Čím dříve změníte své chování a své včerejší zvyky, tím dříve celý svět vstoupí do Nového věku.

31.12.2006 21:21


Milovaný Zarathuštra
31. prosince 2006


Возлюбленный ЗаратустраJÁ JSEM Zarathuštra, který k vám přišel v tento den, kdy se mění roční cyklus podle vámi přijatého výpočtu času. V mé době, kdy jsem se inkarnoval na Zemi, byly přijaty úplně jiné výpočty dnů a let. To vám však nebrání v tom, abyste slavili své svátky a načasovali je na konkrétní data.

Vše ve vašem světě je relativní a to, co bylo ještě před několika tisíci lety jiné, se nyní změnilo. A bylo by naprosto úžasné, kdyby se lidská povaha měnila stejně rychle jako všechno ostatní ve vašem světě. Ale nejpomaleji se mění to, co je spojeno s lidským vědomím a vnímáním světa kolem nás. A v mé době lidé také záviděli, nenáviděli, nadávali, velebili Boha a hned na něj zapomněli.

Proto upřímně doufáme, že vaše doba dokáže změnit lidskou povahu a přivést lidské vědomí na zcela jinou úroveň, úroveň vědomí člověka rozumného, nikoli člověka živočišného, jakou je dosud většina lidstva. Jakkoli je pro vás smutné slyšet to na konci roku, přesto riskuji vám to připomenout. A vaše prosazování vašich tradic oslavování vašich svátků a vaše houževnatost při prosazování těchto tradic si zaslouží mnohem lepší uplatnění. No, stále máte čas vytrvat v projevování svých návyků. Bylo by však mnohem lepší, kdybyste našli sílu smést staré stereotypy a pokusili se poslouchat nás, Vzestoupené Zástupy.

Mnohé z tradic, které zbožně plníte, si zaslouží revizi. A to je velmi důležité, protože nová generace nevědomky, podvědomě přebírá váš způsob chování, vaše tradice při oslavě významných dat. A poté s údivem očekáváte, že vaše děti budou chytřejší než vy, vznešenější nebo kultivovanější? Ne, vy sami při svých každodenních činnostech vkládáte do vědomí svých dětí ony stereotypy chování a způsobu života, z nichž se někdy po zbytek života nemohou vymanit.

Přemýšlejte o tom, zda by pro vás nebylo jednodušší začít se zbavovat svých nedostatků, než pokračovat v replikování svých nedostatků ve vašich dětech tím, že na ně uvalíte své vlastní nedostatky kromě karmických problémů, se kterými přicházejí do života. Pokud se skutečně staráte o své děti a chcete pro ně všechno nejlepší, pak si osvojte pravidlo, že budete kontrolovat své chování doma, v práci, na ulici. Dodržujte pravidlo ovládat nejen své činy, ale také své myšlenky a pocity. Protože pak, když vaše chování získá Božské rysy, vaše děti se od vás budou moci opravdu hodně naučit a stonásobně se vám odvděčí v době, kdy už se o ně nebudete moci starat, ale budete potřebovat jejich péči a opatrovnictví.

Do svých dětí vkládáte všechny správné a nesprávné vzorce chování od jejich narození a dokonce i před narozením, kdy s údivem jednoho dne zjistíte, že čekáte dítě.

Dnešek je dnem, který vám dává příležitost zbavit se starého a začít se chovat nově. Zkuste si do nového roku přát takovou změnu, abyste se ve svém chování přizpůsobili těm nejlepším Božským vzorům, ke kterým se vaše vědomí může povznést.

Zkuste začít nový život a uvidíte, jak těžké to pro vás bude. Ne učinit rozhodnutí samotné, ale splnit ho ve svém životě, alespoň na několik dní nového roku.

Příliš jsem vás unavil úvahami o výchově vás samotných. Čím dříve však přemýšlíte o tom, co můžete změnit v sobě, ve svém chování, tím rychleji můžete změnit i své blízké, všechny, se kterými jste v kontaktu. Nesnažte se změnit své okolí, ale snažte se změnit sami sebe a vaše okolí bude nuceno přizpůsobit se novému stereotypu chování, který jste přijali.

V určitém okamžiku musí někdo začít. A postupně se stane nemoderní sledovat televizi, trávit večer s lahví piva a cigaretou. Špatné vzorce zmizí a nahradí je nové vzorce chování. Vy jste ten, kdo ve svém životě určuje řád. A v určitém okamžiku budete muset začít měnit svůj život podle požadavků doby.

Zkuste to a pocítíte, že se vaše pohoda zlepší, protože vaše chování bude odpovídat požadavkům doby a novým vibracím, které přišly na Zemi. Cykly se změnily a čas se stále zrychluje. Proto čím dříve změníte své chování a své včerejší návyky, tím dříve celý svět vstoupí do Nové Epochy.

Nemusíte nikoho odsuzovat a nemusíte nikomu nařizovat, jak by se měl chovat. Stačí, když změníte své vlastní stereotypy chování a svým příkladem ukážete ostatním, jak to mají dělat.

Nastal čas provést revoluci ve vašem vědomí. A ty změny stereotypů chování, které se odehrají v blízké budoucnosti, už za pár let přestanou lidi překvapovat, protože pro novou dobu přijdou nové pořádky v podnikání, rodinných vztazích a celém rodinném způsobu života.

Nová rodina bude založena na Božích principech, nikoli na principech modlitebních vigilií a nekonečného sebetrýznění. Nová doba se bude vyznačovat uplatňováním Božích zásad v chování každého člena rodiny. A s překvapením zjistíte, že vaše vztahy s ostatními lidmi se budou jen velmi málo lišit od vztahů, které jsou přijaty ve vaší rodině. Všichni jste totiž příbuzní a patříte do jedné velké lidské rodiny, jejímž domovem je celá zeměkoule. A stejně jako si dělíte lidskou společnost na rodiny a pak s překvapením zjišťujete, že se nacházíte uprostřed ještě větší rodiny, stejně tak s překvapením zjistíte, že mezi různými lidmi a národy obývajícími různé země nejsou žádné rozpory. A mezi různými národy nejsou o nic větší rozdíly než mezi vámi a vzdálenými příbuznými žijícími tisíce kilometrů daleko.

Souhlasím s tím, že všechno má svůj čas a vše, o čem jsme dnes mluvili, se nestane příští rok. Ale může se to stát v některém z let příštího tisíciletí.

Alespoň já si tento pozitivní obraz uchovávám ve svém vědomí a vřele vám doporučuji, abyste si ve svém vědomí uchovávali co nejvíce pozitivních obrazů, zejména v období hromadných svátků. Někdo musí udržovat rovnováhu, zatímco mnoho lidí si ještě ve svém vědomí neosvojilo základní normy Božského chování.

JÁ JSEM Zarathuštra,
s přáním úspěchů v novém roce!