Musíte se naučit hodnotit své činy, a osvobodit se od všeho toho marného a lidského, co brání vašemu postupu na Cestě

02.01.2006 20:20


Milovaný Zarathuštra
2. ledna 2006


Возлюбленный ЗаратустраJÁ JSEM Zarathuštra, který k vám znovu přišel prostřednictvím tohoto posla. Časová vzdálenost, která nás dělí od předchozího setkání, není tak významná[1], ale vzdálenost, kterou jste překonali ve svém vědomí, ti, kteří pravidelně čtou diktáty, které dáváme prostřednictvím tohoto posla, je tak významná, že ji lze přirovnat pouze k záblesku supernovy. Hvězdy mysli a Božského vědomí, která od našeho posledního setkání ozářila vaše mysli a srdce.

Pozoruji stav vašeho vědomí. Mám tuto příležitost. A vás, kteří jste se s pomocí čtení těchto diktátů povznesli na novou úroveň vědomí, vidím právě jako záblesky nových hvězd v temnotě, která stále zahaluje Zemi.

Každý z vás osvětluje malý prostor kolem sebe a svítí na lidi, které potkává v každodenním životě. Čím více takových hvězd a hvězdiček však na planetě Zemi vzplane, tím jasnější a radostnější bude celková atmosféra, která na planetě panuje.

Nevnímáte změny, které se odehrávají ve vašem vědomí za každodenním shonem. A proto mi věřte. A pokud se nám podaří v dohledné době udržet stejné tempo růstu vašeho vědomí, pak již za života nyní žijící generace pocítíte příznivé posuny na planetě. Posuny, směřující nikoliv k technickému pokroku, který planeta po celou dobu sleduje, ale posuny, směřující k duchovnímu pokroku, k rozvoji duše. A jak se budete stále více sbližovat s Vyššími světy, bude pronikání těchto světů do vašeho světa stále hmatatelnější. A o to usilujeme a k tomu vás vyzýváme.

Když jste neustále ponořeni do atmosféry bezvěrectví, v níž vládnou negativní energie a vlastnosti, je pro vás obtížné cítit naše vibrace a je pro vás obtížné cítit spojení s Božským světem. Stále více z vás však, i když se nacházíte ve velkých městech, dokáže, byť jen na krátkou dobu, pozvednout své vědomí natolik, že se dokážete dotknout jemnohmotných světů. A čím více budete schopni pozvednout své vědomí a cestovat do jemných světů, tím rychlejší budou změny na planetě směrem k Božské Cestě vývoje.

Nyní se nacházíte na nejnižším bodě materiality. A proto je vliv temných energií na vás tak velký, že jste těmito energiemi doslova obklopeni. Zahalily vás a vy nemůžete najít dostatečnou svobodu pohybu v prostoru a čase. A je pro vás těžké představit si ve svém lidském vědomí ty možnosti a ty obzory, které se vám mohou kdykoli otevřít, pokud jen projevíte vlastnosti aspirace a víry.

Proto bez ohledu na to, v jakém stavu se vaše duše nachází a jak moc jste zatíženi svými současnými záležitostmi a lidskými problémy, vždy pamatujte, že to vše je dočasné. A jakmile se vám podaří udělat první, ještě ne zcela jistý krok k pochopení Božské reality a zavolat o pomoc, všichni Vzestoupení Zástupci a andělé vám bezhlavě přispěchají na pomoc. Nenechte se zmást tím, že pomoc vám nebude poskytnuta okamžitě. Potřebujeme čas, abychom dali dohromady vnější okolnosti a odklidili karmické nánosy. Ale obecně platí, že to, o co nás žádáte ve svých modlitbách a ve svých dopisech, se splní do určité míry. Měli byste vynaložit jen malé každodenní úsilí. Vaše modlitby někdy nejsou důležité samy o sobě, protože ještě nemáte ten momentum čtení modliteb, který je nezbytný pro skutečný účinek. Ale vaše každodenní úsilí bude jistě odměněno. Protože chápeme a uvědomujeme si, jak je pro vás někdy obtížné věnovat modlitbě i několik minut. Protože se zdá, že všechno kolem vás se staví proti vám, jakmile se začnete vážně zabývat plněním svých povinností, které jste přijali v dopisech Karmické radě, nebo jste prostě projevili touhu svého srdce a rozhodli se nezištně věnovat nějaký čas posvátné práci.

