Dávejte své Světlo, svou Lásku a podporu lidem kolem vás

15.04.2006 18:18


Sanat Kumara, 15. dubna 2006
JÁ JSEM Sanat Kumara, který znovu přišel k vám.

Když jsme více než před rokem přišli, abychom dali diktáty skrze našeho posla, většina lidstva si této události nevšimla. Na tuto událost jsme se ani nesnažili upozornit. Hlavní a nejvýznamnější události se vždy odehrávají velmi tiše a nenápadně.

Přicházíme proto, abychom promluvili k lidstvu Země, a pokaždé se náš příchod stává pro vaše vědomí stále více a více přirozenější, jak východ a západ slunce.

Přicházíme a skrze náš příchod se mění situace na planetě Zemi. Protože  čím dál větší počet jedinců může mít přístup k těmto diktátům a užívat si nektar Božské energie, který je v nich obsažen.

Nyní jsem přišel, abych vám znovu připomněl ty změny, které musí proběhnout, které se musí stát čím dál více a více rozhodnější, ty změny a proměny, o nichž se milovaný Maitréja zmínil již ve svém diktátu z 11. dubna 2006.

A stejně jako on, neskrývám, že od každého z vás, kdo tyto diktáty čte, závisí jakým tempem tyto změny budou probíhat. Protože všechno, co souvisí s vaším fyzickým světem, veškeré změny ve vašem světě probíhají pouze díky změně vašeho vědomí.

A jako vždy, dám vám některé ponaučení a nevelké Učení, která vám pomohou ve změně vašeho vědomí.

Pokaždé přicházím s velkým vzrušením a zažívám chvění v srdci, když mám příležitost mluvit k vám, těm, kteří jste nyní ve vtělení.

Děti moje, vy si plně neuvědomujete a ani nemůžete uvědomit celou odpovědnost, která leží na vašich ramenou.

Zcela nedávno, před tím než jste přišli do vtělení,  velmi mnoho z vás absolvovalo velkou přípravu a školení v éterických příbytcích. Pro inkarnaci v této obtížné době byly vybrány ty nejlepší duše.

Proto je velmi bolestné sledovat, jak tyto duše, jež přijali vtělení, dovolily iluzi ovládnout jejich vědomí natolik, že zapomněli nejen na to, proč přišli ve vtělení, ale vůbec zapomněli na Boha a ztratily ve svých srdcích nejen Božské vzory, ale i morální orientační body.

Je bolestné si to uvědomit ale ještě bolestnější je sledovat, jak tyto duše procházejí přechodem a znovu se dostávají do jemnohmotné roviny. Srdce krvácí, když vidíš utrpení těch duší. Když jim spadne závoj z očí a odhalí se před nimi plán, kvůli němuž se vtělily a který nesplnily, je stres, který tyto duše zažívají, srovnatelný s nejstrašnějším stresem, který může duše zažít během vtělení. A tento stres je pro duši těžkým břemenem. Je zapotřebí úsilí velkého počtu andělů, kteří jsou povoláni k uzdravení duší mezi inkarnacemi, aby takovou duši připravili tak, aby byla schopna se znovu inkarnovat na Zemi.

Pokud by jste se chovali k sobě navzájem alespoň tisícinou podílu té lásky a péče, které se vaší duši dostává v období mezi inkarnacemi v éterických oktávách Světla, pak by se svět změnil k nepoznání během velmi krátké doby.

To, co se od vás vyžaduje, je změnit svůj postoj k lidem kolem vás.

Pokud jste stará duše, která přišla do vtělení pro osvícení méně pokročilých bratrů a sester, vzpomeňte na svou povinnost a závazky, které jste přijali před inkarnací. Bez ohledu na to, jak je to pro vás osobně těžké, nemyslete na sebe, myslete na ty, kteří jsou vám blízcí a kteří potřebují vaši péči.

Někdy stačí jeden laskavý pohled nebo vlídné slovo, aby duše znovu získala naději a důvěru v zítřek a smysl života.

