Nepropásněte svou šanci a snažte se udržet v koridoru evolučních příležitostí

20.07.2006 20:20


Milovaný Zarathuštra
20. července 2006Возлюбленный ЗаратустраJÁ JSEM Zarathuštra, který znovu přišel!

JÁ JSEM přišel jako vždy, abych vám dal pokyny podle potřeby dne.


Vašim žádostem o Znalosti musí být vyhověno v rozsahu, který umožňuje Zákon. Zdá se vám, že všechno víte, všechno umíte a všechno na tomto světě jste pochopili. Dovolte mi, abych vám řekl, že vás v tomto případě pohání pouze obyčejná lidská pýcha. Protože je nemožné pochopit Zákon tohoto vesmíru, když jste na své lidské úrovni rozvoje vědomí. A teprve až se vzdáte této své pýchy, bude moci do vašeho chrámu vstoupit skutečné Poznání, které využije toho, že ve vaší nádobě je prázdný prostor, který může být konečně naplněn Poznáním. A do té doby naplňujete svou nádobu vším, co nejenže vůbec nepotřebujete, ale co vám navíc nesmírně škodí. Protože všežravost, která na planetě existuje nyní, nikdy neexistovala po miliony let. Vždy existoval zákaz mnoha projevů a tento zákaz byl uplatňován na náboženské nebo státní úrovni. Nyní není taková doba. A vy dostáváte možnost přístupu k mnoha věcem, které nejsou užitečné, ale nemají předchozí zákazy. A pouze vaše vědomí může sloužit jako cenzor, který vám může zakázat dělat to či ono, číst to či ono.

Proto přicházíme, abychom vám poskytli možnost představ o věcech, které nejsou užitečné pro vaše vědomí, a o věcech, které potřebujete pro svůj rozvoj. A volbu, vaši volbu, si uděláte sami. A tato volba, kterou činíte doslova v těchto dnech, určuje vaši budoucnost, určuje směr vašeho individuálního vývoje a směr evoluce, která probíhá na Zemi.

Nedostáváte zákazy, ale morální zákon, který ve vás existuje, musí sám určit, co je pro vás dobré a co ne. A dar rozlišování, který nyní vystupuje do popředí, potřebujete jako vzduch, jako potravu. Musíte se naučit rozlišovat. A tento váš život je klíčový pro průběh vývoje vaší duše. Protože na vaší volbě v tomto životě závisí celý další průběh vývoje vaší duše. Buď půjdete vpřed velkým tempem, nebo budete nuceni plést se v ocasu evoluce. A nebudu se divit, když se v jedné z nejbližších inkarnací bude váš život podobat životu Papuánců kdesi na Nové Guineji, protože preference, které v tomto životě uplatňujete, nejsou dál než na úrovni vývoje Papuánců. A vy budete pokračovat ve své slepé vývojové větvi, sedíc u ohně a požírajíc svou porci masa.

Bůh je tak milosrdný, že uspokojí vaše touhy po nicnedělání, jídle, spánku a souloži. K takové degradaci docházelo na této planetě vždy. A ty kmeny, které vy považujete za nerozvinuté lidi, se kdysi definitivně rozhodly, když nastal čas takové volby. A další evoluční cesta se pro ně uzavřela. Odpracovávají si karmu fyzických a jiných nižších těl a dále jejich vývoj končí a vesmírní čističi je odstraňují ze stupně evoluční cesty vývoje.

Nyní se musíte rozhodnout podle všech vesmírných termínů. Na planetě Zemi se nahromadilo mnoho duší a ne všechny jsou vhodné pro další vývoj. Pro některé z nich není otázka volby tak akutní a mohou i nadále existovat a činit pokusy o rozvoj vyššího vědomí. Pro jiné již všechny vesmírné termíny uplynuly a tato inkarnace je klíčovou inkarnací, která určuje směr dalšího individuálního vývoje duše.

