Učení o štěstí

10.07.2006 14:14

Gautama Buddha
10. července 2006

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který přišel znovu. A jako vždy jsem přišel, abych vám dal své pokyny, dal světu to Poselství, které svět nyní potřebuje.

Chtěl bych dnes soustředit vaši pozornost na okolnosti ve vašich životech, které existují a brání vám získat vnitřní rovnováhu, klid, harmonii a štěstí.

A toto štěstí není úplně to štěstí, které mají lidé na mysli, když jsou ve shonu života. Moje chápání štěstí a vaše chápání štěstí se liší. A víte proč? Protože vy uvažujete o štěstí z hlediska okolností jednoho svého života, ve kterém jste nyní. Ale já vnímám štěstí nejen z hlediska tohoto současného života, ale také z hlediska všech svých inkarnací a z hlediska inkarnací všech živých bytostí, které jsou vtěleny na planetě Zemi nebo čekají na svou inkarnaci.

Proto se naše chápání štěstí budou lišit. Ale můžeme přiblížit naše chápání štěstí k sobě navzájem, pokud si dovolíte jít nad rámec vašich představ o realitě kolem vás. Rozšiřte trochu obzor vašeho vnímání světa. Překročte hranice toho, co vás obklopuje ve vašem životě, vašich každodenních starostí a problémů. Protože to, co připouštíte ve své mysli, se dříve nebo později projeví ve vašich životech. A pokud jste neustále zaměřeni na vaše současné problémy, pak v budoucnu nebudete mít nic jiného než problémy.

Štěstí je jen stav vaší mysli. A dokonce i tehdy, když se vašemu vnějšímu rozumu zdá, že problémy a starosti ve vašem životě nemají konec, pokud se vám podaří pozvednout vaše vědomí o něco výše, pak si uvědomíte, že jste ve skutečnosti nejšťastnější bytost v tomto vesmíru.

Myslíte, že si z vás dělám legraci. Nicméně z mého pohledu Vzestoupené Bytosti závidím vám, kdo jste nyní v inkarnaci. Věřte mi, že vše spočívá pouze ve vašem vědomí a v tom, jak vnímáte vše, co se kolem vás děje. A většinu vašich problémů, 99 procent vašich problémů, si vytváříte sami jen tím, že nejste schopni dostat se vaším vědomím nad rámec reality, která vás obklopuje. Štěstí je prostě stav vaší mysli. A ve skutečnosti to Učení, které dáváme, je Učení, které v sobě nese štěstí pro vás.

Vaše vědomí se učí vnímat vše, co vás obklopuje, z hlediska existence jiné, vyšší reality. A získáváte znalosti o Zákonu Karmy. A tyto znalosti a dovednosti vám umožňují řídit vaši životní situaci. Musíte pochopit, že vy sami jste tím, co vás odděluje od vašeho stavu štěstí. Jinými slovy, vy sami sobě bráníte stát se šťastnými.

Podívejme se na tuto situaci na příkladu. Například jste zneklidněni tím, že někdo z vašich sousedů nebo jiných lidí má více než vy. Začínáte závidět, přát těmto lidem zlo a tím se stáváte čím dál více nešťastnými. Doslova se zaháníte do kouta. A vaše vědomí již nemůže překonat pavučinu závisti a zloby.

Nyní se podívejme, jak se chová moudrý člověk. Umí se radovat ze štěstí druhých a umí se radovat, že ne on, ale někdo má možnost něco koupit, něco udělat. Takový člověk získává zásluhy ve svém srdci, které mu umožňují pozvednout vědomí nad všednost a získat radost a štěstí v jeho mysli.

A tím, že se naučíte radovat se z úspěchů jiných lidí, získáte pro sebe příležitost být také úspěšní. A i když dle karmy této inkarnace nemůžete mít příliš mnoho a žít v blahobytu, přesto si vytvoříte příznivější podmínky pro další inkarnaci a váš další život bude úspěšnější a plnější toho, co lidé považují za projev štěstí. Nicméně, pokud budete pokračovat v rozvoji pozitivního myšlení v sobě, pak pochopíte, že žádné známky štěstí uznávané ve vaší společnosti nepřinášejí skutečné štěstí. A skutečným štěstím je, že jste schopni obětovat se pro dobro živých bytostí. Obětujete se a z pohledu lidí, kteří nyní žijí na zemi, jste smolař, nicméně váš stav připomíná stav tichého vnitřního štěstí a blaženosti. A nevyměníte tento stav za žádné bohatství světa.

Oh, tento stav, o kterém vám říkám, je dostupný nejvyšším zasvěceným. A mnozí z vás, kteří čtou tyto řádky, si mohou myslet, že to, o čem mluvím, se jich vůbec netýká, protože se příliš zaměřují na lidské problémy. Neprozradím vám však žádné tajemství, pokud vám řeknu, že tento stav, o kterém mluvím, bude dostupný vám všem v určité fázi vašeho vývoje. Je to stav mysli Buddhy. A všichni budete časem Buddhové. Protože to je následující stupeň rozvoje lidstva. A jakkoli byste se snažili tento stupeň oddálit, on stejně nastane. Protože tisíce bytostí, které již dosáhly úrovně vědomí Buddhy, jsou na řadě, aby se inkarnovaly ve vašem světě a poskytly mu pomoc, přijaly hříchy světa a trpěly za lidstvo. Tím vykupují karmu lidstva a dávají lidstvu šanci, aby se mohlo vrátit na evoluční cestu vývoje, než aby bylo zničeno dalším ničivým kataklyzmatem.

Jsem šťastný, že vám dnes mohu dát toto Učení o štěstí. Protože mnozí z vás jsou nešťastní jen proto, že nemají znalosti o Pravdě. Nevědomost je všeobecnou nemocí lidstva. Nevědomost vás obklopuje jako omamná mlha a zhasíná ve vás jiskru mysli, kterou jste kdysi obdrželi od Pánů Moudrosti, a která je dodnes skryta uvnitř vaší bytosti. Ale přijde okamžik, kdy vaše jiskra začne hořet a plamen, který se rozhoří uvnitř vaší bytosti, může osvětlit cestu mnoha ztraceným duším. Spálíte se sami, ale osvětlíte cestu ostatním. Proto je symbol pochodně nebo svíčky symbolem osvícení.

Sebeobětování a služba jsou ty vlastnosti, které byste se měli snažit vypracovat v sobě okamžitě, jakmile začnete vycházet z mlhy nevědomosti. Váš stav štěstí přímo závisí na tom, jak úspěšně dokážete překonat v sobě nevědomost a lenost, které jsou pro většinu lidstva v této fázi charakteristické.

Loučím se s vámi. A je mi smutno, protože nemohu předat svůj stav štěstí co největšímu počtu jedinců, kteří jsou nyní na Zemi.

 

JÁ JSEM Gautama,
s přáním osvícení a štěstí.

* * *