Učení o karmické odpovědnosti za vaše činy v oblasti překladu diktátů a v oblasti hospodaření s peněžními prostředky

09.07.2006 20:20
 

Sanat Kumarа, 9. července 2006

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara, který k vám znovu přišel.

Od dnešního dne až do konce této série diktátů bych si přál, abyste každý den před čtením diktátu přivolávali elektronickou přítomnost toho Mistra, který dává Poselství. Tato zdánlivě jednoduchá metoda vám pomůže pocítit naši přítomnost a mnoho ustanovení našich Poselství se vám otevře z úplně jiné strány, protože přítomnost Mistrů při čtení Poselství znásobí účinek, který získáváte při čtení diktátů. Jedná se o zvláštní dispenzaci, která bude platit ještě nějakou dobu po skončení tohoto cyklu diktátů. Podle svých vlastních pocitů budete moci posoudit, zda tato dispenzace funguje, či nikoli.

Abyste tedy mohli přivolat přítomnost Mistra, který vám dává Poselství, musíte vyslovit nahlas nebo pro sebe:

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, přivolávám elektronickou přítomnost ... (pak následuje jméno Mistra, který Poselství dává)."

Zkuste použít tuto dispenzaci počínaje dnešním diktátem. Přečtěte si tento diktát až do konce, pak si jej po provedení vzývání přečtěte znovu a pociťte rozdíl. Vždy vám doporučuji, abyste si před čtením našich Poselství, která vám prostřednictvím tohoto posla předáváme, učinili podobné vzývání. Účinek vzývání se projeví, když to bude možné a nutné.

Všichni Mistři mohou projevit svou elektronickou přítomnost a míra této přítomnosti bude přímo úměrná vaší schopnosti vnímat naše vibrace, připravenosti vašich jemnohmotných těl vnímat naše vibrace.

Víte, že někdy předáváme svá Poselství na vyšší úrovni, jindy na úrovni o něco nižší. A ne vždy je to dáno kvalitou vodivosti těla našeho posla. Jednoduše existují různé úrovně vývoje vědomí jednotlivců, kteří jsou v inkarnaci. A různí lidé jsou schopni vnímat různé informace a různé energetické součásti Poselství.

Informace, které poskytujeme, pečlivě hodnotíme. A tehdy, když se vaše vnější vědomí zapojí do analýzy poskytnutých informací, není to vždy užitečné. Protože jakékoli kritické vnímání informací přerušuje tok energie. A čtení našich Poselství se pro vás stává zbytečným. Samotné Poselství v sobě zahrnuje zaměření na energie Mistrů a vy vnímáte naše energie v okamžiku, kdy Poselství čtete. Existují klíče, které zapínají vaše jemné kanály a vy jste schopni vnímat nejen informační, ale i energetickou složku Poselství. To vysvětluje, proč naše Poselství nelze převyprávět. Převyprávění neobsahuje klíče, které jsou obsaženy v těle Poselství. Naše Poselství považujete za text psaný symboly v tom či onom jazyce, ale to není tak docela pravda. Poselství obsahují skryté klíče. A když pak naše poselství překládáte do jiných jazyků, tyto klíče mohou být ztraceny. Vše záleží na kvalitě překladatele. Pokud je překladatel v synergii s námi, překlad nese naše vibrace. V opačném případě má překlad pouze informační složku. To vysvětluje, proč i když posloucháte diktáty, které vám čte náš posel, a nerozumíte slovům, protože mluvíte jiným jazykem, stále přijímáte energetickou složku našich Poselství. Cítíte energie a vibrace Mistrů.

Když pak čtete naše Poselství v překladu do svého rodného jazyka, můžete tuto energetickou složku ztratit. Proto radím těm, kdo budou v budoucnu překládat naše Poselství do jiných jazyků, aby před zahájením překladu přivolali elektronickou přítomnost Mistra, diktát ktereho hodláte přeložit. Doporučuji vám také začít překládat diktáty ve stavu rovnováhy, po dobré meditaci nebo modlitební praxi.

Jakákoli vaše nedokonalost se promítne do textu překladu. A pokud při překladu budete muset text zkreslit, pak máte karmickou odpovědnost za zkreslení Slova Mistrů. Tato karmická odpovědnost však může být vyrovnána pomocí dobré karmy, kterou získáte v okamžiku překladu a šíření Poselství v jiných jazycích. Musíte však vzít v úvahu, že dobrou karmu získáte pouze tehdy, když je váš motiv čistý a vy skutečně děláte překlad, abyste šířili naše Učení, nikoli abyste vydělávali peníze.

Otázka vztahu k penězům je velmi složitá. A peníze vám vlastně nepřijdou tehdy, když uděláte nějakou práci pro Bratrstvo. Když však vykonáte nějakou práci pro Bratrství, získáte příležitost, aby energie peněz nahradila energetické výdaje, které jste vynaložili při vykonávání činností pro Bratrství.

