Úroveň vašeho vědomí je určena Božskými vlastnostmi, které na své Cestě získáte

02.07.2006 09:09


Milovaný Velký Božský Směrovatel  
2. července 2006JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel, který k vám dnes přišel prostřednictvím našeho posla. JÁ JSEM vás přišel upozornit na aktuální informace související se zasedáním Karmické Rady, které právě skončilo. Tentokrát jsme se tohoto setkání zúčastnili v povznesené náladě, protože se začaly dít změny, které jsme očekávali. A tempo těchto změn dokonce předčilo naše očekávání. Ne každý, zdaleka ne každý, přijal našeho Posla a Poselství, která jejím prostřednictvím předáváme, ale aby se ve vědomí lidí mohly začít dít změny, dostatečný počet jedinců se již zapojil do čtení našich Poselství a začal pracovat sám na sobě, na svých myšlenkách a pocitech. A vy víte, že vše na tomto světě je určeno vaším vědomím, úrovní vašeho vědomí, které jste schopni dosáhnout a udržet každodenní tvrdou prací.

Naším úkolem jako Nanebevzatých Mistrů je řídit váš vývoj a pomáhat vám, abyste nepřekročili hranice evolučního koridoru, který je vám vymezen. Nyní s radostí konstatujeme, že jste se vzdálili od hranice tohoto evolučního koridoru, za níž by mohla následovat katastrofa, pokud byste se jen nepatrně odchýlili od daného evolučního směru. Dosáhli jsme stabilního, rovnovážného stavu. A v tomto stavu je lidstvo připraveno pokračovat ve svém vývoji a my jsme schopni lidstvo vést a koordinovat tvůrčí úsilí nejvyspělejších jedinců. Naštěstí je takových jedinců stále více. Mnozí z vás, kteří znovu objevili Cestu a Učení, jsou schopni vykonávat velké věci. Sami si neuvědomujete, jaká práce a odpovědnost leží na vašich bedrech. Přesto se od vás mnoho nevyžaduje. Musíte si jen denně pamatovat, že nejste jen fyzické tělo, které vidíte odrážet se v zrcadle. A váš život smrtí fyzického těla nekončí, ale pokračuje dál. A když se budete neustále ztotožňovat nikoli s fyzickým tělem, ale se svou nesmrtelnou částí, a budete neustále přemýšlet o tom, jak vaše činy v přítomnosti ovlivňují vaši budoucnost a okolnosti vašeho dalšího života, pak se budete moci vyvíjet stále úspěšněji. Bohužel většina lidstva stále nevěří v reinkarnaci a žije tak, jako by je čekala jen smrt. Pokaždé, když takto přemýšlíte, omezujete své možnosti a přerušujete možnost spojení s vyššími oktávami a námi, Vzestoupenými Mistry. Váš svět pouze poslušně následuje vaše vědomí. Proto se mluvilo a mluví o rozšíření vědomí, o schopnosti pojmout více a překročit obvyklé hranice odděleného náboženství, oddělené země.

Proto se snažíme, aby náš posel dokázal komunikovat s představiteli různých náboženských vyznání a různých zemí. Protože na rozsahu jejího vědomí závisí informace, které jejím prostřednictvím můžeme předávat. Je velmi vzácné najít průvodce tak různorodě rozvinutého a zároveň nám bezvýhradně oddaného, abychom jeho prostřednictvím mohli předat takové množství informací, jaké lidstvo v této fázi potřebuje. Nejčastěji však musíme využít průvodce, kterého jsme schopni získat. Proto se na vás obracím s prosbou: prosím, poskytněte našemu poslu veškerou pomoc, kterou můžete poskytnout, protože v blízké budoucnosti možná neobdržíme dalšího takového průvodce, kterého bychom mohli vzdělávat a přivést na úroveň vědomé práce s Bratrstvem.

Proto přijímejte naše Poselství s vděčností. Úroveň vašeho vědomí není dána množstvím mentálních informací, které jste schopni vpustit do své mysli. Úroveň vašeho vědomí je určena těmi Božskými vlastnostmi, které na své Cestě získáte. A mezi nimi jsou nejdůležitější oddanost, upřímnost, nesobeckost a pokora.

