenka.

Mluvil jsem k vám dnes z pocitu velké lásky k těm z vás, kteří se stali mými učedníky, kteří se tak rozhodli po mém diktátu, v němž jsem vás pozval do své Školy Tajemství[1], a kteří od té doby nezapomněli ani na jeden den na mě a na svůj záměr vzdělávat se pod mým vedením.

Pozorně jsem sledoval, jak vytrvalá je vaše snaha.

Mnozí z vás druhý den zapomněli, že chtěli nastoupit do mé Školy. Někteří si však na svůj záměr stále pamatují. A s nimi budu ve své práci pokračovat.

Šest měsíců je dostatečně dlouhá doba na to, abyste svůj záměr brali vážně. A nyní se posuneme dál. A ti, kteří zaostali, budou moci svůj záměr znovu analyzovat na vážnější úrovni a znovu požádat o vstup do mé Školy.

JÁ JSEM Maitréja,
s Láskou k vám.

 

[1] Zvu vás do své Školy Mystérií  Pán Majtréja, 28. března 2005