Právě vy jste povinni provést změny na Zemi v souladu s Božskými vzory

18.06.2006 19:19


Pán Maitréja
18. června 2006


JÁ JSEM Maitréja, který k vám dnes opět přišel!

JÁ JSEM vám přišel znovu připomenout, že nyní máte možnost vědoměji se zapojit do procesu interakce s námi, Nanebevzatými Zástupy.

Máme možnost prostřednictvím našeho posla, který je váš Guru, navázat s vámi bližší vztah prostřednictvím našich diktátů, které se snažíme pravidelně předávat. A vy máte možnost s námi vědomě komunikovat. Zdá se vám, že vaše vnější vědomí se procesu komunikace neúčastní. Vy však s námi již komunikujete, neboť  spojením s námi prostřednictvím našich Poselství zvyšujete úroveň svých vibrací. A když úroveň vašich vibrací dosáhne určité úrovně, máme možnost být přítomni ve vás, v těch z vás, kteří považují za nutné pozvat mě nebo jiné Nanebevzaté Mistry do svého chrámu. Nemůžeme vstoupit, dokud nás o to nepožádáte. Jakmile je však výzva vyslovena, jsme povinni na ni reagovat. Takový je Vesmírný Zákon. Nemůžeme využít vašeho pozvání a vstoupit do vašich chrámů, pokud nám to úroveň vašich vibrací nedovoluje. Proto musíte být neustále připraveni ke komunikaci s námi. Vlastnosti hmoty jsou takové, že poslušně následuje vaše vědomí. A pokud si stanovíte cíl - navázat s námi spojení, pak dříve či později dostanete příležitost k vědomé komunikaci s Nanebevzatými Mistry. Celá otázka je ve vašem vědomí. Nakolik ve svém vědomí připustíte možnost takové komunikace. A my vám dáváme lano v podobě našeho posla. Využijte, prosím, každou příležitost, která je vám dána.

Nemůžeme vám pomoci, dokud nás o pomoc nepožádáte, ale když vám sami nabídneme svou pomoc, jste povinni ji také využít, protože každá vesmírná příležitost má své termíny. A nyní, kdy se čas zrychlil a prostor je připraven, se vaše přání a myšlenky velmi rychle projevují poslušnou hmotou. Pamatujte si to. A pamatujte na to vždy, když se ocitnete ve shonu života, v houfu lidí.

Nyní jsem vám přišel říci o další příležitosti, která se přiblížila a která se před vámi nyní otevírá. Rád bych vás upozornil na podmínky, které panují na Zemi kolem vás. Možná vše kolem sebe vnímáte jako dokonalost samu, ale věřte mi, že váš svět má k dokonalosti velmi daleko. Protože se však doba změnila a možnosti se přiblížily, je nyní čas, abyste si ve svém vědomí začali uvědomovat vše, co vás obklopuje. Všímejte si nedokonalých vzorců v chování lidí, v životě kolem sebe a nahraďte tyto neúspěšné projevy dokonalejšími, Božskými vzory. Zkuste to pro začátek dělat jednoduše ve své mysli. Sněte o tom, jak by bylo možné nahradit nedokonalost, kterou vidíte před sebou, dokonalejším projevem. A poté pozorujte, co se stane. Čím větší bude vaše snaha, tím dříve nedokonalý projev z vašeho života zmizí. Nemusíte s nedokonalostí bojovat, nemusíte mít sebemenší pocit boje. Jednoduše nahradíte nedokonalý projev projevem dokonalým. Nejprve ve svém vědomí.

Jste-li netrpěliví a okolnosti vám to dovolí, můžete se přímo podílet na změně vnějšího projevu na dokonalejší vzor. K tomu si můžete doslova vyhrnout rukávy a pustit se do konkrétní činnosti na fyzické úrovni. A co je nejdůležitější, nesoustřeďte se na odsuzování nedokonalosti. Nevkládejte do ní navíc svou energii, neposílejte jí energii vaší pozornosti.

Naopak, vidíte-li dokonalý projev, pošlete mu svou energii, znásobte jakýkoli projev Božství ve svém životě. Naučte se tvořit a tvořte jako Bohové. Protože v blízké budoucnosti si musíte uvědomit svou odpovědnost za vše, co vás obklopuje, a hlavně si uvědomit svou odpovědnost, že je vaší povinností uskutečnit na Zemi změny v souladu s Božskými vzory.

Jsem rád, že jsem vám dnes mohl přednést toto malé Učení, a jsem rád dvojnásob, protože mám možnost dát tento diktát prostřednictvím našeho posla během její návštěvy Moskvy.

A při této příležitosti bych vás také rád informoval, že právě nyní, ve dnech letního slunovratu, jsou vaše možnosti změny okolností vašeho života a všeho, co vás obklopuje, obzvláště silné.

Přeji vám hodně úspěchů a na shledanou na Cestě Zasvěcení!

JÁ JSEM Maitréja!