Pomyslete na všechny ty miliony duší, které potřebují vaši pomoc. Ne každá duše je schopna porozumět Učení, které dáváme prostřednictvím našeho posla. A ne každý je schopen vzít knihu a začít ji číst. Ale vy jste schopni poskytnout lidem vaši pomoc a podporu ne když je budete násilně nutit, aby četli naše Učení. Můžete jim pomoci tím, že prostě budete stát při nich a podpoříte je slovem, skutkem nebo pouhým pohledem.

At´ vás nepřivádí do rozpaků, že lidé neocení vaše úsilí. Prostě dávejte své Světlo, svou Lásku a podporu lidem kolem vás. A nedovolte vnějšímu vědomí, aby kohokoli hodnotilo: "Bůh už na tohoto člověka zanevřel a ten je vrcholem nevědomosti a nedokonalosti".

Toto Učení jsme již dávali mnohokrát a nyní ho opakuji. Velmi mnoho světlých duší se před přijetím vtělení zatíží tak velkými karmickými závazky a vezme na sebe tak velké nedokonalosti, že nejsou schopní v těch podmínkách, které nyní existují na Zemi, překonat tyto nedokonalosti a zpracovat karmu, kterou na sebe vzali.

Proto si nikdy nedovolte posuzovat. Pamatujte si, že když zažíváte odsuzování, snižujete své vibrace a stáváte se neschopnými činit správná rozhodnutí a hodnocení.

Buďte nad odsuzováním, pomluvami, nedovolte těmto negativním energiím, aby vás ovládly.

Odpusťte všem, bez ohledu na to, jak nespravedlivé se vám zdá všechno, co vám lidé dělají. Odpuštění nemá meze, stejně jako pokora a soucit.

Ani jedné z Božských vlastností nemůže být mnoho. Váš svět tak potřebuje Božské vibrace a Božské vlastnosti, že můžete celý den vylévat svou Dokonalost, Dobrotu, Lásku a svět vám bude vděčný.

Ale toto uznání se však nemusí nutně projevit na fyzické úrovni. Naopak se můžete setkat s naprostým nepochopením, a dokonce s nepřátelstvím. Protože každý projev Božských vibrací a Božských vlastnosti se okamžitě setkává s projevem opačných vlastností, které se snaží vysoké vibrace potlačit a oddálit okamžik, kdy na Zemi již nebude nedokonalosti.

Je od vás vyžadováno, abyste projevovali Božské vlastnosti navzdory jakékoli reakci protichůdných sil. V žádném případě nepodléhejte provokacím těchto sil. Můžete dosáhnout mnohého, ale musíte být velmi vytrvalí a odvážní.

V tom spočívá složitost tohoto okamžiku a v tom spočívá pomoc, kterou od vás chceme získat.

Pro současnou chvíli je charakteristické, že v životě každého člověka nastanou okamžiky, kdy jasně uvidí, jaké síly skrze něj a kolem něj působí. A budete vědomě rozhodovat uvnitř sebe, ve prospěch jakých sil vystoupíte a kam nasměrujete svou energii.

At´ vás nepřivádí do rozpaků dočasné chyby. Neobviňujte se z nich. Udělali jste chybu, uvědomili si ji, učinili  rozhodnutí více neopakovat tuto chybu a jděte dál.

Nedovolte svému vědomí se příliš dlouho zdržovat na chybách. Nezapomínejte, že kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie.

Nejvěrnější bude - žít pouze v okamžiku, ve kterém se právě nacházíte. Minulost a budoucnost by ve vašem vědomí neměly zabírat příliš mnoho místa.

Žijete přítomným okamžikem a v tomto okamžiku se vždy radostně setkáte se všemi životními těžkostmi a neúspěchy a vždy si zachováte důvěru ve své schopnosti, že vše překonáte a zvítězíte v každé situaci.

Pamatujte, že největší vítězství je to, které získáte nad neskutečnou částí sebe samа, a vše ostatní je jen iluze, která nevyžaduje vaši pozornost. Když přestanete krmit iluzi svou pozorností, přestane existovat.

Dál jsem vám důležité Učení. A myslím, že toto Učení brzy využijete a oceníte jeho vnitřní sílu.

JÁ JSEM Sanat Kumara.
Vždy s vámi!