Záleží jen na vás, zda můžete zajistit vašemu Vyššímu Já příznivé podmínky pro konverzaci

16.07.2006 16:16


Milovaný Hilarion
16. července 2006Возлюбленный ИлларионJÁ JSEM Mistr Hilarion, který k vám přišel proto, aby dal ponaučení pro vnitřní práci. Protože ponaučení, které od nás dostáváte, jsou určeny k přemýšlení v tichu vašeho srdce. Působíme skrze vaše vědomí, snažíme se rozšířit vaše vědomí a sdělit mu ty Pravdy, které se nezvratně osvědčily v průběhu staletí. A tyto Pravdy si můžete ověřit ve svém srdci.

Naslouchejte svému srdci. Zachyťte okamžik ticha, kdy jste klidní a vše ve vás je v dokonalém, harmonickém stavu. Takové okamžiky jsou velmi vzácné, ale v životě každého člověka se vyskytují. Bůh vám tyto okamžiky vnitřního ticha daruje proto, abyste mohli vědomě usilovat o obnovení takových stavů, kdy je vše ve vás v klidu a rovnováze. Právě v těchto chvílích je pro vás nejsnazší slyšet hlas svého Vyššího Já. Tichý vnitřní hlas v tichu vašeho srdce. A někdy tento hlas ani nedokážete odlišit od svého vnitřního uvažování, které vede vaše mysl. Musíte se snažit rozlišovat. Tento hlas je k vám nesmírně uctivý, je velmi láskyplný a vyznačuje se prostotou, neokázalostí, upřímností a láskou. Nemůžete nepocítit rozdíl s vašimi každodenními monology, které v sobě vedete. Musíte mu naslouchat. Je to hlas vašeho Vyššího Já. Nestává se často, že byste tento hlas  slyšeli. Pokud však ve svém vnějším vědomí očekáváte, že tento hlas uslyšíte, budete vždy schopni rozlišit a odlišit tento něžný hlas od stovek a tisíců jiných hlasů patřících astrální rovině.

Musíte se naučit orientovat ve vašem vnitřním prostoru. Musíte usilovat o vnitřní ticho a klid, protože v tom shonu, ve kterém žijete, nemůžete slyšet své Vyšší Já. A je nutné, abyste slyšeli své Vyšší Já, protože rady a vědomosti, které získáte ze svého nitra, si nepřečtete v žádné encyklopedii ani knize, neuvidíte je v žádném televizním pořadu.

Dám vám ponaučení, které vám pomůže naslouchat vašemu vnitřnímu hlasu. A toto ponaučení se týká změny vašeho způsobu života. Abyste mohli naslouchat svému Vyššímu Já, musíte odejít do samoty. Prostě k vám nemůže přijít, když se příliš zabýváte vším kolem sebe ve fyzickém světě. Představte si dítě, které přišlo na váš svět, právě se narodilo. Pro toto miminko je vše stresující, vše, co vás v životě obklopuje a na co jste zvyklí, vnímá miminko jako zastrašující a nevídané. Hluk aut, zvuky drsné hudby, jakékoli zvuky vašeho světa jsou pro nově příchozí duši nezvyklé a vyžadují určitou adaptaci.

Vaše Vyšší Já je jako dítě, které skrze vás přichází do vašeho světa. A prostředí, ve kterém se nacházíte, je někdy tak strašné, že vaše Vyšší Já okamžitě opouští váš svět a čeká mnoho desetiletí na příznivou příležitost, aby k vám opět přišlo do vašeho vnitřního prostoru na rozhovor. Záleží tedy jen na vás, zda dokážete svému Vyššímu Já poskytnout příznivé podmínky pro rozhovor. Tento fyzický svět je natolik odlišný od Božského světa, že pobyt ve vašem světě nejen Vyššího Já, ale i všech Vzestoupených Bytostí, které se nacházejí na jemnějších úrovních, je obtížný nebo dokonce nemožný. Proto musíte ve svém světě nejprve vytvořit takové podmínky, abychom vás mohli spolu s vaším Vyšším Já navštívit a povídat si s vámi.