Nechci vás děsit, ale zdá se nám, že by bylo vhodné, abyste si více uvědomovali volby, které máte před sebou, a pochopili, co vám v budoucnu hrozí, pokud vaše volba nebude v rámci poskytované vesmírní příležitosti.

Proto jsme tak upřímní. A jsem rád, že nastal čas, kdy vám můžeme své obavy sdělit tak přímo. A pokud nepovažujete za nutné nás poslouchat, je to vaše volba, kterou činíte vědomě, vedeni Zákonem svobodné vůle, který pro vás platí. A tento Zákon je časově omezen. Zatímco ostatní Zákony působí až do konce projeveného vesmíru, Zákon svobodné vůle se přestane projevovat, když váš vývoj nezapadne do rámce vesmírných možností, který Zákon předurčuje. Proto varujeme. Ještě je čas, ale ten je velmi krátký a pro mnoho lidí končí období volby touto inkarnací.

Nepropásněte svou šanci a snažte se udržet v koridoru evoluční příležitosti.

Jistě budete souhlasit s tím, že pokud člověk nechce studovat ve škole nebo na vysoké škole, rodiče se po nějaké době přestanou snažit své dítě ke studiu nutit a nechají ho svému osudu. Stejně tak my, kteří vás nabádáme k rozvoji a dodržování Zákona, dříve či později své snahy vzdáme a necháme vás sklízet plody vašich rozhodnutí v některém z papuánských kmenů.

Vědomě přistupujte k volbám, které děláte každý den. Jak postupujete, vaše volby jsou stále méně jednoznačné a zřejmé, iluze kolem vás se ztenčuje a je třeba, abyste rozvíjeli Božské vlastnosti a schopnosti vidět jemnohmotný svět, abyste se neztratili a opustili hranice iluzorního světa, abyste ve svém vědomí vystoupili do nového evolučního kola. A my vás vyzýváme a neúnavně přicházíme, abychom se vám znovu a znovu snažili vysvětlit základy poznání Zákonů tohoto vesmíru. Mnozí z vás však nad námi mávnou rukou a dál s nadšením čtou a znovu čtou onu literaturu, která uspává jejich Božské možnosti a dává potravu iluzi v jejich čtyřech nižších tělech.

Byl vám dán fyzický zrak, ale také duchovní zrak. Proč svůj dar nevyužíváte? Do kdy budete podléhat vlivu různých podvodníků, kteří mají prsty v tom, že vám zamlžují mozek a nutí vás dělat jedno špatné rozhodnutí za druhým? Celé rozlišování, celý mechanismus rozlišování je ukryt ve vašem nitru, ve vašich srdcích. Všichni jste stvořeni k obrazu a podobě Boží. Proč na to stále zapomínáte a hledáte opory ve fyzickém světě, které by vás uchránily před pádem. Nepotřebujete žádnou oporu v podobě jasnovidců, věštců a věštkyň. Stačí používat mechanismus rozlišování, který je ve vás. Vaše Vyšší JÁ čeká stovky a tisíce let na to, až mu konečně začnete věnovat pozornost a naslouchat jeho radám, které vám chce v tichu vašeho srdce předat. Ne, vy neustále zaměstnáváte svou pozornost vnějšími drobnostmi, jen abyste se vyhnuli tomu, že budete sami se sebou a budete naslouchat svému srdci.

Dnes jsem byl přísný. Ale všechen zápal svého srdce a všechen svůj plamen jsem chtěl předat vám, abych zahřál vaše srdce a vytrhl je z chladu nevědomosti a temnoty, v níž mnozí z vás stále přebývají.

Udělal jsem, co jsem chtěl. A jsem spokojen, že teď už nemůžete říkat, že jste nic nevěděli a nebyli varováni.

JÁ JSEM Zarathuštra,
s Láskou k vám, protože jen moje Láska
mě pohnula k tomu, abych k vám promluvil.