Jsme rádi, že naše výzvy našly odezvu ve vašich srdcích

30.12.2005 15:51


Velký Božský Směrovatel
30. prosince 2005JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel, který k vám dnes přišel prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM ten, který přišel. Znáte mě jako jednoho z členů Karmické Rady. A spěchám vám sdělit aktuální informace z našeho setkání, které je téměř u konce.

Víte, že naše setkání začalo 22. prosince a trvalo celou tu dobu.

Ještě nějakou dobu se budeme scházet, abychom probrali vaše dopisy, které jste napsali a které nadále píšete Karmické Radě. Ale to hlavní, kvůli čemu jsme se sešli, bylo dokončeno.

Zvažovali jsme možnost zajištění vyvážené existence planety na příštích šest měsíců.

Musím vám říci, že naše setkání bylo velmi napjaté a vy, nejcitlivější jedinci mezi vámi, jste museli cítit napětí, které na planetě panovalo ještě před několika dny.

Čekali jsme na vaši reakci na naše výzvy, které jsme vám prostřednictvím našeho posla adresovali. Čekali jsme, jaká bude vaše reakce. Protože způsob, jakým reagujete na naše požadavky a jak reagujete na naše návrhy, nám hodně napovídá. A zejména nám říká, jak jste ochotní spolupracovat a jak moc můžeme počítat s vaší pomocí.

A k naší největší radosti jsme na Zemi našli takové světlé duše, které si uvědomily plnost našeho znepokojení a naléhavost našich žádostí, nešetřily svým osobním úsilím a věnovaly veškerý svůj volný čas a všechny své schopnosti službě planetě a existenci samotného života na planetě Zemi.

A my vám děkujeme za vaši pomoc. Věřte nám, že nás netěší ani tak váš přínos k procesu stabilizace situace na Zemi, jako spíše vaše odhodlání, nezištnost a oddanost, s jakou jste reagovali na naše žádosti.

A my jsme nemohli nereagovat na podnět vašich duší. Z naší strany jsme udělali vše, co bylo možné, a přijali jsme všechna opatření, která nám umožnila ochránit planetu před dalším ničivým a zhoubným kataklyzmatem, jehož nebezpečí jako by neodvratně viselo nad planetou. Podařilo se nám bezbolestně rozpustit ty energetické sraženiny negativní energie, které Zemi tak pevně svíraly, že nedovolily proniknout našim paprskům a našim vibracím, které jediné byly schopny blahodárně působit na planetu a na ty jedince, kteří se nacházeli v kritické situaci a čekali na naši pomoc.

Proto jsme rádi, že naše výzvy našly odezvu ve vašich srdcích. Počet těch, kteří na naše výzvy reagovali, je samozřejmě malý ve srovnání s celkovým počtem lidí, kteří obývají tuto planetu. Z dopadu úsilí několika málo lidí však můžete posoudit, jak rychle by se situace na planetě mohla změnit, kdyby se našimi pokyny řídily miliony lidí.

Proto máte před sebou rozsáhlé pole činností spojených s předáváním Světla našich Učení co nejširšímu okruhu těch, kteří tato Učení potřebují a pro které jsou vibrace obsažené v našich Poselstvích jako šálek chladivé vody v horkém odpoledni.

Nemohu vám říci, že nebezpečí různých kataklyzmat a přírodních katastrof je zcela vyloučeno a že planeta není v blízké budoucnosti ohrožena. Mohu vám však říci, že nebezpečí kataklyzmatu, před kterým jsme vás varovali, pominulo.

Podařilo se nám zničit příčinu tohoto kataklyzmatu na jemnohmotné úrovni, a proto na fyzické úrovni dojde k usazování příčin kataklyzmatu v mnohem menším a lokálním měřítku.

Myslím, že naše spolupráce, vás, našich vtělených spolupracovníků, a nás, Vzestoupených Zástupů, která tak úspěšně začala na konci letošního roku, bude pokračovat i v roce příštím. Neskrývám, že mnozí členové Karmické Rady si nebyli jisti, zda se nám podaří najít dostatečný počet inkarnovaných světlonošů, kteří by reagovali na naši výzvu a strávili tyto poslední dny odcházejícího roku v uctivé modlitbě a pokoře.

Očekávali jsme a připravovali se na mnohem horší situace a skutečnost, že jste byli schopni zmobilizovat všechny své síly a přijmout svůj závazek, nám poskytla příležitost využít rezervy, které jsme byli schopni čerpat na pomoc planetě Zemi.

Víte, že ve vesmíru existuje dostatečný počet bytostí Světla, které jsou připraveny obětovat momentum svých úspěchů, aby pomohly lidstvu Země. Kosmický zákon však neumožňuje poskytnout takovou pomoc, dokud nebude existovat dostatečný počet jedinců v inkarnaci, kteří prohlásí, že jsou připraveni spolupracovat se Vzestoupenými Mistry a přijmou určité závazky. Je to podobné, jako když před získáním půjčky od banky složíte určitý závazek. A teprve po složení tohoto závazku můžete očekávat, že budete mít k dispozici finanční prostředky.

Mohu vám tedy nyní říci, že vaše závazky a vaše nezištná služba nám umožnily nakládat s vaší energií, kterou jste nám již poskytli ve formě vašich modliteb a modlitebních závazků, které jste přijali na příštích šest měsíců, abychom obdrželi potřebnou pomoc ve formě energie z kosmické rezervy.

Proto jsem nyní oprávněn vám jménem Karmické Rady sdělit, že jsme potěšeni úspěchy těch z vás, kteří jste se zavázali na základě upřímného impulsu, jenž vychází z hloubi vašich srdcí.

Skláním se před vámi. A dovolte mi, abych vám potřásl rukou. Opravdu v takových chvílích, kdy si člověk uvědomí svou jednotu s těmi oddanými spolupracovníky, kteří jsou nyní ve vtělení, se mu do očí hrnou slzy radosti. A to nám umožňuje doufat, že se situace na planetě změní a naše plány se uskuteční!

Děkuji vám a dovolte mi, abych vám poblahopřál k začátku nového milníku, který, jak doufám, otevře možnosti další, ještě plodnější spolupráce!

JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel.