Přeji vám, abyste ve svém životě projevovali pouze pozitivní vlastnosti a neustále usilovali o vrcholy Božského světa!

17.07.2006 09:09


Milovaný Lanto
17. července 2006


JÁ JSEM Lanto, který k vám přišel.

JÁ JSEM vám jako vždy přišel předat Poselství z naší úrovně éterických oktáv. Právě z této úrovně se stává zřejmým stav věcí, které na Zemi existují, a problémy, kterým lidstvo čelí, ale neuvědomuje si je, protože je uvnitř problematické situace. Ve skutečnosti jsou pro vás, milovaní, naše Poselství zdrojem informací, které vám umožňují zorientovat se ve vašem světě. A proto neúnavně přicházíme předávat svá Poselství a využíváme k tomu příležitost, kterou nám dávají Nebesa - komunikaci s lidstvem na Zemi prostřednictvím tohoto posla, který je v inkarnaci.

Institut vyslanectví existovala vždy. Vždy přicházeli na Zemi lidé v inkarnaci s posláním zajišťovat spojení mezi světy, sloužit jako průvodce Božských energií a znalostí na fyzické úrovni. Bez této možnosti by se lidstvo na Zemi nemohlo rozvíjet, protože potřebuje neustálou péči a opatrovnictví, které mu mohou poskytnout pouze vysoce vyvinuté bytosti sídlící na jemnější úrovni, v jemnohmotném světě a v ohnivém světě. Proto jsme si zvolili za své poslání sloužit lidstvu Země a vytáhnout ho na vyšší úroveň vývoje. Zdá se vám, že vše, co říkám, se vás přímo netýká, ale mohu vám prozradit jedno malé tajemství. Nyní mám možnost mluvit s těmi, se kterými jsem hovořil již před jejich inkarnací na Zemi. Protože se vám zdá náhodné, že jste našli tyto diktáty a čtete naše Poselství. Věděli jste však již před svou inkarnací, že toto Učení musíte najít, protože toto Učení vás nevyhnutelně přitahuje svými vibracemi a vy cítíte, co leží nad textem a je napsáno mezi řádky. Jedná se o zvláštní pocit, intuici a program, který jste si stanovili před svou inkarnací na Zemi.

Nemohli byste se rozvíjet, kdybyste nedostávali každodenní vedení ve snech, když navštěvujete naše posvátné chrámy, a nemohli byste se rozvíjet, kdyby vaše duše nedostávaly potřebné vedení mezi svými inkarnacemi na Zemi. Vibrace vašeho hustého světa vás bohužel zbavují schopnosti zapamatovat si to, co dostáváte na jemné úrovni jako vedení k činnosti. Přesto však ve svých životech neustále naplňujete plány, které jste si sami stanovili. Tomu se říká jednání podle instinktu nebo intuice. Mnoho lidí věří, že je náhoda zavede k určitým lidem a situace se stane sama. No, můžete uvažovat tak či onak, ale proces vývoje bude probíhat podle předem daného plánu. Není možné předvídat všechny nuance a všechny drobné momenty, ale celkový průběh evoluce na planetě Zemi je pečlivě sledován a váš vývoj zajišťují miliony bytostí na jemné úrovni. Jsou to andělé, elementálové, Vzestoupení Mistři a mnoho dalších představitelů různých kosmických hierarchií a struktur. Neměli byste se příliš zabývat strukturou kosmické hierarchie. Přijde čas a vy získáte všechny potřebné znalosti a pochopení. Nyní je pro vás nejdůležitější pozvednout své vědomí na úroveň, kdy budete schopni vědomě vnímat jemnohmotný svět a úkoly jemnohmotného světa. Pak budete schopni získat vlastní komunikaci s Vyšší částí sebe sama a jejím prostřednictvím s námi, Vzestoupenými Mistry. Až to úroveň vědomí lidstva dovolí, bude taková komunikace velmi snadno realizovatelná a bude vlastní většině obyvatel Země, stejně jako se nyní rozšířil internet. Tato nová komunikační síť umožní lidstvu dosáhnout nové úrovně komunikace a přístupu do kosmické banky dat stejným způsobem, jakým nyní přistupujete do databáze obsažené v internetu.

Proto přicházíme znovu a znovu, abychom probudili vaše vědomí z dlouhého spánku a upozornili vás na možnosti a perspektivy, které se před vámi otevřou, když se dobrovolně vzdáte svých připoutaností k fyzické úrovni. Vzpomeňte si, jak těžké pro vás bylo poprvé vstoupit na internet a získat představu o jeho fungování. A nyní stojíte na prahu nové příležitosti, stojíte na prahu nové kosmické příležitosti, která vám umožní přejít na kosmický internet. A budou lidé, kteří tuto příležitost dostanou jako první, a budou i tací, kteří budou muset zůstat v nevědomosti po mnoho dalších inkarnací. Ne proto, že by pro ně tato příležitost neexistovala, ale proto, že člověk sám je příliš líný na to, aby využil příležitosti, kterou mu Bůh dal. Proto odložte svou lenost a svou připoutanost k fyzickému světu, ke svým lidským zvykům, a obraťte konečně svůj zrak k Nebesům! Rozšiřte svůj rozsah vnímání skutečnosti! Usilujte o vyšší světy a dostanete to, o co usilujete!

Nemůžete něčeho dosáhnout, pokud nemáte představu o tom, co potřebujete a o co byste měli usilovat. Proto přicházíme a dáváme vám představu o tom, o co byste měli usilovat, a také vám dáváme nástroje a přístupy, které potřebujete ovládnout.

Veškerá Božská dokonalost spočívá ve vás. A vy se jen musíte naučit, jak k této dokonalosti získat přístup. A k tomu potřebujete očistit své vodiče od odpadků, které jste na Zemi nasbírali za tisíce inkarnací. Musíte se naučit rozloučit se se vším, co ve svém novém životě nepotřebujete.

Nebojte se změn, nebojte se rozloučit se starými zvyky a připoutaností. To vše omezuje váš pokrok a brání vám proniknout na novou úroveň vědomí a získat skutečně kosmické možnosti.

Vaše připoutanost k vašemu světu vás brzdí. Uvědomte si, že vše je nakonec určeno úrovní vašeho vědomí a vaše úroveň vědomí je určena pouze vaší schopností osvobodit se od toho, co vám brání jít cestou vývoje. Svými negativními myšlenkami, negativním vnímáním světa, kritikou a kritizováním všeho kolem sebe se sami zaháníte do kouta. Poznejte, jak zažívat pocit neustálé vnitřní radosti, i když jsou vnější okolnosti vašeho života podle vás sebehorší. Protože po temném pruhu přijde světlý pruh, po temné noci bude následovat úsvit nového dne! A tak tomu bude, dokud bude existovat tento hmotný vesmír. Brzy se váš pocit radosti stane tak přirozeným projevem vaší přirozenosti, že už nikdy nebudete zažívat žádné negativní pocity ani žádné sklíčenosti!

Přeji vám, abyste ve svém životě projevovali pouze pozitivní vlastnosti a neustále usilovali o vrcholy Božského světa!

JÁ JSEM Lanto,
s přáním šťastné cesty!