Je zcela pochopitelné, že nemůžete okamžitě změnit všechny okolnosti svého života, přestěhovat se na klidné, odlehlé místo, opustit svou obvyklou práci a rodinu. Ne, to se od vás nevyžaduje, ale musíte usilovat o správné vzorce chování, o tichou okouzlující hudbu, o jemné šustění trávy, o cvrlikání ptáků a o jemné šumění vody. Když pak správné vzory hudby, filmů, obrazů, všeho, co vás obklopuje, naplní vaše vědomí a vaše bezprostřední okolí, budete schopni postupně překonat negativní vlivy vašeho světa a přejít do jiného, jemnějšího světa. Váš přechod do jemnohmotného světa bude zajištěn, když budete schopni zajistit přítomnost jemnohmotného světa ve svém vnitřním prostoru i ve svém vnějším prostoru. Pak vás budou moci navštěvovat andělé a elementálové a vy je budete moci vidět svýma obyčejnýma lidskýma očima. Vše je ve vaší moci a všeho lze dosáhnout změnou vašeho vědomí. Postupně, krok za krokem. Všechny kroky, které uděláte, však musí jít správným směrem. V tom je právě ta obtížnost. Protože většina z vás hned druhý den zapomene na všechny své dobré úmysly a plány, které jste si během čtení diktátů Mistrů vybudovali v hlavě.

Proto stálost vašich zaměření musíte vypracovat především v sobě. Nenechte se rozptylovat vaší tělesnou myslí a nepodléhejte jejímu přemlouvání, že máte před sebou ještě spoustu času a že si můžete dovolit ty malé nevinné slabosti, na které jste tak zvyklí.

Vnímejte hranici jemného světa a odstraňte ze svého vědomí vše, co vám brání tuto hranici překročit. Odstraňte ze svého vědomí všechny špatné vzorce a projevy, vše, co vás nutí ponořit se do materialismu a připoutat se k němu. Je zapotřebí správný postoj. A nikdo jiný než vy nedokáže překonat vaše nedostatky a připoutanosti. Pomoc Nebes se nezdrží, ale vy sami si musíte uvědomit své nedostatky a chtít se jich zbavit. Někdy i velmi malá připoutanost vyžaduje velké každodenní úsilí, abyste se jí zbavili. Je-li však vaše snaha silná, každé další připoutání bude vyžadovat méně a méně času a úsilí, abyste se ho zbavili.

Mějte na paměti správné orientační body. A když vás život vyvede z rovnováhy, mějte u sebe známky svých úspěchů z minulosti. Mohou to být fotografie, filmy, vaše deníkové záznamy, v nichž jste zachytili své vznešené stavy vědomí. Pro každého z vás bude existovat jiné znamení a symbol, který vám bude připomínat jemnohmotný svět. Může to být obrázek nebo tvář Mistra, který je vám blízký. Nezanedbávejte nic, co by opět zvýšilo vaše vibrace a vrátilo vás do stavu harmonie a jednoty s jemnohmotným světem.

Čím vyšší jsou vibrace vašich těl, tím vyšší vrstvy jemnohmotného světa jsou vašemu vědomí přístupné. Do jemného světa ve svém vědomí se přesunete tak, že sami změníte vibrace svého těla. Vaším úkolem je získat představu о rozdílnosti vibrací a usilovat o vyšší vibrace. Dělejte cokoli, co vám umožní setrvat ve stavu vyšších vibrací co nejdéle. Pro některé lidi je to hudba, pro jiné obrazy, pro někoho modlitby, pro někoho meditace. Využijte celý arzenál prostředků, které máte k dispozici, abyste se neustále udržovali ve vysokém stavu vědomí, daleko od temných myšlenek a pocitů. A pak můžete sledovat, jak se vše ve vašem životě začne měnit. Vaše okolí, vaše práce. Budete si muset vypěstovat zvyk, že se spolu se změnou vaší vibrace začne měnit i vše kolem vás. Vaše okolí a to, co se nedokáže přizpůsobit vašim vibracím, opustí váš život, nebo vy sami opustíte vše, co brání vašemu duchovnímu růstu. Měli byste být schopni velmi dobře rozlišovat mezi rozmary svého ega a touhou po jemnějším a vznešenějším světě, která je ve vás zpočátku přítomna. A měli byste velmi jemně rozlišovat všechny karmické momenty, které jste dosud nepřekonali a které vás nutí setrvávat v nekomfortních podmínkách. Nedá se nic dělat, musíme odpracovat vše, co jsme si sami vytvořili, i když je to pro nás velmi těžké a nepříjemné. Všechny tyto jemné momenty rozlišování jsou však zcela pod kontrolou vašeho Vyššího Já. A veškeré potřebné rady můžete vždy získat od vašeho Vyššího Já.

Dnes jsem vám toho řekl hodně. A všechno je to pro vás nezbytné. Protože čím dále jde vývoj lidstva, tím více a více jemných aspektů iluze potkáváte. A vy musíte být připraveni dělat vaše volby za jakýchkoli vnějších i vnitřních okolností.

Přeji vám, abyste dělali jen správné volby!

JÁ JSEM Hilarion.