Nabízím vám tuto metodu v naději na to, že ji budete moci využít při své každodenní duchovní práci

03.07.2006 08:08


Pán Šiva
3. července 2006


JÁ JSEM Šiva opět přišel!
JÁ JSEM Šiva přišel!

Přišel jsem a jsem rád novému setkání s vámi skrze mého posla!


Od doby, kdy jsme ukončili jarní cyklus diktátů, došlo v jemnohmotném světě k několika důležitým událostem, z nichž nejdůležitější je, že lidstvo na Zemi začalo podléhat úsilím, která jsme neúnavně vyvíjeli, a postupovat po naplánované evoluční cestě. Před časem si žádný Vzestoupený Mistr nebyl jistý, že nadcházející změny na Zemi bude možné uskutečnit. Nyní můžeme s jistotou konstatovat, že se nám podařilo udělat vše pro to, aby se lidstvo vrátilo na evoluční cestu vývoje a harmonizovalo některé narušené energie minulosti. Nyní bychom neměli zpomalovat. A právě proto jsem přišel, abych vás vedl k dalším úspěchům a dával pokyny těm, kteří jsou schopni je vnímat.

Pro lidstvo je nyní nejdůležitější harmonizace. Harmonizací mám na mysli soubor opatření a metod, které povedou k vyrovnání rychlosti rozvoje vědomí v různých částech Země, v různých zemích a na různých kontinentech. Víte, že naše poselství se velmi úspěšně šíří v Eurasii. Ale jsou tu i další kontinenty. A tam o našich Poselstvích a novém Učení, které dáváme, ví jen málo lidí. Existují tedy dva způsoby, jak situaci na planetě harmonizovat. První způsob spočívá v intenzivnějším šíření našich Poselství na ostatních kontinentech a především v Americe. Druhá cesta je jednodušší a zároveň obtížnější, protože od vás vyžaduje určitou míru nesobeckosti a určitý duchovní rozvoj. Tato cesta předpokládá určitou duchovní práci na jemnohmotné úrovni. Nyní vám ukážu, o jakou práci se jedná.

Pokaždé, když čtete naše Poselství, představujte si lidi na těch kontinentech, kde naše Poselství ještě nejsou k dispozici. Představujte si Afriku, Ameriku, Austrálii. A pokaždé si vizualizujte představitele těchto zemí, jak s nimi komunikujete a dáváte jim představu o Učení, které vám v diktátech předáváme. Pokud jsou mezi vašimi známými lidé, kteří žijí na těchto kontinentech, pak si tyto lidi vizualizujte a v duchu jim vyprávějte o Poznání, které jste obdrželi, veďte s nimi mentální dialog. Pokuste se jim vlastními slovy vysvětlit základy Učení, které jste obdrželi. Tímto způsobem bude dosaženo cíle a vědomí lidí žijících na těchto kontinentech bude zasaženo naší energií změny a probudí se v nich touha číst naše Poselství a vstřebávat informace v nich obsažené. I když vnější vědomí těchto lidí nebude na vaši práci reagovat, jemnohmotná těla obdrží dojmy potřebné pro změny. A základ, fundament změn položíte vy společně s námi.

Předávám vám tuto metodiku a vy ji můžete použít při práci s lidmi, na kterých v zemích, kde žijí, hodně záleží. Mohou to být významní státníci, umělci, představitelé vědy a kultury. Vaše vědomí vám napoví, s kým a jak můžete pracovat. Nabízím vám tuto techniku v naději, že ji budete moci využít ve své každodenní duchovní práci. Než začnete s vizualizacemi, ujistěte se prosím, že jste sami v harmonickém stavu vědomí, že vás netrápí žádné drobné domácí a každodenní starosti. Dbejte na čistotu svého vnitřního prostoru, protože svůj vnitřní stav budete přenášet na lidi, se kterými budete pracovat na dálku.

Čím čistší jsou vaše myšlenky a čím vznešenější je váš stav mysli, tím skvělejších výsledků dosáhnete.

Musím vás upozornit ještě na jednu důležitou věc. Pokud váš stav není harmonický a vaše motivy nejsou čisté, energie, kterou vložíte do své práce, vám může vytvořit karmu, kterou si budete muset později sami odpracovat. Vždy mějte na paměti, že karmu nevytvářejí jen vaše skutky a činy, ale také vaše myšlenky a pocity. Proto se na vás nyní obracím s nadějí, že jste si již přečetli všechny diktáty, které jsme vám prostřednictvím našeho posla předali, a vaše vědomí je plně připraveno na tuto zodpovědnou práci, o kterou vás žádáme.

Obracím se na vás jako na sobě rovné bytosti, schopné pochopit naše problémy a obětovat své malicherné momentální zájmy pro Společné Dobro, pro prosperitu rodné planety.

Vždy mějte na paměti, že na vaší planetě nejsou žádní nepřátelé, pouze lidé poznamenaní nekvalitními stavy vědomí  včetně nevědomosti.

Nevědomost a nedostatek znalostí jsou nepřátelé, se kterými budete muset bojovat. Proto přineste lidem na planetě Zemi Světlo poznání. Přistupte, zapalte pochodně a přineste Světlo těm, kteří ho potřebují.

Stejný princip může být základem vaší práce s příbuznými, kteří potřebují znalosti, ale z nějakého důvodu nejsou ochotni vyvinout vlastní úsilí, aby je získali. Pomozte jim. Vyprávějte jim o Učení. Vyprávějte jim to v duchu, když jste v dobrém, harmonickém vnitřním stavu. Zejména svým nejbližším příbuzným, s nimiž jste karmicky spojeni. Snažte se jim předat poznání na úrovni myšlení a cítění. Neváhejte posílat Lásku svým bližním. Nic totiž není pro duše lidí tak prospěšné jako každodenní polévání energií Lásky z vašeho srdce.

Byl jsem rád novému setkání s vámi tento den. A doufám, že toto setkání a můj rozhovor pro vás byly užitečné. Přeji vám hodně úspěchů na vaší Cestě!

Stále s vámi, JÁ JSEM Šiva!