Víra je lék, který potřebujete

21.12.2005 15:51


Milovaný El Morya
21. prosince 2005 Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya Khan, který k vám přišel prostřednictvím svého posla.

JÁ JSEM přišel, abych vás upozornil na důležitou nabídku, kterou jsem dnes oprávněn učinit.

Stejně jako při předchozím cyklu diktátů, tak i nyní jsem odhodlaný. A pokud někdo pochybuje o mém odhodlání a vážnosti mých záměrů, bude pro vás nějlepší nečíst naše Poselství.  Vytváříte totiž ve svém vědomí nepřekonatelnou překážku a blokujete nejen tok Božské Pravdy, ale i Božské energie.

Vaše vědomí patří k vašemu duálnímu světu, a proto se ve vašem světě děje přesně to, co ve svém vědomí připouštíte. Bez ohledu na to, jak obtížná je situace na planetě, vám nikdy úplně neřekneme, před jakou katastrofou stojíte. Jakmile ve svém vědomí zrodíte myšlenku na blížící se katastrofu, tato myšlenka se bude stupňovat a místo toho, abyste požár uhasili, budete do něj přikládat a přikládat nové várky dřeva.

Proto vám nikdy neřekneme úplně všechny informace, které sami máme. Ale varovat vás a žádat vás, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, pro harmonizaci situace na planetě, to neunavíme se dělat.

Všimli jste si, že od chvíle, kdy jsme prostřednictvím našeho posla zahájili nový cyklus diktátů, nebylo ani jediné Poselství, které by bylo radostné a optimistické. A není to proto, že by u našeho posla došlo k nějaké změně a ona byla zastrašena hrozícími katastrofami. Náš posel je v pořádku. A mohu vás ujistit, že naše Poselství jsou předávána s dostatečnou mírou věrohodnosti. Ne, faktem je, že situace je opravdu napjatá. A ať se snažíme sebevíc, zatím vás nemůžeme inspirovat k závazkům, které po vás žádáme. Zákon svobodné vůle, který působí ve vaší fyzické oktávě, nám nedovoluje zasahovat a nutit vás. Proto vás můžeme pouze žádat a v krajním případě i vyžadovat, ale pouze hrozivá okolnost, o které mluvíme, vás může zřejmě donutit k jednání.

No, vy zřejmě raději jednáte podle ruského přísloví: "Dokud nezahřmí, rolník se ani nepokřižuje".

Jak málo je lidí, kteří berou naše informace vážně a kteří jsou ochotni mnoho obětovat pro to, aby splnili naše požadavky.

Rozšířit okruh lidí schopných konkrétních činů se zatím nepodařilo. Přesto se zamyslete nad tou skutečností, že bez ohledu na to, jak široce a včasně jsme činili naše varování, nejste schopni reagovat.

A není to ani kvůli vaší lenosti a nedbalosti. Je to proto, že jste tak zapleteni do sítě iluzí, že nedokážete rozeznat ani to, v jakém zdroji je obsažena Pravda, ani vibrace, které jsou pro pravý zdroj charakteristické.

Proto by všechny vaše praktiky a všechny vaše činnosti měly směřovat k tomu, abyste se naučili rozlišovat. Vaše setrvávání v iluzi skončí teprve tehdy, až se naučíte rozlišovat mezi událostmi, které patří do plánu iluze, a těmi, které patří do skutečného Božského světa. A vaším úkolem je získat jasný pohled a naučit se hodnotit každou událost a skutečnost, se kterou se v životě setkáte.

Zdá se vám, že váš život plyne hladce, a někdy si možná ani neuvědomujete, že v tomto tichém a hladkém toku je skrytá úskalí, které mohou v okamžiku převrátit poklidný běh vašeho života. Proto nepodléhejte ukolébávajícímu klidu. Své poučení dostáváte neustále. A někdy stačí velmi malý kamínek, který leží na kolejích, aby obrovský vlak vašeho života vyjel velkou rychlostí z kolejí a převrátil se. Vy sami si však svými každodenními volbami připravujete budoucnost.

Když kritická masa vašich nesprávných rozhodnutí překročí povolenou karmickou mez, setkáte se ve svém životě s okolnostmi, které doslova zničí vše, na co jste zvyklí, a vy s údivem zvoláte: "Pane, co jsem to udělal?! Proč to všechno padlo na můj osud?!»

Není to známý obrázek? A 90 procent lidí vzápětí začne proklínat Boha a Mistry za to, co se v jejich životě stalo. Obviňují všechny kolem sebe a celý bílý svět, místo aby pokorně přijali to, co se stalo, jako trest nebo karmickou odplatu, která přetekla přes okraj povolené hranice a vylila se ven v podobě strašlivého trestu.

Takže na jedné straně, v celé historii existence lidstva, ono bylo poučeno a varováno. Na druhé straně teprve tehdy, když se jim přihodilo něco strašného, byli lidé schopni, byť jen na velmi krátkou dobu, přemýšlet o tom, proč je to postihlo.

A ať už mluvíme a dáváme nejoptimálnější rady, jak se vyhnout tomu, co se očekává, nemůžete uvěřit, že to, co se vám říká, Je pravda. A důvodem vaší neposlušnosti a krátkozrakosti je nedostatek skutečné Víry.

Proto já, Mistr, který představuje aspekt Boží Vůle, se k vám v tento den obracím. A mohu pomoci každému z vás, kdo se obrátí ke mně s prosbou posílit Víru.

Víra je lék, který potřebujete. A nemluvím o slepé víře založené na nevědomosti a zastrašování. Mluvím o víře, založené na přesném poznání Zákona, který v tomto Vesmíru existuje.

A to je Zákon příčinnosti, neboli Zákon Karmy, neboli odplaty. A tento Zákon působí bez ohledu na vaši vůli nebo přání. To je to, co je skutečné. A to je to, o co vaše touha prosadit svou svobodnou vůli bez ohledu na jakékoli okolnosti naráží. A kdyby tato přirozená překážka, kterou vám Stvořitel poskytl, nestála v cestě zneužití vaší svobodné vůle, pak by byla zpochybněna otázka existence samotného Vesmíru a ne pouze vaší planety.

Proto první, co musíte přijmout uvnitř sebe, to je nadřazenost Zákona, který existuje v tomto Vesmíru a ve vašich životech.

Můžete se obrátit ke mně s prosbou, abych posílil vaši Víru. A to je to, co  vám s radostí poskytnu jako nejdůležitější a nejnaléhavější lék, který potřebujete.

JÁ JSEM El Morya Khan,
s vírou ve vaše vítězství!