Nebojte se žádné překážky, která se před vámi ve vašem světě objeví. Překážky vám totiž pouze říkají, že je musíte překonat. Pokud budete každý den překonávat překážky a každý den plnit své povinnosti, impuls aspirace, který si během této doby vypracujete, vám nakonec pomůže ve vašich modlitbách. Protože vaše modlitby budou časem získávat stále větší sílu.

Nemodlíte se ani slovy, modlíte se srdcem, impulsem svého srdce. A my vás vždy vidíme, když se upřímně modlíte. V tu chvíli se rozzáříte jako obrovský záblesk světla a tento záblesk slouží jako signál pro nás a anděly a my vám spěcháme na pomoc.

Víte, že nejlépe fungují modlitby, které pronášíte upřímně a nesobecky ve svém srdci.

Proto když Ježíš řekl, že se máte odloučit a zavřít dveře pokoje, kde se modlíte, je to naprosto rozumná rada[2]. Každá veřejná modlitba totiž nese pečeť pokrytectví.

A mnozí z těch, kdo denně navštěvují kostely nebo modlitebny, tak činí spíše ze svatouškovství a pokrytectví než z opravdové víry a oddanosti.

Rozpoznávejte tyto stavy sami v sobě. Nebuďte před sebou samými lživí nebo pokrytečtí. Ve vašem světě není jiný soudce než vy sami. A vy sami se musíte naučit hodnotit své činy, své myšlenky a osvobodit se od veškeré marnivosti a lidskosti, která vám brání v pokroku na Cestě.

A vlastně nepotřebujete žádného vnějšího vůdce, protože váš hlavní soudce je vždy ve vás. Je to vaše Vyšší Já, vaše svědomí, vaše Já Krista.

Proto pro vás bude užitečné analyzovat všechny své činnosti, které jste během dne udělali. Před spaním věnujte několik minut analýze uplynulého dne a svých činů, které jste během dne udělali. Nesuďte se přísně za své chyby, kterých jste se dopustili. A nedovolte své tělesné mysli, aby vás znovu vtáhla do nepěkných situací, do kterých jste se během dne zapletli. Jednoduše zhodnoťte situaci a ve svém srdci se pevně rozhodněte, že se již nikdy nezapojíte do takového negativního stavu nebo nečestného jednání. Požádejte své Vyšší Já o pomoc, aby vás vedlo, až budete příště čelit podobné situaci, a pomohlo vám učinit správné rozhodnutí.

Nikdy se nesoustřeďte na negativní události dne déle než jednu minutu. Stačí, když událost pouze zhodnotíte. Když totiž o negativní situaci přemýšlíte a analyzujete ji příliš dlouho, živíte ji svou energií. A v důsledku toho vytváříte sraženinu negativní energie, která bude putovat prostorem a bude přitahovat ty lidi, jejichž vibrace se shodují s vibracemi této sraženiny negativních energií. Tím doslova vytvoříte příčiny svých budoucích problémů a svých budoucích situací.

Vaše vědomí by si mělo neustále udržovat čistotu, která je vlastní malým dětem. Odřízněte od sebe všechny nekvalitní negativní stavy.

Představte si, že vezmete nůž a odříznete myšlenky a posedlosti, kterých se nemůžete zbavit. Snažte se tyto negativní stavy nahradit pozitivními představami a pocity. Rozjímejte vnitřním pohledem o krásných květinách, obrazech přírody, poslouchejte klidnou tichou hudbu. Velmi užitečné bude ponořit se před spaním do rozjímání nad obrázky hvězd a galaxií. Naslouchejte a snažte se slyšet hlas ticha, který k vám přichází z hlubin vesmíru a Kosmu.

Dal jsem vám podnět k přemýšlení. A dnes vás opouštím s nadějí, že se mými radami budete řídit a vzpomenete si na ně, až je budete potřebovat.

JÁ JSEM Zarathuštra,
a stojím v plamenech Božské harmonie.

___________________________________________________________________________

[1] Milovaný Zarathuštra dal svůj diktát 30. března 2005 Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu“ .

[2] „Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte." Mat. 6:5-8.