Učení o Cestě Učednictví

12.07.2006 20:02


Milovaný Lanello
12. července 2006


JÁ JSEM Lanello, který k vám dnes opět přichází.

Přišel jsem si s vámi promluvit o naléhavém. A pokaždé se náš rozhovor stává více a více věcným, protože vaše vědomí je schopno vnímat více a více Božské Pravdy. Proto se složitost diktátů zvyšuje. A ani ne tak složitost materiálu, jako spíše složitost probíraných témat. Protože rozsah probíraných otázek se rozšiřuje a vy jste schopni vnímat širší škálu otázek ve své mysli a jít za hranice toho, na co jste zvyklí. Proto látku, kterou již znáte, předkládáme pokaždé trochu jinak nebo se snažíme zahrnout prvky nových pojmů, s nimiž jste dosud nepřišli do styku.

Všechna probíraná témata se týkají každého žijícího člověka. Jedno téma je však obzvláště naléhavé. A toto téma se týká vašeho vztahu s Bohem, s Nanebevzatými Mistry. Existuje velké množství náboženských systémů a různých náboženských směrů. A je stále obtížnější se ve všech těchto směrech vyznat. Jakmile vznikne u lidí potřeba nějakého poznání nebo jakmile je učiněn nějaký vědecký objev, okamžitě protichůdné síly využijí všech svých schopností a možností, aby vědomí lidí uzavřely do sítě falešných pojmů, falešných představ a falešných dogmat a pravidel. Přesně to nyní pozorujete v oblasti různých náboženských systémů a koncepcí. Vedle již známých vír se objevuje mnoho nových. Velmi mnoho lidí, kteří získali nějaké představy o Bohu, o Nanebevzatých Mistrech, se snaží prohlásit se za nové guru a získat k dispozici lačné stádo. A to se stává smutným projevem vaší doby. Lidé si neuvědomují karmickou odpovědnost, když se dostanou pod vliv takových guruů. Neuvědomují si, že všechny nedokonalé vibrace a projevy během skupinových setkání a modlitebních praktik proudí z aury takového gurua do jejich vlastní aury. A tato nedokonalost doplňuje jejich vlastní nedokonalosti, a místo aby se zbavili tíhy karmických nahromadění, získávají do svého elektronového pásu všechny nedokonalosti svých guruů.

Je obzvlášť smutné, když lidé přecházejí z jedné skupiny do druhé jako chuchvalce ve větru. To se stává zhoubou vaší doby.

Jediné, co můžeme v takové situaci udělat, je varovat vás, že to existuje a je to nebezpečné, protože vaše volby na vás uvalují karmickou odpovědnost, kterou musíte v budoucnu vyřešit.

Nyní bych vám rád přiblížil, jak byste se měli chovat v moři různých hnutí, která vás obklopují. Především byste si měli položit otázku, co vás motivuje, když se snažíte připojit k určité duchovní skupině. Protože čistota vašeho motivu určuje úroveň vibrací této skupiny a toho náboženského vůdce, ke kterému budete přitahováni. Přemýšleli jste někdy o tom, že okolnosti kolem vás jsou ve skutečnosti jen nápomocné v tom, že vám nabízejí na výběr přesně to, co pevně sedí ve vašem vědomí a podvědomí? A pokud se snažíte ovládat různé magické techniky, abyste řídili okolnosti svého života, okolnosti života lidí kolem vás, pak budete automaticky a nevyhnutelně přitahováni ke skupině, která praktikuje černou magii, a zatížíte se nejen důsledky této volby, ale budete také sdílet karmu vůdce této skupiny a členů této skupiny.

Je čas, abyste vědomě přistupovali ke všemu, co se ve vašem životě děje, ke všem svým rozhodnutím. Protože někdy vaše budoucí cesta závisí na vaší volbě nejen v tomto životě, ale i v řadě dalších inkarnací. Poté, co jste se jednou spojili se skupinou praktikující černou magii, dostáváte automaticky do svého elektronového pásu veškerou karmu, kterou tato skupina nashromáždila.

Ke všemu přistupujte vědomě. A především vědomě přistupujte k analýze svého vnitřního stavu a motivů, které vás pohánějí.

Zde jsou skutečné motivy, které jsou charakteristické pro naše učedníky:

  • Naši učedníci se snaží rozloučit se všemi svými nedostatky a se všemi vazbami na věci tohoto světa, aby poskytli veškerou možnou pomoc všem živým bytostem na planetě Zemi, které ji potřebují.

  • Snaží se očistit sebe, všechna svá nižší těla, aby mohli svou službu vykonávat mnohem přínosněji.

  • Naši učedníci se snaží navázat spojení s Bohem, který je v nich, a naši učedníci ctí Hierarchii Světla a vědomě vystupují na stupně Hierarchie.

  • A žádné okolnosti vnějšího světa je nemohou svést z Cesty, když slyší odpovědi svého Vyššího Já a radí se se svým Vyšším Já ve všech obtížných životních situacích.

A nyní bych vás rád upozornil na skutečnost, že mnoho našich učedníků, kteří již získali mnoho vědomostí a dovedností, stále opouštějí cestu a honí se za prestiží, slávou a penězi. A to je velmi politováníhodné. Protože pro ty naše učedníky, kteří již na Cestě stáli a věrně nám sloužili, se opuštění Cesty rovná nejtěžšímu zločinu - zradě. A tuto zradu si můžete odpracovat pouze tak, že se inkarnujete do ještě těžších karmických okolností, kdy bude mnohem těžší vydat se na Cestu. Vždy se můžete vrátit na Cestu Zasvěcení, ale někdy to vyžaduje několik velmi obtížných inkarnací, a teprve pak vám bude umožněno vrátit se k vědomé službě Bratrstvu.

Nesnažím se vás zastrašit. Učím vás Učení, které nyní potřebujete. A toto Učení je v této fázi velmi důležité. Příliš často se totiž setkáváme s tím, že naši žáci, kteří byli zapáleni a dostali příležitost sloužit nám, Nanebevzatým Mistrům, pod nějakou naprosto bezvýznamnou záminkou přerušují svou službu a opouštějí Cestu v honbě za mámením fyzického světa. A je smutné, že ztrácíme příliš velké procento našich žáků na Cestě.

Pokud jste tedy nalezli toto Učení a z celého srdce přijali diktáty přicházející skrze našeho posla, zdvojnásobte prosím své pozorování svých pohnutek. Ovládněte všechny myšlenky, které vás svádějí z Cesty. Zažeňte všechny zákeřné našeptávače, kteří vás nutí pochybovat o zvolené Cestě a ženou vás za dalšími a dalšími intelektuálními cetkami.

Nalezení této Cesty je pro vás velkou ctí, kterou jste si zasloužili ve svých předchozích inkarnacích. Proto si važte toho, co jste obdrželi, a snažte se to znásobit svou Službou Bratrstvu.

Během své inkarnace v Americe Markem Prophetem jsem měl možnost setkat se s mnoha případy zrady a odchodu z Cesty. A doporučuji vám, abyste si více uvědomovali vše, co je řečeno v diktátech, které prostřednictvím tohoto posla předáváme. Věřte mi, že neříkáme jediné zbytečné slovo. A vše, co říkáme, je určeno k tomu, abyste v tichu svého srdce opakovaně přemýšleli o tom, co je podáváno.

Jsem rád, že jsem se s vámi dnes setkal. A budu rád, když se v budoucnu znovu setkáme.

JÁ JSEM Lanello.