Vše na tomto světě je založeno na výměně energie. A jakákoli stagnace energie vede k nedostatku peněžní energie. Když pak máte peníze, musíte přemýšlet, za co je utratit. Jakákoli akumulace peněžní energie není užitečná a je známkou karmy nesprávného vztahu k penězům. Zvažte, jak byste měli naložit s penězi, které máte k dispozici. A pokud tyto peníze utratíte pro nějaké potěšení, pak se vám příště energie z peněz už nedoplní.

Naopak, pokud své úspory utratíte na dobré účely, tok peněžní energie se zvýší bez ohledu na to, kolik úsilí vynakládáte na vydělávání peněz. Přijde vám dědictví nebo vám někdo pod nějakou záminkou dá peníze. Dobře hospodařte s energií svých peněz. Čím více nezištně dáváte, tím více dostáváte.

Vždy byste však měli mít na paměti, že jste zodpovědní za to, komu a kolik peněz dáváte. Protože v případě, že peníze, které dáváte, nebudou použity na dobré skutky, karma nesprávného použití peněžní energie dopadne na vás.

Naopak, pokud věnujete své peníze na dobré účely, dobrá karma ze správného použití vašich peněz vám umožní nakládat s touto dobrou karmou, jak uznáte za vhodné. To je princip desátků, které církev vybírá. Ve skutečnosti je to velmi pravdivá a správná zásada, ale pouze v případě, že církev nebo jiná náboženská organizace utratí váš desátek za dobré skutky, nikoli za znásobení osobního majetku.

Ve všem existuje princip inteligentního a správného využívání Božské energie a energie peněz se nijak neliší od ostatních druhů energie. Jeden druh energie se bezpečně přemění na jiný druh energie. A váš desátek, pokud jste ho správně použili, dává možnosti na fyzické úrovni. A tyto příležitosti se mohou přenést i na vás v podobě finanční hojnosti, šťastné budoucnosti vašich dětí, vašeho vlastního zdraví a zdraví vašich příbuzných.

Dobrou karmu lze také využít pro věc, pro kterou si ji vy osobně přejete použít. Za tímto účelem máte možnost psát dopisy Karmické Radě[1].

Dnes jsem vám dal Učení o karmické odpovědnosti za vaše činy v oblasti překladů textů diktátů a v oblasti nakládání s peněžními prostředky. A toto důležité Učení vyžaduje přímé uplatnění ve vašem životě.

A nyní mi dovolte, abych se s vámi rozloučil. A zase se setkáme!

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.

Učení o karmické odpovědnosti za vaše činy

v oblasti překladu diktátů a

v oblasti hospodaření s penězi

 

Sanat Kumarа

 

9. července 2006

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara, který k vám znovu přišel.

Od dnešního dne až do konce této série diktátů bych si přál, abyste každý den před čtením diktátu přivolávali elektronickou přítomnost toho Mistra, který dává Poselství. Tato zdánlivě jednoduchá metoda vám pomůže pocítit naši přítomnost a mnoho ustanovení našich Poselství se vám otevře z úplně jiné stránky, protože přítomnost Mistrů při čtení Poselství znásobí účinek, který získáváte při čtení diktátů. Jedná se o zvláštní dispenzaci, která bude platit ještě nějakou dobu po skončení tohoto cyklu diktátů. Podle svých vlastních pocitů budete moci posoudit, zda tato dispenzace funguje, či nikoli.

Abyste tedy mohli přivolat přítomnost Mistra, který vám dává Poselství, musíte vyslovit nahlas nebo pro sebe:

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, přivolávám elektronickou přítomnost ... (pak následuje jméno Mistra, který Poselství předává)."

Zkuste použít tuto dispenzaci počínaje dnešním diktátem. Přečtěte si tento diktát až do konce, pak si jej po provedení vzývání přečtěte znovu a pociťte rozdíl. Vždy vám doporučuji, abyste si před čtením našich Poselství, která vám prostřednictvím tohoto posla předáváme, učinili podobné vzývání. Účinek vzývání se projeví, když to bude možné a nutné.

Všichni Mistři mohou projevit svou elektronickou přítomnost a míra této přítomnosti bude přímo úměrná vaší schopnosti vnímat naše vibrace, připravenosti vašich jemnohmotných těl vnímat naše vibrace.

Víte, že někdy předáváme svá Poselství na vyšší úrovni, jindy na úrovni o něco nižší. A ne vždy je to dáno kvalitou vodivosti těla našeho posla. Jednoduše existují různé úrovně vývoje vědomí jednotlivců, kteří jsou v inkarnaci. A různí lidé jsou schopni vnímat různé informace a různé energetické součásti Poselství.

