Přišel jsem vás varovat, že tento diktát může být poslední

23.12.2005 20:20


Serapis Bey
23. prosince 2005


JÁ JSEM Serapis Bey, který k vám dnes opět přišel prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM přišel, abych vás seznámil s užitečnými informacemi. Jak si můžete všimnout, všechny naše diktáty jsou prodchnuty zájmem o vás. Snažíme se dostat k vašemu srdci a mysli. A bohužel se nám to zatím nedaří. Naše sdělení se podobají spíše monologu než dialogu. Snažíme se vám dát pocítit naše obavy a problémy, ale vy nám nemůžete nebo nechcete rozumět.


Důvěrně vám prozradím, že na zasedání Karmické Rady, které právě probíhá, se mimo jiné řeší otázka, zda pokračovat v předávání našich Poselství prostřednictvím tohoto posla, nebo je pozastavit. Vynakládáme mnoho energie na předávání našich Poselství a zatím nemáme pocit, že by naše energetické investice měly nějaký pozitivní efekt. Jinými slovy, vynaložili jsme určitou investici a rádi bychom obdrželi určitý přírůstek energie. Souhlasíme s tím, že je nerozumné vynakládat úsilí a energetické prostředky a nezískat žádný pozitivní efekt z našich investic.

V současné době veškeré vaše úsilí, které vynakládáte ve snaze vyhovět našim požadavkům, nepokrývá naše náklady na energie. A dnes tento diktát dáváme z nižší energetické úrovně. Protože jsme překročili energetický limit, který byl dán pro udílení tohoto cyklu diktátů.

Proto jsem vás přišel varovat, že tento diktát může být poslední. A z cyklu diktátů, které jsme měli v úmyslu přednést, jsme nebyli schopni přednést ani pátou část. Proto vám s politováním podávám tuto informaci a s lítostí vám oznamuji, že možná dnes nebo zítra bude přijato rozhodnutí o ukončení této dispensace. Nemůžeme nerozumně plýtvat drahocennou Božskou energií.

Přemýšlejte o tom. Zvažte vše znovu.

Nelze donekonečna užívat milosrdenství Nebes.

Jediná věc, která může prodloužit tuto dispensaci, jsou vaše dopisy s prosbami Karmické Radě a vaše závazky, které můžete převzít.

Pochopte, že vše na tomto světě musí být vyvážené. A stejným způsobem si vytváříme karmu, když svou energii naléváme do děravých měchů.

Musím poznamenat, že na Tat´janu jako na našeho posla nemáme žádné výhrady. Svou část práci vykonala a vykonává bezchybně.

Nedosáhli jsme však efektu, se kterým jsme počítali při zahájení tohoto nového cyklu diktátů.

Příliš malý počet lidí se řídí našimi doporučeními a je připraven připojit se k plnění Božských možností, které jsme dali.

Nemohu říci, jaké bude dnešní rozhodnutí Karmické Rady, ale je možné, že od zítřka budeme muset přestat dávat diktáty prostřednictvím tohoto posla.

A důvodem mé dnešní návštěvy bylo upozornit vás na tuto možnost. Abyste nebyli překvapeni předčasným ukončením našich Poselství.

JÁ JSEM Serapis Bey.