Pouze nevědomost a omezenost vašeho vědomí vám brání přijmout ve svém vědomí jednotu s každou částicí života

05.07.2006 12:21


Pán Maitréja
5. července 2006JÁ JSEM Maitréja, který k vám dnes opět přišel prostřednictvím mého posla Taťjany.

JÁ JSEM přišel proto, abych vám připomněl, že každý z vás je jedinečnou a neopakovatelnou částicí Boha. A podle Božích plánů byste se měli vyvíjet, to znamená jít Cestou evolučního vývoje způsobem, který Bůh naplánoval na počátku tohoto vesmíru. Zdá se vám, že jste nezávislí a samostatní, že jste zcela samostatné bytosti, které nejsou spojeny ani mezi sebou, ani s nikým v tomto vesmíru. Na vaší úrovni vědomí je toto přesvědčení téměř nepopiratelné. Protože kolem sebe vidíte nepopiratelné důkazy tohoto vašeho přesvědčení, tohoto vašeho pohledu na uspořádání světa. Mnohokrát byl uveden příklad, že ještě před několika staletími jste si mysleli, že vaše Země není kulatá a neobíhá kolem Slunce. Vaše názory a přesvědčení, které máte nyní, budou podléhat dalším změnám, dokonce kardinálním změnám. Ovládli jste svůj fyzický svět. A protože jste ovládli svůj svět, měli byste se ve svém vědomí posunout dál, k poznávání jiných, jemnějších světů. A měli byste stále více pociťovat spojení, které existuje mezi vámi a mnou, mezi vámi a Vzestoupenými Mistry a dokonce i mezi vámi samotnými.

Ať už si myslíte, že jste jakkoli odloučení a nezávislí, nakonec budete muset pocítit vaši vnitřní jednotu nejen s Jediným a nedílným Stvořitelem tohoto vesmíru, ale také vaši jednotu s každým z vás, vaši jednotu mezi sebou.

Protože jsem k vám dnes přišel, rád bych naplno využil každý okamžik našeho setkání. A tak přejdu k tomu nejdůležitějšímu, kvůli čemu jsem přišel. Víte, že vaše planeta není jedinou planetou ve vesmíru. Existují i jiné světy a jiné hvězdné systémy. Nejste ve vesmíru sami. A vaše interakce a spojení s jinými vesmírnými bytostmi, k nimž dochází příležitostně, ve vás vyvolávají různé pocity, od strachu až po zvědavost. Vaše interakce s ostatními bytostmi ve vesmíru však budou pokračovat, jak se budete vyvíjet. A vše závisí na tom, jaký je váš vnitřní stav vědomí. Pokud budete i nadále trvat na vaší nedokonalosti, budete na vaši planetu přitahovat představitele stejných technokratických uzavřených civilizací. A pokud se budete snažit změnit sami sebe a soustředit se na rozvoj Božských kvalit v sobě, pak velmi brzy budete schopni komunikovat s anděly, elementály a zástupci těch světů, které následují Božskou cestu vývoje. Proto vám stále a stále předkládáme argumenty a přesvědčujeme vás, že je třeba, abyste se důkladně zabývali svým vědomím.

Veškeré Učení, které poskytujeme, je neoddělitelně spojeno s jedinou věcí - se změnou vašeho vědomí, s rozšířením vašeho vědomí. Děláme vše pro to, abyste byli schopni překročit svá omezení. Omezení náboženských rámců, národní kultury a národních zájmů. Vše, co směřuje ke sblížení, k integraci, ke Společnému Dobru, je užitečné. Vše, co je zaměřeno na oddělování, podléhá zapomnění.

Jednota, o které mluvíme, je však možná pouze tehdy, když se mezi sebou sjednotíte na společných principech. Není možné se sjednotit, když každý hájí pouze svůj vlastní názor a nechce vidět názor druhého. Existuje však společný opěrný bod, společný postoj, na němž je sjednocení možné. A tento postoj zahrnuje vzdání se ega. Cestu vzdání se ega - to je to, čemu my učíme. Vaše oddělení je ve vás silné jen do té chvíle, než každý z vás hájí svůj úhel pohledu na úkor toho druhého. A teprve když se dokážete vzdát toho, co ve vás brání nezaujatému pohledu na postoj druhého, teprve tehdy se můžete posunout směrem k jednotě  a harmonii.

Hodně se mluví o jednotě, ale moc se toho nemění. Protože každý, kdo mluví o jednotě, předpokládá, že všichni by měli naslouchat jeho názoru a sdílet ho. Stačí se však ve svém vědomí povznést na úroveň, kdy jsou všechny rozpory vyhlazeny a nejsou vidět.

To je úkol, který chceme, abyste si vyřešili sami ve svém vědomi.

Zkuste analyzovat, co vás odděluje od představitelů různých duchovních směrů a zjistíte, že vše, co vás odděluje, je vaše ego, vaše nevědomost. A jako vždy vám nabízíme cestu, po níž se budete moci zbavit vašich nedokonalostí a dosáhnout přikázané jednoty.

Ve skutečnosti vás pouze nevědomost a omezenost vašeho vědomí odděluje od toho, abyste ve svém vědomí přijali vaši jednotu  s každou částicí života.

V nejbližší době budete muset podniknout kroky a úsilí k překonání vnitřních omezení, která vás mezi sebou oddělují. Všimněte si, že neříkám, že byste měli někoho přesvědčovat, že jeho učení je špatné a vaše pravdivé. Říkám, že musíte odstranit překážky a omezení ve svém vědomí, které vám brání přijmout jiné učení.

Zamyslete se nad tím, že všichni zakladatelé všech náboženství světa předávali stejnou Pravdu v různých dobách a v různých jazycích. A pokud se považujete za vzdělané, intelektuální představitele lidstva, zaměřte své úsilí na hledání toho společného, co je základem všech náboženství. Nevěnujte pozornost tomu, co je odlišné. Zaměřte se na společné principy a přístupy a uvidíte jednotu  všech náboženství a všech morálních učení, která kdy lidstvo obdrželo z čistých zdrojů.

A ke sjednocení všech náboženství a vytvoření nového náboženství, které bude zahrnovat všechna světová náboženství, dojde tehdy, až budete ve svém vědomí schopni respektovat a přijmout názor druhého a nebudete slepě trvat na svém vlastním názoru a bránit ho i se zbraní v ruce. To vše musí zůstat v minulosti. V Novém Světě nemá místo žádné nepřátelství. A nepřátelství opustí váš svět spolu se změnou a růstem vašeho vědomí.

Všechny problémy vašeho světa leží pouze ve vaší hlavě, uvnitř vás. A veškerá Božská dokonalost  také leží uvnitř vás.

A pro řešení všech hlavních problémů ve vašem životě si musíte osvojit návyk obracet se dovnitř vás, k vašemu Vyššímu Já.

Spojení s Vyšším Já a osvobození od ega jsou hlavními, základními kameny Učení, které vám bylo dáno.

A nyní bych se s vámi rád rozloučil.
Příště na shledanou!

JÁ JSEM Maitréja.