Budete muset vynaložit veškeré úsilí své vůle, abyste se nenechali strhnout energiemi minulosti a směřovali do nového dne!

20.12.2006 21:21  Sanat Kumara,  20. prosince 2006


JÁ JSEM Sanat Kumara, který opět přišel, aby vám přinesl radostnou zvěst! Zahajujeme nový cyklus diktátů prostřednictvím našeho posla. A jako vždy je toho hodně, co bychom vám chtěli říci. A tento proces naší komunikace a naše úsilí nejsou marné. Pokaždé zaznamenáváme další a další nové změny ve vědomí stále většího počtu lidských jedinců, jež se nacházejí v inkarnaci v této obtížné době.

Přicházíme, abychom potvrdili a ukotvili naše ohnisko Světla, náš plamen, který jsme nesli a předávali lidstvu po miliony let. A nyní, více než kdy dříve, můžeme s radostí konstatovat, že se naše úsilí tak jasně odráží v myslích lidí a v činnostech, které se odehrávají na fyzické úrovni, že nepřestáváme žasnout nad zázraky, které se s naší a vaší pomocí na planetě Zemi již odehrály a odehrají. S pomocí těch lidí, kteří se rozhodli zasvětit se službě Životu, službě lidstvu na Zemi. A každý z vás, našich služebníků, si musí uvědomit, že v této těžké, osudové době někdy chybí ten člověk, který by na sobě uzavřel řetěz Božských možností. A pokud jste stále ve stavu nerozhodnosti a váhání, doporučuji vám, abyste co nejdříve přestali věnovat pozornost svým malicherným světským problémům a celou svou bytostí se vrhli k nám, k plnění těch úkolů, které ve vašem vědomí potvrzujeme a k jejichž plnění vyzýváme.

Neustále opakujeme, že potřebujeme oddané služebníky, kteří jsou připraveni na naše první zavolání povstat a jít tam, kde je třeba uplatnit svou sílu, své schopnosti a naplnit Božský plán, kvůli němuž jste se nyní, v tomto pro planetu obtížném období, inkarnovali.

Neunavuje mě opakovat o vaší odpovědnosti a o vašich závazcích, které jste na sebe vzali před svým vtělením. Protože pokaždé, když čtete naše Poselství, pociťujete vnitřní chvění a připravenost plnit své povinnosti. Uplyne však trochu času a vy zapomenete na své povinnosti, na svou snahu a podlehnete marnosti života, která vás jako bažina vtahuje a nutí vás směřovat po falešné cestě, po cestě usilování o chvilkové blaha a pohodlí na úkor toho, co je věčné.

Je velmi těžké uvěřit, že to, o čem vám teď mluvím, je pro vás velmi důležité a relevantní. Věřte mi. Ne prázdninový shon a zmatek by měly upoutat vaši pozornost, ale tiché přemýšlení při svíčce o tom, co byste měli udělat a jak odstranit překážky, které vám brání splnit váš účel. Nehledejte tyto překážky vně vás. Analyzujte svou minulou životní cestu a snažte se pochopit, co ve vás samotných zasahuje a brání vašemu postupu na Cestě.

Znáte Cestu. Byla vám ukázána Cesta. A ti z vás, kteří o této Cestě získali představu a pocítili chuť překonávat vnitřní překážky a nedokonalosti, se nikdy neodvrátí od této Cesty Zasvěcení, na kterou vás voláme a která jediná je schopna vás bleskově vytrhnout z bahna života a jako rychlovýtah vás vynést na vrchol Božského vědomí. Jsem rád, že mnozí k němu směřují. A jsem rád, že pro mnohé naše Poselství slouží jako maják Světla v temnotě, který ukazuje Cestu. Jsem rád, že se probudily tisíce a desetitisíce, ale naším úkolem je probudit miliony spících duší.

Proto přicházíme a nikdy se neunavíme opakovat Učení staré jako svět. A mnozí z vás začínají vzpomínat na své minulé inkarnace, na ty činy, které jste konali ve prospěch všeho Života. A není to náhoda, protože nyní je na planetě inkarnováno tolik světlých duší, že jsou Nebesa doslova prázdná, protože každý z těch, kdo je na druhé straně opony, vám celým svým srdcem, celou svou duší spěchá na pomoc a snaží se pomoci zrodu nového myšlení, nového vědomí, založeného nikoli na minulých dogmatech, ale na Poznání a Moudrosti tisíciletí. Zapomněli jste na Moudrost, které jste se původně učili v našich klášterech. A nyní je čas vrátit se k Božské Moudrosti a opustit labyrinty tělesné mysli. Vaše tělesná mysl se vás snaží přesvědčit a zavést vás do tajných chodeb a podzemních labyrintů falešné logiky. Vaším nejbližším úkolem v blízké budoucnosti je však připomenout si jedinou pravou logiku, logiku Božského světa. A bez ohledu na to, jak moc se tato logika liší od všeho, s čím jste se v životě setkali, budete muset tuto logiku přijmout a studovat ji nikoliv svým vnějším vědomím, ale svým srdcem. Protože pouze tehdy, když otevřete své srdce a správně usilujete, budete schopni pochopit Božský Zákon a Božskou Moudrost. Pouze ten, kdo odmítá logiku pozemskou, je schopen proniknout k logice Božské. A v tom spočívá obtížnost vaší doby. Protože musíte věřit našemu slovu a musíte šplhat po strmých útesech, někdy bez jakéhokoli jištění. A jen tehdy, když je vaše víra silná, dostanete k dispozici nástroje, které vám umožní projít svou cestu co nejefektivněji. A jednoho krásného okamžiku zjistíte, že se vaše vědomí změnilo k nepoznání a že není návratu do minulosti. A Božská Mysl ve vás zvítězí nad logikou tělesné mysli. Opakujeme ty věci, které se zdají být samozřejmé. A přesto, jak málo lidských jedinců je schopno plně pochopit a realizovat naše Učení.

Vše Božské je velmi jednoduché. A tato jednoduchost odrazuje a nutí ty, kteří stále hledají složité cesty a dobrovolně se nechávají zavést do labyrintu těch nauk, které nevedou nikam jinam než ke smrti duše. Nestrašíme, ale varujeme, že se blíží kosmické termíny a to, co přežilo svůj čas, nemá v Novém světě místo. A na přelomu nového roku byste měli provést důkladnou revizi ve svých myslích, ve svém vědomí a rozloučit se se vším, co není od Boha, se vším, co brání vašemu pokroku na Cestě. Ještě máte čas, ale času je málo.

Byl jsem s vámi v tento den. Jsem rád novému setkání s vámi.


JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.