Hledáme těch, kdo je schopny vystoupit ve svém vědomí za hranice okolní iluze

05.01.2006 21:21


Pán Šiva
5. ledna 2006



JÁ JSEM Šiva, opět přicházím k vám prostřednictvím svého posla.

Zachovejte vaši starosti o světě ve vašich srdcích. Zamyslete se nad významem této věty. Tato věta hovoří o míru nebo klidu uvnitř vašich srdcí a tato věta hovoří o pečlivém vztahu ke všemu, co vás obklopuje. Ve skutečnosti všechno, co je kolem vás, závisí na tom, co se děje uvnitř vás. Vaše závislost na vašim vnitřním stavu je absolutní. A není nic mimo vás, co by mohlo ovlivnit váš vnitřní stav, pokud dosáhnete dokonalosti v ovládání vašich myšlenek a pocitů.

Veliký rozdíl v úrovních vědomí existuje na Zemí. Víte, že pro většinu lidí, jež žijí na zeměkouli to, co jsem uvedl před tím, nemá žádný význam. A ta hluboká informace, která se nachází v těchto větách prochází mimo jejich vědomí a nezanechává žádnou stopu.

Proč? Protože úroveň jejich vědomí a úroveň jejich vibrací nedává možnost zachytit smysl těchto slov. Pouze ti lidé, jejichž vibrace jsou na nejvyšším rozsahu povoleném ve vaší oktávě, jsou schopni reagovat na tato slova a proniknout do jejich významu.

Ve skutečnosti všechno, co vás obklopuje, představuje obrovskou iluzi, která existuje a je podporována pouze díky vašemu vědomí, pouze díky tomu, že jste ve svém světě a to, co vás obklopuje, vyvolává váš zájem.  Kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie. Vaše energie proudí tam, na co si myslíte, tam, co vyvolává váš zájem.

Představte si, že všichni lidé současně ztratili zájem o realitu kolem sebe. Všichni byste současně ztratili touhu vlastnit věci svého světa, mít tyto věci. Ztratili byste zájem o potěšení ve svém světě. To neznamená, že byste ztratili smysl své existence. Prostě smysl vaší existence by se přesunul do jiných oktáv, jemnějších a krásnějších.

Co by se v tomto případě stalo se světem, jenž vás obklopuje?

Tento svět by přestal existovat a postupně by se rozpustil jako vidina.

JÁ JSEM Šiva. A já přicházím k vám, protože jednou z funkcí, kterou plním v tomto vesmíru, je likvidace iluze. Jsem ničitel iluzí. Řídím procesem likvidace iluze.

Nastal okamžik, kdy vaše vědomí musí být otočené čelem k realitě, aby iluze přestala existovat.

Myslíte si, že má návštěva a mé besedy s vámi přes mého vyslance jsou náhodné. Ne, prostě nastal okamžik, kdy nejprve malé množství jedinců, kteří jsou ve vtělení, pak stále větší a větší počet jedinců bude schopen vnímat tyto nové informace, které nám byly poskytnuty.

Váš svět je podobný hromadě dříví. A stačí přinést zápalku a podpálit několik suchých dříví, jak se celá hromada bude uchvácená ohněm. Nyní hledáme ty z vás, kteří jsou schopni hořet. Protože ne všechno dříví je hotovo. Je hodně syrového. Ale když bude stále více lidí schopno absorbovat naše vibrace a nové informace, které dáváme, tak celý váš svět bude uchvácen ohněm a od celého vašeho iluzorního světa nezůstane ani stopa. Dle kosmických měřítek bude tento proces trvat jen velmi málo času.

Proto vedeme pátrání mezi vámi  a hledáme ty, kteří jsou schopni nést oheň, Světlo, energii, naše vibrace.

Proto říkáme, že ti, kteří jsou nadále připoutáni svým vědomím ke světu, který vás obklopuje, patří minulosti.

Vždy existují lidé, kteří hájí raději staré z důvodu  konzervatismu svého myšlení a zaostalosti svého vědomí. A vždy jsou lidé, kteří hledají nové. Hledáme takové lidi. Hledáme mezi vámi ty, kteří jsou schopni vnímat nové myšlení a nové vědomí. Hledáme ty, kteří jsou schopni překonat ve svém vědomí iluzi, která vás obklopuje.

Vzletět do výšky. Do jemných světů. Do hvězdných světů.

Opustit omezený svět rodné planety a odletět z hnízda do prostor vesmíru.

Hledáme odvážné a odhodlané.

Ti, kteří se nebojí nového a nepoznaného.

Kdo z vás je schopný vykročit do neznáma? Víte, že pouze ti lidé, kteří ve svém vědomí dokážou překonat omezení trojrozměrného světa, který vás obklopuje, jsou schopni povznést se k poznání Vyšších Světů.

Život nekončí. Život je nekonečný. Prostě život přechází do nových tvarů.

A tento proces je jako věčný pohyb, věčné víření. Nikdy nezastavitelný a nikdy neutuchající.

Jen ten, kdo nepřežil žádnou zimu, nemůže uvěřit, že po zimě přijde jaro, a pote léto.

Nyní vaše existence na planetě Zemi připomíná existenci v podmínkách velmi kruté zimy, kterou jste zplodili svým vědomím.

A vy musíte pochopit, že tento váš stav je pomíjející. A to se změní.

Proto vás zveme ke změně vašeho vědomí. K připravenosti na změnu. Ke snahám o vyšší stavy.

To neznamená, že přijdete o ty radosti, které jste zvyklí dostávat v okolním životě. Jen vaše vnímání získá větší jemnost. A ty požitky, které budete pociťovat, překonají všechna vaše očekávání. Protože žádné pozemské požitky se nemohou rovnat těm požitkům, které můžete zažít v jemných světech.

Postupnost změny vašeho vědomí je zárukou, že tato složitá etapa, na které se vaše civilizace nachází, bude překonána co nejklidněji.

Ale vy víte, že pokud ptáček nespěchá se rozloučit s rodným hnízdem, pak starostlivá matka ho popohání k novému životu. Aby získal svobodu letu. Ale pro to je nezbytné udělat první krok a dostat se za hranice svého lidského vědomí a naučit se myslet kategoriemi, které nesouvisí s vaším světem a omezením vašého světa.

 

JÁ JSEM Šiva.
Přicházel jsem, abych vás naučil,
jakým způsobem zničit iluze ve vaším vědomí.