Bez těchto vlastností vám žádná mentální příprava neumožní vystoupit na novou úroveň vědomí.

Proto se nikdy neunavíme opakovat o vývoji Božských vlastností ve vás. Vaše touha vám umožní získat to, co potřebujete pro svůj rozvoj. Proto budou aspirace a vytrvalost dalšími vlastnostmi, které potřebujete.

Zamyslete se pozorně nad tím, co jsem řekl. O požadavcích, které klademe na naše žáky. Kolik z vás je schopno každý den udržovat v mysli správné směrnice? Neodvádí vás každodenní shon a cíle, které si ve svém světě kladete, od služby? Je na každém z vás, abyste si zvolili míru oběti, kterou jste schopni přinést. Mohu vás však ujistit, že nejvyšší oběť, kterou jste schopni přinést, je zcela se zříci všeho, co vás poutá k fyzickému světu, a dosáhnout takového stavu osvobození od pout hmoty, který vám umožní se již nikdy nevtělit do fyzického těla.

Tímto způsobem dochází k evoluční cestě vývoje, kterou učíme prostřednictvím našeho posla, stejně jako jsme tuto cestu učili prostřednictvím mnoha dalších poslů a proroků v dávných i ne tak dávných dobách. Vždy můžete zachytit společné rysy v mnoha Učeních, která jsme poskytli. A navzdory zkreslením, která byla vnesena následovníky, kteří plně nepochopili podstatu Učení nebo kteří Učení záměrně překroutili, lze podstatu stále rozeznat v mnoha náboženstvích, vírách a učeních pro ty, kteří jsou otevření a zvídaví. Mezi Učením, které nyní předáváme prostřednictvím našeho posla, a základy, které dali zakladatelé všech náboženství světa, není žádný rozpor. Pokuste se ve svém vědomí podchytit společný základ a uvědomíte si, že za mnoha dogmaty a pravidly se skrývá přesně to samé Učení, které nyní předáváme. Na světě neexistuje žádné jiné Učení, které dáváme my. Existuje však mnoho lidí, kteří se snaží upoutat pozornost mas a přicházejí s poněkud podivnými praktikami a naukami a, což je nejhorší, nacházejí své následovníky. Proto je pro vás velmi důležité, abyste pozvedli své vědomí na úroveň, kdy si sundáte klapky z očí a uvidíte podstatu každého falešného gurua a dokážete rozlišit, kde je v jeho učení pravda a kde zjevná lež. Proto vám neváháme znovu a znovu opakovat, že vaším hlavním nástrojem, který vás má vést při jednání ve vašem světě, je vaše srdce a upřímnost vašich motivů. Budete-li ve své mysli upřímní, nesobečtí a zvídaví, budete mít přístup k pravým zdrojům a budete moci uhasit svou žízeň po poznání přiložením rtů k poháru s chladivou životodárnou vláhou našeho Učení, které vám, lidem Země, dáváme vždy.

Obtížnost existence ve vaší době je způsobena tím, že informační proudy jsou tak nasycené a zahlcené různými náhražkami, že potřebujete veškerou svou pozornost a intuici, abyste se v těchto proudech vyznali. Nikdy se nesnažte vyzkoušet všechno. Můžete si tak přivodit zažívací potíže. Přijímejte pouze osvědčenou a kvalitní potravu, kterou vám dáváme prostřednictvím našich poslů a proroků. Nyní, když jste byli varováni, leží veškerá odpovědnost za výběr literatury, kterou čtete, a zdroje, který používáte, na vás. Je to vaše volba a vaše karma špatné volby, kterou si ponesete sami.

Jedním z úkolů, které plní Karmická Rada, je zmírnit karmu nesprávné volby učení, které jste se rozhodli následovat. Abyste zmírnili karmu následování nesprávné cesty, můžete se obrátit na Karmickou Radu a na mě osobně a požádat, aby vám byly dány takové okolnosti v životě, abyste pochopili a uvědomili si všechny své bludy a mohli vědomě překonat karmu nesprávné volby ve svém životě.

Dnes jsme hovořili o mnoha věcech a doufám, že tento rozhovor pro vás bude užitečný. 

JÁ JSEM Velký Božský Směrovatel, vždy s vámi!