Nehoňte se za hledáním pravdy, která pochází z lidského vědomí, usilujte o Pravdu, která přichází do vašeho světa z Vyšších oktáv Světla, a pak projevíte světlou budoucnost planety Země

11.07.2006 14:41


Milovaný Cyklopea
11. července 2006


JÁ JSEM Cyklopea, který k vám dnes přišel.

JÁ JSEM přišel a jako vždy každou příležitost, která se naskytne pro komunikaci mezi Nebem a pozemskou rovinou, bych rád využil ve váš prospěch pro rozvoj vašeho vědomí.

Vaším osudem je stát se vysoce rozvinutými vesmírnými bytostmi. Svým vědomím prorůstáte do stále jemnějších vrstev, nejprve mentální roviny a poté vyšších rovin. A moje vize vašeho růstu a vašeho poslání, založená na mých zkušenostech, mi říká, že splníte očekávání, která jsou na vás kladena. Jsem rád, že po dlouhých letech naprostého bezvěrectví a temnoty, která v posledních staletích zahalila Zemi, je možné dávat klíčky věčného poznání. I když zatím ne na příliš vysoké úrovni. Je důležité probudit vědomí současné generace, aby nové generace dostaly půdu pro větší růst svého vědomí a staly se schopnými vnímat větší poznání Božské Pravdy.

Zahlcujete své vědomí spoustou zbytečných věcí. A nyní je čas, kdy musíte vědomě přistupovat ke všemu, na čem se vaše pozornost zastaví. Protože vše, na co zaměřujete svou pozornost, má na vás velmi silný vliv. Proto byste měli pochopit, že někdy stačí jeden špatný film, který jste zhlédli, nebo setkání s člověkem s negativními vibracemi, abyste buď zastavili svůj vývoj, nebo ho nasměrovali nesprávným směrem.

Proto bychom chtěli, abyste si osvojili kvalitu Božského vidění a předvídání situace.

A právě kvalita Božského vidění je kvalitou, kterou učím lidstvo ve svém příbytku. Jsem šťastný, že mohu nyní oslovit tak široké publikum, které čte tato Poselství v mnoha jazycích. A jsem šťastný, že vám mohu předávat své Učení ne ve stavu spánku, ale ve stavu bdělé mysli.

Nyní je čas, kdy se musí probudit vaše Božské schopnosti a vy si postupně uvědomíte svůj Božský záměr. A tato věda se bohužel ve vašich vzdělávacích institucích nevyučuje, a dokonce jen zřídka najdete na pultech vašich obchodů a knihoven knihy, které by skutečně učily Božskému poznání. Protože literatura, která je ve vašem světě rozšířená, vás bohužel jen svádí z pravé Cesty a zbavuje vás Božského naladění a nutí vás spoléhat se na tělesnou mysl a intelektuální výmysly. Tato cesta není Božskou Cestou, protože vás nutí rozvíjet nikoliv Božské, ale čistě lidské vlastnosti. Abyste v sobě mohli rozvíjet Božské vlastnosti, je nutné vzdát se všech připoutaností k věcem vašeho světa. Je nutné vydat se na Cestu Zasvěcení a následovat ji. V různých dobách na Zemi existovaly školy, v nichž se vyučovala Božská věda. A já předvídám, že v blízké budoucnosti se tyto tradice na Zemi obnoví. Za tímto účelem je třeba změnit vědomí lidí do té míry, aby se na vládní úrovni takovým školám dostalo plné podpory a schválení a staly se součástí státního programu vzdělávání a výchovy dětí i dospělých.

Tento úkol je naléhavý a já vám prohlašuji, že vláda země, která na oficiální úrovni uzná našeho posla a na státní úrovni bude schopna uskutečnit naše plány, obdrží veškeré naše požehnání a pomoc. A bude to další velmi důležitý krok ve vývoji planety Země. Protože až dosud, i když vládci různých zemí byli pod naším vlivem, byly naše vazby zahaleny tajemstvím a skryty před zvědavýma očima. Nyní nadešel čas, kdy jsme připraveni vystoupit ze závoje tajemství a otevřeně předávat naše znalosti a Učení. Protože situace na planetě je nyní tomuto vývoji nakloněna. A aby vám to bylo jasnější, řeknu, že i minulí vyslanci se snažili navázat spojení na vládní úrovni s vládami různých zemí, ale nebylo to úspěšné. My jsme od svých pokusů neustoupili a nyní prostřednictvím našeho vyslance prohlašujeme, že Velké Bílé Bratrstvo je otevřeno spolupráci na státní úrovni se všemi vládami všech zemí světa. Nemáme již co skrývat, protože Pravda je svobodně hlásána prostřednictvím internetu a naši poslové mohou Pravdu svobodně hlásat, aniž by byli pronásledováni.

Nyní bych se rád věnoval ještě jedné důležité otázce týkající se budoucnosti lidstva na planetě Zemi. Vaše budoucnost přímo souvisí s vašimi dětmi. A to, jak dokážete připravit další generaci, závisí na tom, nakolik v sobě tato generace dokáže rozvinout Božské vlastnosti a naplnit svůj Božský záměr. Nezapomínejte, že při péči o další generaci se vlastně staráte sami o sebe. Protože podle pozemských měřítek neuplyne mnoho času a vy se znovu vtělíte na Zemi. A v závislosti na vašem úsilí, které nyní vynaložíte na výchovu mladé generace, získáte inkarnaci v příznivějším prostředí, což přispěje k vašemu duchovnímu rozvoji. Bůh má vše promyšlené a všechny důsledky vyplývají ze svých příčin. Přemýšlejte o tom, co jsem vám řekl. A i kdyby vaše úsilí, které směřujete k výchově dětí, nebylo v současném životě úspěšné, váš impuls péče o budoucí generaci zanechá ve vaší auře nesmazatelnou stopu a vývoj vašeho kauzálního těla se uplatní i ve vašich dalších životech.

Zákon Karmy a Zákon Reinkarnace jsou dva nejdůležitější zákony, které by se měly vyučovat ve vašich vzdělávacích institucích, spolu s fyzikou, matematikou a chemií. A věřte mi, že přínos studia těchto zákonů bude mnohem větší než přínos studia Newtonových nebo Pascalových zákonů.

A nyní bych chtěl, abyste se ve svém srdci důkladně zamysleli a vytvořili si představu, co byste vy osobně mohli udělat pro to, aby nová generace, která přichází na tento svět, již od svých prvních krůčků získala pravdivé poznání a pochopení světa, do kterého přišla, poznání založené nikoli na banálních lidských pravdách, ale na Pravdě, která se ustálila v průběhu věků. Protože bez ohledu na to, jak byli naši poslové v minulosti i současnosti utlačováni, Pravda, kterou učili, žije a bude žít po celé věky. Protože vše, co je od Boha, bude žít navěky, a vše, co je od člověka, bude zapomenuto, i když ne v této generaci, tak v té příští.

Nehoňte se za hledáním pravdy, která pochází z lidského vědomí, usilujte o Pravdu, která přichází do vašeho světa z Vyšších oktáv Světla, a pak projevíte světlou budoucnost planety Země.

JÁ JSEM Cyklopea,
který předvídá světlou budoucnost planetě Zemi.