Informace, které poskytujeme, pečlivě hodnotíme. A tehdy, když se vaše vnější vědomí zapojí do analýzy poskytnutých informací, není to vždy užitečné. Protože jakékoli kritické vnímání informací přerušuje tok energie. A čtení našich Poselství se pro vás stává zbytečným. Samotné Poselství v sobě zahrnuje zaměření na energie Mistrů a vy vnímáte naše energie v okamžiku, kdy Poselství čtete. Existují klíče, které zapínají vaše jemné kanály a vy jste schopni vnímat nejen informační, ale i energetickou složku Poselství. To vysvětluje, proč naše Poselství nelze převyprávět. Převyprávění neobsahuje klíče, které jsou obsaženy v těle Poselství. Naše Poselství považujete za text psaný symboly v tom či onom jazyce, ale to není tak docela pravda. Poselství obsahují skryté klíče. A když pak naše poselství překládáte do jiných jazyků, tyto klíče mohou být ztraceny. Vše záleží na kvalitě překladatele. Pokud je překladatel v synergii s námi, překlad nese naše vibrace. V opačném případě má překlad pouze informační složku. To vysvětluje, proč i když posloucháte diktáty, které vám čte náš posel, a nerozumíte slovům, protože mluvíte jiným jazykem, stále přijímáte energetickou složku našich Poselství. Cítíte energie a vibrace Mistrů.

Když pak čtete naše Poselství v překladu do svého rodného jazyka, můžete tuto energetickou složku ztratit. Proto radím těm, kdo budou v budoucnu překládat naše Poselství do jiných jazyků, aby před zahájením překladu přivolali elektronickou přítomnost Mistra, diktát ktereho hodláte přeložit. Doporučuji vám také začít překládat diktáty ve stavu rovnováhy, po dobré meditaci nebo modlitební praxi.

Jakákoli vaše nedokonalost se promítne do textu překladu. A pokud při překladu budete muset text zkreslit, pak máte karmickou odpovědnost za zkreslení Slova Mistrů. Tato karmická odpovědnost však může být vyrovnána pomocí dobré karmy, kterou získáte v okamžiku překladu a šíření Poselství v jiných jazycích. Musíte však vzít v úvahu, že dobrou karmu získáte pouze tehdy, když je váš motiv čistý a vy skutečně děláte překlad, abyste šířili naše Učení, nikoli abyste vydělávali peníze.

Otázka vztahu k penězům je velmi složitá. A peníze vám vlastně nepřijdou tehdy, když uděláte nějakou práci pro Bratrstvo. Když však vykonáte nějakou práci pro Bratrství, získáte příležitost, aby energie peněz nahradila energetické výdaje, které jste vynaložili při vykonávání činností pro Bratrství.

Vše na tomto světě je založeno na výměně energie. A jakákoli stagnace energie vede k nedostatku peněžní energie. Když pak máte peníze, musíte přemýšlet, za co je utratit. Jakákoli akumulace peněžní energie není užitečná a je známkou karmy nesprávného vztahu k penězům. Zvažte, jak byste měli naložit s penězi, které máte k dispozici. A pokud tyto peníze utratíte pro nějaké potěšení, pak se vám příště energie z peněz už nedoplní.

Naopak, pokud své úspory utratíte na dobré účely, tok peněžní energie se zvýší bez ohledu na to, kolik úsilí vynakládáte na vydělávání peněz. Přijde vám dědictví nebo vám někdo pod nějakou záminkou dá peníze. Dobře hospodařte s energií svých peněz. Čím více nezištně dáváte, tím více dostáváte.

Vždy byste však měli mít na paměti, že jste zodpovědní za to, komu a kolik peněz dáváte. Protože v případě, že peníze, které dáváte, nebudou použity na dobré skutky, karma nesprávného použití peněžní energie dopadne na vás.

Naopak, pokud věnujete své peníze na dobré účely, dobrá karma ze správného použití vašich peněz vám umožní nakládat s touto dobrou karmou, jak uznáte za vhodné. To je princip desátků, které církev vybírá. Ve skutečnosti je to velmi pravdivá a správná zásada, ale pouze v případě, že církev nebo jiná náboženská organizace utratí váš desátek za dobré skutky, nikoli za znásobení osobního majetku.

Ve všem existuje princip inteligentního a správného využívání Božské energie a energie peněz se nijak neliší od ostatních druhů energie. Jeden druh energie se bezpečně přemění na jiný druh energie. A váš desátek, pokud jste ho správně použili, dává možnosti na fyzické úrovni. A tyto příležitosti se mohou přenést i na vás v podobě finanční hojnosti, šťastné budoucnosti vašich dětí, vašeho vlastního zdraví a zdraví vašich příbuzných.

Dobrou karmu lze také využít pro věc, pro kterou si ji vy osobně přejete použít. Za tímto účelem máte možnost psát dopisy Karmické Radě[1].

Dnes jsem vám dal Učení o karmické odpovědnosti za vaše činy v oblasti překladů textů diktátů a v oblasti nakládání s penězi. A toto důležité Učení vyžaduje přímé uplatnění ve vašem životě.

A nyní mi dovolte, abych se s vámi rozloučil. A zase se setkáme!

 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.