Přál bych si, aby si stále více lidí uvědomovalo naši Cestu a stálo na stupních Hierarchie

14.06.2006 20:20


Milovaný Serapis Bey
14. července 2006JÁ JSEM Serapis Bey, který k vám opět přišel!

JÁ JSEM nyní  přišel  dát poučení. A stejně jako před šesti měsíci[1] vám chci předat znalosti a informace. Nyní se však situace na planetě změnila a já jsem rád, že se změnila k lepšímu. Není daleko den, kdy budeme moci s lidstvem Země hovořit na rovnoprávné úrovni. A nyní jsem přišel k těm, kteří jsou připraveni mi naslouchat, protože vám to vaše úroveň vědomí umožňuje. Nemyslete si, že vám vaše úspěchy v tomto životě umožnily vydat se na Cestu Zasvěcení. Mnohé z vás znám již od dob starého Egypta a společně se mnou jste přijímali zasvěcení v pyramidách. Okolnosti nás však na Cestě života rozdělily do různých směrů. A dnes se s vámi opět setkávám, moji staří přátelé a známí. A pokud je vám dovoleno vzpomenout si na okolnosti vašeho života, kdy jsme se setkali v pyramidách, měli byste pochopit, že zasvěcení jak v tehdejší době, tak ve vaší době se udělují za stejnou vlastnost - vaši připoutanost ke všemu, co je hmotné, včetně dokonce vaší připoutanosti ke všemu, co patří do jemnějších rovin, rovin myšlenek a emocí.

Protože zůstáváte připoutáni k materiální rovině, stále se inkarnujete. Je nemožné zcela se vzdát materiality, aniž byste zakusili všechna pokušení ve vašem světě. Nejprve tato pokušení ochutnáte a pak sklidíte plody v podobě karmy, překonáte vytvořenou karmu a postupně se odpoutáte od pout, která vás poutají k hmotnému světu.   Je možné projít zasvěcením, aniž byste opustili svůj život, zatímco v životě zůstáváte. To je zcela nový přístup, charakteristický pro vaši dobu. Vysvětlím vám to na příkladech.

Dříve jste museli složit přijímací zkoušku pokory a poslušnosti, abyste se dostali do školy pro zasvěcené. Teprve pak jste mohli do školy vstoupit. Nyní máte možnost získat znalosti bez skládání těchto přijímacích zkoušek. Okolnosti vašeho života vás však nutí překonat to, co ve vás brání rozvíjet vlastnosti pokory a poslušnosti. A četná utrpení a strádání, nemoci a trápení, která prožíváte, jsou zrychleným sestupem karmy, abyste si ve svém vědomí uvědomili, že existuje Zákon, a tento Zákon vás zcela vyžaduje, vyžaduje vaše úplné podřízení se tomuto Zákonu. A tohoto podřízení dosáhnete vy sami během tvrdé práce na sobě, na svém vědomí a podvědomí, na všech nahromaděních z minulých životů, která jsou ukryta ve vašich nižších tělech.

Vy sami jste schopni odstranit ty zátarasy ve svém vědomí, které vás oddělují od přijetí Zákona tohoto vesmíru. Po mnoho inkarnací jste Zákon neuposlechli a dělali jste si, co jste chtěli, jak vám diktovalo vaše ego. A nyní se musíte z vlastní vůle rozloučit se svým egem a podřídit se Vyšší Vůli a Vyššímu Zákonu, který v tomto vesmíru existuje. Jak postupujete po Cestě, musíte stále více projevovat kvalitu jednoty s veškerým životem. A když se mezi vámi objeví nějaké rozpory, jsou způsobeny vaší nedokonalostí, těmi energiemi, které ještě nejsou zpracovány. Od své karmy, od negativních energií, které jste nashromáždili v minulosti, se nemůžete osvobodit okamžitě, ale můžete se rozhodnout, že se od nich osvobodíte a začnete se osvobozovat od ega každodenní prací na sobě, každodenními volbami a zasvěcením.

Každý z vás by si měl uvědomit, že je to pouze vaše vědomí a váš vnitřní motiv, co vás omezuje a zpomaluje váš pokrok na Cestě. Pokud v sobě totiž rozvinete vlastnosti pokory, podřízenosti a stálosti, bude to zárukou, že budete moci úspěšně postupovat vpřed. Není možné zbavit se karmické zátěže okamžitě, ale lze toho dosáhnout každodenním úsilím. Den za dnem, rok za rokem. Jen málo lidí se dokáže rychle zbavit karmy. A tito lidé zpravidla přicházejí na svět již s velmi velkými úspěchy, aby splnili zvláštní Božské poslání. Ostatní lidé by si měli uvědomit, že jejich postavení na cestě je způsobeno pouze jejich minulými chybami a špatnými rozhodnutími.

První přikázání, které vám dávám, je, že si musíte uvědomit, že nikdo nemůže za vaše současné postavení a místo na cestě. Za všechny okolnosti svého života jste zodpovědní jen vy sami. A jakmile si uvědomíte tento postulát mého Učení, otevřete se vnímání velmi mnoha Pravd, které byly dříve vaším vědomím blokovány.

Uctívání Hierarchie, Učitelů, je na Cestě velmi důležitou vlastností. Bez úcty k Učiteli totiž nemůžete na Cestě pokročit.

Když upřímně a s láskou věnujete svou oddanost a Lásku Učiteli, přijímáte do své aury momentum úspěchů, který váš Učitel již má. A nezáleží na tom, zda je tento Učitel na fyzické, nebo na jemnohmotné úrovni.

Mnozí z vás potřebují na fyzické úrovni průvodce, vedle něhož budete moci vstřebávat vyšší energie. A tyto energie vám pomohou zbavit se mnoha nedostatků a problémů, které vám brání v pokroku na Cestě.

Proto doporučuji použít lano, které vám dáme, až začnete stoupat po strmých skalách na vrchol. A tím lanem je pro vás náš posel. Nezanedbávejte její pomoc a neodtrhávejte ruku, když vám nabídne pomocnou ruku. Je mnohem těžší šplhat po skalách sám. Nabízíme vám osvědčenou Cestu založenou na vztahu guru-žák a na Cestě Zasvěcení, kdy se dobrovolně postavíte na stupně Hierarchie a získáte veškerou naši pomoc a podporu.

Je to cesta, která je po staletí vyzkoušená a osvědčená. Je to Cesta, po které vás vedli všichni velcí zasvěcenci minulosti. A nyní je čas, kdy musíte získat představu o této Cestě. Využijte této příležitosti, kterou vám Nebesa dávají, a snažte se přijmout to, co je vám dáno. Dveře příležitosti jsou otevřené. Je vám dána nová dispensace. A ti z vás, kteří stihli postavit se na stupně Hierarchie a dostat se pod vliv této příležitosti, obdrželi dosud nevídané urychlení svého vývoje. Mnozí z těch, kteří od počátku čtou tyto diktáty a navštěvují naše akce, které pořádáme s pomocí našeho posla, pociťují naše požehnání a naši pomoc.

Přál bych si, aby si stále více lidí uvědomovalo naši Cestu a vstupovalo na stupně Hierarchie.

JÁ JSEM Serapis,
a přeji vám hodně úspěchů na vaší Cestě.

_____________________________________________________________

[1] Přišel jsem vás varovat, že tento diktát může být poslední

Serapis Bey, 23. prosince 2005.