Přišel jsem, abych ve vašem vědomí upevnil kvalitu radosti, usilování a vítězství

09.10.2006 18:18


Pán Maitréja
9. října 2006


JÁ JSEM Maitréja, který znovu přišel prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM přišel, abych lidem planety Země předal další Poselství. Jako vždy bych rád pověděl o mnoha věcech, ale budu se muset soustředit na to nejdůležitější, na to, co nesnese odkladu a co musí být oznámeno, aniž bychom čekali na další cyklus diktátů. Přišel jsem vám tedy sdělit některé nové informace, abyste se mohli novým způsobem podívat na to, co bylo řečeno dříve, a přehodnotit některé své názory a stereotypy. A dnešní informace se týkají především těch změn, které se ve vědomí lidí odehrávají stále rychlejším tempem. Jsme rádi, že se tempo těchto změn zrychlilo natolik, že konečně nastal čas, kdy můžeme s jistotou prohlásit, že změny na Zemi probíhají z hlediska evoluce příznivě. Tyto změny probíhají ve všech sférách činnosti. A zvláště musím říci, že se urychlil proces změn ve vědomí národů obývajících Rusko a ty země, v nichž čtou naše Poselství, která předáváme prostřednictvím našeho posla. Jsem rád a Vzestoupené Zástupy jsou rády, že lidstvo vstupuje do zóny udržitelného rozvoje a žádné vnější okolnosti nám již nemohou zabránit v naplnění našich plánů.

Jakmile se světy dostaly do kontaktu, proces prolínání světů se urychlil a nic nemůže zabránit probíhajícím změnám. Jsem rád, že v inkarnaci je dostatek lidí, kteří reagovali na naše výzvy a vzali na sebe břemeno nezištné služby pozemskému lidstvu. Vaše jednotky se každý den doplňují. Jsou ovšem i tací, kteří dovolili, aby se jejich vědomí zmocnily pochybnosti, a ztratili tak mnoho z toho, co si vydobyli tvrdou prací. Ale ne vše je ztraceno, protože nezdary a pochybnosti jsou ve vašem světě nevyhnutelné. Váš svět se totiž vždy vyvíjel vlnovitě. Nedovolte negativním stavům, aby ovládly vaše vědomí. Chápu, že se změnou ročních období a nástupem pochmurných podzimních dnů, kdy je slunce vzácným hostem, je pro vás obtížné udržet si vysoké vědomí. Proto jsem dnes přišel, abych vás povzbudil a předal vám Poselství v podobě potvrzení pokroku, kterého jste dosáhli. A váš pokrok je tak jasně viditelný, že jen velmi skeptičtí lidé mohou nadále předstírat, že k žádné změně nedošlo. Přišel jsem potvrdit vašemu vědomí kvalitu radosti, usilování a vítězství, které se blíží a které vás čeká v ne tak vzdálené budoucnosti. Jen tak dál!

Jsem šťastný, že jsem mohl předat Božskou Pravdu tolika lidským jedincům, kteří se v této těžké, osudové době nacházejí ve vtělení. A jsem šťastný, že se mnozí z vás probudili z dlouhého spánku, v němž setrvávali po více než jednu inkarnaci. Jistě, čas nadešel a Zemi se otevřela kosmická příležitost, kterou přikázali proroci minulosti. A tato příležitost se neotálí projevit v projeveném světě. Všímejte si všech okolností, které se kolem vás mění. Neunavujte se zaznamenávat si do svých deníků změny, k nimž dochází. Nikdy totiž nedocházelo k takovým zázrakům, které jsou stále zřejmější. A nebudu se divit, že vůdci mnoha zemí světa budou brzy ve svých zemích budovat politiku v souladu s Kosmickým Zákonem. Prostě nebudou moci vést starým způsobem a používat staré metody řízení, protože vědomí mas se změnilo a vyžaduje, aby se všechny mocenské instituce přizpůsobily změněnému vědomí lidí.

A generace, která nyní vstupuje do života, potřebuje zvláštní péči a opatrovnictví. Protože právě tato generace bude v dohledné budoucnosti konat Boží dílo. Nebojte se změn ve svých životech ani v situaci ve světě. Nic vás nemůže ohrozit, pokud se chováte správně a řádně naplňujete Zákon. Žádných katastrof a kataklyzmat se nemohou obávat ti, kdo věrně slouží Bohu, který se nachází v celém Životě, v každé částečce Života.

Rád jsem v tomto Poselství vyjádřil své nadšení a ocenil vaše každodenní úsilí.

A nyní bych vám rád sdělil ještě jednu malou informaci, která se týká událostí takzvaného Přechodu, na který mnoho lidí čeká a na který se mnoho lidí připravuje. Člověk by nikdy neměl brát příliš vážně žádná proroctví a žádné katastrofy, které se připravují. Protože mnohá proroctví byla vyslovena, ale nenaplnila se, a jiná proroctví, která nebyla vyslovena, se naplnila. Doporučuji vám, abyste se naladili na přítomnost a zachytili každý okamžik svého života jako hodnotný ve staletích. V Božském světě totiž neexistuje nic jiného než věčné "teď". A toto "teď" tvoříte svým vlastním vědomím. Nikdy byste neměli příliš věnovat pozornost tomu, co se již stalo a tomu, co se ještě nestalo. Pouze vaše nálada v každém okamžiku vašeho života tvoří budoucnost, která vás čeká. Soustřeďte se proto na každý okamžik svého života naplněný radostí, láskou, teplem a štěstím. Protože vy sami jste tvůrci svého štěstí a vy sami jste tvůrci své budoucnosti.

Přišli jsme vám předat Učení, ale pouze vy můžete přinést změnu na své planetě, když toto Učení vstřebáte a stanete se jeho nositeli pro miliony lidí, kteří se ještě neprobudili.

Jsem rád, že pro mnoho lidí nastává čas probuzení, a jsem rád, že mohu tak snadno přijít a podělit se s vámi o svůj stav a náladu. Budu ještě šťastnější, když se mi podaří předat svůj stav co největšímu počtu lidí, kteří jsou ve vtělení.

Měl jsem radost z našeho nového setkání, a jako vždy je mi trochu líto, že se loučíme.
Na shledanou, drazí přátelé!

JÁ JSEM Maitréja!