Nemůžeme nikoho přinutit jít, ale voláme vás na Cestu

25.04.2006 11:11


Sanat Kumara, 25. dubna 2006

JÁ JSEM Sanat Kumara, který k vám opět přišel!

Dnes jsem přišel, abych vám znovu připomněl vaše závazky, které vaše duše přijaly před inkarnací. Možná si tyto závazky nepamatujete, protože závoj je stále velmi hustý a vaše vnější vědomí zapomíná vše, co jste mezi inkarnacemi slyšeli a čemu jste se učili. Existuje však ve vás něco většího, a to větší je vaše Vyšší část. Tato vaše část si vždy pamatovala a stále pamatuje vaše poslání a váš Božský plán.

Jedním z cílů těchto diktátů je probudit paměť vaší duše. Své poslání si připomínáte, když prožíváte chvíle nemotivované úzkosti a zoufalství. Zdá se, že vše ve vašem životě probíhá bez viditelných potíží, ale vaše duše jsou znepokojeny tím, že čas plyne, a oni nemohou splnit své závazky. Proto vaším hlavním úkolem je navázat spojení s Vyšší částí sebe sama a vzpomenout si na své poslání.

Tehdy, když se v životě setkáte s něčím, co vám připomene vaše závazky a váše poslání, pocítíte rozechvěni a tento pocit se podobá něžnému pocitu první lásky. Je to velmi láskyplný a příjemný pocit. Tento svůj stav si nemůžete nevšimnout. Tento svůj pocit si můžete přiřadit a nasměrovat k tomu, kdo dal vaší duši radostnou zprávu, která vám připomněla váš pobyt v éterických oktávách. A jakmile zažijete tento jemný pocit, budete se snažit získat tuto zkušenost znovu a znovu. A protože tento váš pocit nepatří do vašeho fyzického světa, pak vás může tento váš stav zmást. Ano, dá se to přirovnat k pocitu první lásky. A toto je opravdu vaše první láska, která s vámi byla ještě předtím, než jste se narodili. Uplyne dostatečný počet let a vy pochopíte, že tento pocit není spojen s konkrétní osobou, která je vtělená. Tohle je vznešenější pocit. Toto je pocit Lásky k celému Stvoření, k celému Životu.

Ti z vás, kteří rozumí tomu, o čem mluvím, jsou na prahu nového života. Fyzický život kolem vás nadále existuje a zároveň se zdá, že se přesouváte do jiného světa, který existuje současně s vaším světem a zároveň je odlišný od všeho, co vás obklopuje. Musíte ve svém vědomí rozlišovat tento stav svého bytí současně mezi známými lidmi a okolnostmi a zároveň chápete, že již nejste připoutáni k těmto lidem a k těmto okolnostem. Nadále existujete ve svém světě a zároveň chápete, že nejste z tohoto světa. Protože ve svém vědomí jste přešli do jiného, Vyššího světa. A začnete si uvědomovat, že světy se ve vás propojují. A díky vám sestupuje Vyšší svět na vaši fyzickou úroveň.

Zpočátku jsou pocity tak neobvyklé, že ovládnou celou vaši bytost. Užíváte si a zároveň žasnete nad tímto svým stavem.

Protože však nadále existujete ve svém fyzickém světě a máte fyzické tělo, okolnosti vašeho světa vás nadále ovlivňují. A protože se vaše vibrace zvýšily a vaše smysly se staly schopnými vnímat vibrace Vyšších světů, jsou některé projevy běžného světa a okolnosti tohoto světa pro vaši citlivou povahu příliš bolestivé.

Cítíte rozdíl mezi vámi a lidmi kolem vás. A bolí vás, že vám nejbližší lidé nerozumějí. Slyší vaše slova, vidí vás a změny, které se s vámi dějí, ale úroveň jejich vědomí jim nedovoluje vás pochopit a následovat.

Je to velmi těžká zkouška. Ztrácíte kontakt s nejbližšími a jste nuceni se rozhodnout. Buď zůstanete ve svém dosavadním prostředí a obětujete svůj duchovní rozvoj, nebo budete pokračovat na Cestě a obětujete své vztahy s nejbližšími.

Věřte mi, že obojí je velmi obtížné. A v každé konkrétní situaci bude volba jiná. Jen vy a vaše duše víte, jakou volbu máte učinit.

A pokud je cílem vaší inkarnace obětovat sebe, své úspěchy pro dobro těch lidí, které milujete a s nimiž jste karmicky spojeni, pak se rozhodnete a zůstanete s lidmi, kteří jsou vám blízcí. Pokud je účelem vašeho vtělení pomáhat mnohým a vaše vazby s okolím vám v tom brání, pak všechna pouta přetrháte a jako pták, který uniká z klece, se vznesete vzhůru, k nebi, mrakům, vrcholkům hor.

Musím vás však varovat, že pokud nesplníte své karmické závazky a nesplatíte všechny své dluhy, je velmi pravděpodobné, že si vytvoříte další karmu, zdánlivě tím, že si vyberete světlou a vysokou cestu. Nemůžete se vydat na dalekou cestu, aniž byste se postarali o lidi, s nimiž jste karmicky spojeni. A žádný vznešený cíl nemůže sloužit jako omluva, pokud opustíte ty, kteří potřebují vaši pomoc.

Proto se snažíme neposkytovat konkrétní doporučení. Protože není možné poskytnout vyčerpávající a univerzální doporučení pro všechny příležitosti. Život je příliš rozmanitý a karma je velmi zamotaná.

Někdy je rozhodnutí, které všichni odsuzují z lidského hlediska, jediné správné z pohledu Božského. A někdy rozhodnutí, které je správné ze všech lidských pozic, je v rozporu s Božím zákonem. Božská věda je nejtěžší ze všech věd, se kterými se v životě setkáte. A když ostatní vědy nepotřebujete studovat a můžete v klidu projít kolem regálů plných knih o těchto vědách, Božskou vědu se musíte naučit všichni. Jediný rozdíl je v termínech, kdy si tuto vědu osvojíte.

Pro mnohé z vás nastal čas osvojit si Božskou vědu. A nemůžete se nevydat na Cestu Zasvěcení, protože jste ji naplánovali ještě před svým vtělením. Jiní mohou zůstat v klidu ve víru života a pokračovat ve svých rolích a hrát si se svými hračkami po mnoho dalších inkarnací. Jejich vědomí není připraveno rozloučit se s fyzickým světem a vystoupit na vrcholky hor poznání Božské Pravdy. Mohu vám říci jen jedno: ti z vás, kteří z celého srdce přijali diktáty, jež jsme vám prostřednictvím našeho posla předali, a kteří s nadějí a chvěním očekávají každý diktát, jsou s největší pravděpodobností připraveni vydat se na Cestu a následovat ji.

Ověřte si proto srdcem své pocity z tohoto mého diktátu. Nemůžeme nikoho přinutit jít, ale voláme vás na Cestu.

JÁ JSEM Sanat Kumara,
vždy s vámi!