Nechte své sváteční starosti. Pusťte se do skutečné práce na zajištění rovnováhy na planetě

18.12.2005 19:19


Milovaný Maha Chohan
18. prosince 2005


JÁ JSEM Maha Chohan, který k vám přišel prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM ten, kterého znáte jako Mistra, který pracoval s mnoha posly.

Proto jsem k vám znovu přišel prostřednictvím tohoto posla, abych splnil svou část díla a předal vám Poselství, které musím dnes předat.

Snažil jsem se pochopit, kde mám začít. Především musím pozdravit ty zástupce lidstva Země, kteří nečtou naše Poselství jen ze zvědavosti, ale berou je jako nezměnitelný návod k jednání. Protože číst naše Poselství jen pro lidskou zvědavost a neplnit požadavky a žádosti obsažené v našich Poselstvích je nejvyšší stupeň lidské nerozvážnosti.

Jak zvláštní je pozorovat a vidět, že lidé vnímají oslovení Mistrů na stejné úrovni jako informace z čistě lidských zdrojů. Jako by pro ně nebyl rozdíl v tom, zda k nim promlouvají obyčejní lidé, nebo ti, kteří se v této těžké době ujali vedení planety.

Tento nerozumný postoj k našim Poselstvím je charakteristický pro nerozvinuté lidské vědomí. Dítě, když je v mateřské škole, také nedokáže rozlišovat mezi informacemi, které k němu přicházejí z různých zdrojů. A vnímá pohádku a to, co vidí skutečně kolem sebe, jako události stejného řádu. Přesně to se děje i u vás. Jenomže vy vnímáte události života kolem sebe jako reálné a to, co vám vyprávíme, jako pohádku.

A dospějete tehdy, až budete schopni ve svém vědomí rozlišit Božskou realitu od pohádkové iluze vašeho světa. Přitom váš svět se podobá strašlivé pohádce.

Přicházím krátce před změnou ročního cyklu, který se v tomto čase slaví ve většině zemí světa, abych vám znovu připomněl odpovědnost, která na vás v této nejtěžší době padá.

Nemohu zastírat, že události na planetě se nevyvíjejí nejlépe. A pokud jste zapomněli na strašlivé kataklyzma, k němuž došlo před rokem na jihu Asie a které nezasáhlo ostatní země světa, přišel jsem vám připomenout pravděpodobnost přesně stejného kataklyzmatu.

Nechci vás strašit, ale poněvadž jste zvyklí poslouchat strašidelné pohádky, poslechněte si ještě jednu.

O tom, zda bude, či nebude další kataklyzma, se nerozhoduje jen v Nebesích. Nebesa mohou vždy zabránit jakémukoli kataklyzmatu. Avšak energie, která je vynaložena na zabránění kataklyzmatu, musí být ospravedlněna a doplněna.

Proto k vám přicházíme, znovu a znovu vás oslovujeme a připomínáme vám vaši odpovědnost a vaše povinnosti, které musíte plnit tím, že budete udržovat rovnováhu v sobě a tím i na celé planetě Zemi.

Rozhodnutí, zda povolit či nepovolit další kataklyzma, ještě nepadlo. Čekáme na vaši reakci na naše varování a na úsilí, které jste ochotni vynaložit, abyste kataklyzmatu zabránili.

Uvědomte si, že už nemůžete být nezodpovědní. Už nemůžete předstírat, že se na planetě nic neděje, a i když se něco stane, nijak se vás to netýká. Protože dříve nebo později budete muset vystoupit z dětství a převzít plnou odpovědnost za svou domovskou planetu.

Přicházím k vám ne s prosbou, ale s požadavkem. Odložte své sváteční starosti. Pusťte se do skutečné práce na zajištění rovnováhy na planetě.

Kdybych byl v inkarnaci spolu s vámi, zaměřil bych všechny své síly ve zbývajícím čase do konce tohoto roku na modlitby za rovnováhu na planetě a za zmoudření těch bezstarostných dětí, které se nechtějí dostat ze stavu nezodpovědnosti a nerozumnosti.

Máme právo očekávat, že lidé na Zemi na prahu příchodu dalších pozemských ras musí konečně dospět a rozloučit se s těmi projevy svého ega, které se stávají nebezpečnými pro další existenci veškerého života na Zemi.

Víte, že v minulosti bylo mnoho takových období, kdy byla situace na planetě kritická, a pokaždé přišly na pomoc Kosmické bytosti nebo Mistři, kteří obětovali svá kauzální těla a zachránili planetu.

Nyní se situace změnila a záchrana planety musí být provedena vaším úsilím.

Nastal čas zkoušky dospělosti pro ty duše, které jsou nyní vtěleny na této planetě.

Proto přicházím a obracím se na vás ne s prosbou, ale s požadavkem.

Mými doporučeními a radami se nemusíte řídit. Stále však doufám, že se na planetě Zemi najde dostatek duší, které si v inkarnaci uvědomí svou odpovědnost za planetu a splní svou povinnost.

Ať už se věnujete jakékoli duchovní praxi a patříte k jakémukoli náboženství, žádám vás, abyste ve zbývající době do konce roku věnovali tolik času, kolik můžete svým modlitebním praktikám. Čtěte vzýváni, modlitby, Růžence.

Dělejte jen tolik, nakolik to nezatíží vaši rodinu a vaše současné povinnosti v práci a doma.

Nemůžeme nutit vás modlit se, ale prosit a žádat vás dělat to, využít jakoukoliv naskytnutou příležitost, my nemůžeme přestat.

Přišla řada na vaše činy.

Dejte si tu práci povědět o tomto znepokojení, které vám sdělujeme, všem lidem, kteří jsou připraveni tyto informace přijmout a kteří jsou ochotni věnovat veškerý svůj osobní čas na dosažení rovnováhy Země.

Pokuste se udělat maximum a doufám, že se s vámi můžeme setkat začátkem příštího roku a zhodnotit vaše úsilí.

JÁ JSEM Maha Chohan,
a dnes jsem byl s vámi na žádost Nebes.