Kvalita změny vědomí je nejdůležitější kvalitou v tomto úseku dějin

13.09.2006 20:20

 

Pán Maitréja
13. září 2006JÁ JSEM Maitréja, který znovu přišel!

JÁ JSEM přišel jako vždy pozdravit lidstvo na Zemi a vyjádřit vám veškerou svou Lásku a podporu, kterou jsou vám Nebesa v tuto chvíli připravena poskytnout a budou vám ji poskytovat stále, navzdory vaší úporné snaze obhájit některé vaše nedostatky a nedokonalosti.

Jste děti a stejně jako všechny děti v dospívání zažíváte své těžkosti věku dospívání. To je v pořádku, neuplyne mnoho času a vy se změníte a budete na tento svůj přechodný věk vzpomínat s trapností a rozpaky.

Podívejte, jen před několika staletími, když jsme přicházeli a jednali prostřednictvím lidí na Zemi, byli tito lidé pronásledováni, popravováni a upalováni na ohni. Jak se doba změnila! Říkám vám, že čas se zrychlil na téměř závratnou rychlost. A většího zrychlení změny vědomí lze ve vašem fyzickém světě jen těžko dosáhnout. Je to dáno samotnými vlastnostmi vašeho světa.

Přišel jsem vás ujistit, že každý, kdo pokračuje v Cestě Zasvěcení a dělá to se záviděníhodnou houževnatostí a stálostí, navzdory výzvám a neúspěchům, s nimiž se setkává, je pro mě z mé úrovně viditelný jako plamen směřující vzhůru. Rozlišuji vás a na první zavolání vám poskytuji veškerou možnou pomoc. Ne vždy mi okolnosti vašeho života a horoskop vašeho zrození dovolují, abych vám pomohl rychle, ale v míře, kterou mi dovoluje Kosmický zákon, vám pomáhám vždy. Je to dáno tím, že dosud jen málo lidí zachovává věrnost Bratrstvu. A jestliže vzplanou a aspirují miliony lidí, jen málo z nich je schopno udržet plamen svého srdce hořící rok co rok po delší dobu a ještě méně z nich je schopno jednat cílevědomě a vědomě v souladu s našimi pokyny.

Nyní jsem připraven poskytnout vám ještě několik informací, týkajících se vašich vztahů s Vyšší částí vás samých. Zcela nedávno bylo dáno nové Poselství Vyšší Kosmické Rady, které se týká zvláštní milosti pro planetu Zemi. A nyní těm z vás, kteří projeví správnou každodenní snahu, bude pomoženo navázat spojení s Nejvyšší částí sebe sama. Za tímto účelem byste měli napsat dopis Karmické radě a požádat, aby vám v souladu s Kosmickým zákonem byla prokázána milost a dočasně pozastaven sestup té karmy, která vám brání v navázání spojení s Vyšší částí sebe sama.

Rozumíte, milovaní? To ovšem neznamená, že by všichni měli pozastavenou karmu. Ne, jde jen o ty jedince, kteří téměř dosáhli požadované úrovně, aby dosáhli spojení s Vyšší částí sebe sama, ale brání jim nějaká dlouhodobá karma, nebo energie,  nezpracovaná vlastnost. V tomto případě vám bude udělena milost a sestup karmy v této části bude pozastaven, abyste mohli navázat spojení s Vyšší částí sebe sama. Pocítíte toto spojení a budete se řídit svými zkušenostmi a vašimi pocity v budoucnu. A pak, až se obnoví sestup karmy, vám nic nebude moci zabránit v tom, abyste znovu navázali a udržovali spojení s Vyšší částí sebe sama a prostřednictvím tohoto spojení se dostali do kontaktu se všemi Vzestoupenými Mistry a možná i se mnou osobně. Protože teď jsem Pánem, který připravuje svůj příchod na Zemi, a snažím se spolupracovat s každým, kdo projeví patřičné úsilí a snahu.

A nyní se musím říct to hlavní, co se v poslední době stalo a o čem jsme se v předchozích Poselstvích nezmínili.

Musím vám říci, že úsilí lidí, kteří se zabývají šířením našich Poselství, jež předáváme prostřednictvím tohoto posla, nepřišlo nazmar a situace na Zemi se vyvíjí tím nejpříznivějším způsobem. Neznamená to, že nedojde k žádným kataklyzmatům a katastrofám, znamená to pouze to, že celkový směr vývoje lidstva jsme vzali pod posílenou kontrolu a nyní jsme schopni plně kontrolovat situaci na planetě Zemi. Jsem rád, že vaše úsilí bylo tak účinné. A představte si, že by se naše Poselství stala dostupná většině obyvatel planety Země? Co by se stalo?

Řeknu vám, co se stane. Změna vědomí alespoň jednoho procenta lidstva na Zemi může zcela změnit vývoj na planetě. A změna vědomí poloviny obyvatel Země je schopna bleskově posunout planetu na další evoluční úroveň. A my budeme muset proces změn zpomalovat, aby vaše fyzická těla takovou bleskovou změnu vydržela. Protože budete muset ještě nějakou dobu zůstat ve svých fyzických tělech, abyste si zcela odpracovali karmu, kterou jste vytvořili na fyzické úrovni. A pak se se svými těly rozloučíte a budete existovat v jemnějším světě. A to se stane a o to byste měli usilovat.

Moje přítomnost na planetě Zemi ještě nikdy nebyla tak velká díky našemu spojení s vámi, díky vaší touze po mně a díky vaší schopnosti měnit se.

Kvalita změny vědomí je nejdůležitější kvalitou v tomto historickém časovém období. A ti z vás, kteří si tuto kvalitu osvojili ve větší míře, chápou, že ve skutečnosti jen díky této kvalitě můžete změnit celý svět.

Abyste si však osvojili kvalitu změny vědomí, potřebujete bezpodmínečnou Lásku a Božskou trpělivost a toleranci ke všemu, co ještě není dokonalé.

Přeji vám, abyste co nejrychleji překonali vše, co ve vás není od Boha, a přeji si setkat se s každým z vás, kdo odvážně překonává všechny těžkosti a překážky ve svém životě, a potřást vám rukou.

Takže na shledanou!

JÁ JSEM Maitréja!