Pojďme se společně soustředit na plnění našich úkolů

30.12.2006 11:33

 

Mistr Lanto
30. prosince 2006



JÁ JSEM Lanto, který k vám dnes přišel prostřednictvím našeho posla, abych ve vašem vědomí znovu upevnil ta ustanovení našeho Učení, která jsou pro vás nezbytná.

Jako vždy jsem přišel s radostí a s pocitem hluboké Lásky, kterou cítím k lidem na Zemi, kteří jsou nyní v inkarnaci. Odhalují se vám mnohá tajemství, jaká se v dřívějších dobách neodhalovala nikomu, protože vaše vědomí je schopno pojmout mnohé z toho, co v dřívějších dobách nebylo možné dát. A víte proč? Protože jste měli neuvěřitelné štěstí. Váš vývoj se zrychlil téměř do extrémní rychlosti a změny vašeho vědomí udivují i ty evoluce, které nemají přímou souvislost s evolucí planety Země.

Planeta Země je nyní v centru vesmírné pozornosti. A když to přeložíte do svého pozemského jazyka, ze Země neustále přicházejí zprávy a andělé na svých křídlech roznášejí všechny radostné zvěsti týkající se planety Země do všech nejvzdálenějších koutů vesmíru. Zdá se vám, že jsem přišel záměrně, abych vás povzbudil, a proto říkám takové věci. V tomto případě však nemluvíme o žádných zvláštních gestech a povinných frázích, protože každá doba má své vlastní zákony a zákon vašeho času vám umožňuje provést všechny změny v co nejkratší době a co nejúčinnějším způsobem.

Zdá se vám, že situace je stejná jako dřív a vše kolem vás se nemění nebo se mění dostatečně pomalu. Přemýšlíte v kategoriích dneška. Kdybyste však náhodou vrátili své vědomí jen o deset nebo dvacet let zpět, byli byste překvapeni, zdálo by se vám, že vše kolem vás spí a pohybuje se zpomaleně. Ne, zrychlení je ohromující a vývoj lidského vědomí přitahuje zvýšenou pozornost různých vesmírných systémů. A nám, Mistrům Země, to způsobuje spoustu dalších starostí, protože máme za úkol koordinovat akce různých misí pomoci, které se nyní vrhly na Zemi. Proto se nyní veškeré naše úsilí soustřeďuje do jediného impulsu - pomoci lidstvu překonat kritický bod jeho vývoje co nejklidněji.

Víte, že když auto jede zvýšenou rychlostí, situace, které na silnici obvykle nejsou nebezpečné, mohou sloužit jako místa zvýšeného nebezpečí. A každý kámen ležící na silnici může mít katastrofální následky. Proto se soustředíme na cestu a vynakládáme veškeré úsilí na to, abychom zabránili jakýmkoli nepříznivým situacím a projevům.

Jak nám můžete v této situaci pomoci?

Vskutku můžete pomoci a my vaši pomoc rádi přijmeme, bude nám velmi užitečná.

Co tedy musíte udělat, abyste situaci zmírnili a zabránili nepříznivému vývoji? Rada je zde stejná jako při řízení vozidla za nepříznivých povětrnostních podmínek a při jízdě nadměrnou rychlostí. Musíte dávat pozor, soustředit se a zachovat klid. Nesmíte odvádět pozornost k ničemu, co přímo nesouvisí s cílem, s vaším pohybem. Musíte se co nejvíce soustředit na cestu a na to, co se na ní děje. Věnujte všemu pozornost a nenechte se odvádět myšlenkami. Vaše mysl je totiž velmi pohyblivá a někdy vás může odvést tak daleko, že můžete zapomenout na všechno, dokonce i na to, že jedete po nebezpečné silnici vysokou rychlostí.

Udržujte si tedy soustředění na pohyb a na vše, co souvisí s vaším pohybem.

Nenechte se nikým rozptylovat. A všechny okolnosti svého života můžete přizpůsobit tomu, abyste si udrželi zvolenou rychlost. Svůj postup můžete zpomalit. Pak ale přemýšlejte, nakolik budete za evoluční příležitostí zaostávat. A nejen to, evoluční příležitost vás může minout, aniž byste si toho všimli.

Veškeré vaše úsilí by tedy mělo směřovat k udržení nastaveného tempa změny vašeho vědomí. A vaše soustředění na cestu vám pomůže v pohybu.

Pokud použijeme naše oblíbené přirovnání k výstupu na vrchol, představte si, že jste na strmém útesu a snažíte se poslouchat koncert populárního zpěváka nebo telefonovat s přáteli o ničem. Samozřejmě můžete pokračovat ve všech činnostech, které rádi děláte v běžném životě, ale jakýkoli poryv větru a vaše snaha udržet se na laně může vést k velmi katastrofálnímu výsledku.

Pojďme se tedy společně zaměřit na naše úkoly. Vy nám pomůžete tím, že se budete snažit nerozptylovat a nerozhlížet se kolem sebe, a my budeme na oplátku sledovat tempo změn a koordinovat váš rozvoj.

Doufám, že se nám to podaří. Protože jinak to ani nejde.

Kdykoli mám příležitost říci vám pár slov, chci se věnovat tomu nejdůležitějšímu, tomu, co pro vás bude obzvláště užitečné a co vám na vaší Cestě nejvíce pomůže. Proto jsem se dnes rozhodl dát vám ještě jednu důležitou radu, týkající se změny vašeho vědomí a obtíží s ní spojených. Snažte se vše, co se kolem vás děje, vnímat jako přirozený vývoj událostí. A ačkoli mnoho je podivuhodných věcí, s nimiž se ve svém životě setkáte, snažte se na tyto události příliš nereagovat. Nepodléhejte přílišným emocím. Jakékoli citové výlevy vám totiž mohou zabránit v udržení tempa vašeho pohybu. Zvláštní pozornost věnuji stabilitě vašich emocí, protože vaše zranitelnost pramení z toho, že vaše emocionální tělo není vždy řádně vyčištěno a může umožnit nepředvídatelné reakce.

Snažte se vyrovnat své emoce. A ať se kolem vás v životě děje cokoli, neberte vše z pozice svého dneška, ale z pozice věčnosti. A pak vše, co ve vás dříve vyvolávalo příliš prudké reakce, uvidíte jakoby z ptačí perspektivy.

Střídání změn v kulisách vašeho života se jednoduše zrychlí. Bude od vás vyžadována kvalita přizpůsobivosti rychle se měnícím okolnostem vašeho života. A ta zasvěcení, která se dříve odehrávala v uzavřených mysterijních školách a vyžadovala od žáků dlouholetou přípravu, se v podmínkách vašeho života odehrají přirozeně během několika měsíců a možná i dnů.

Iniciace se zrychlily a staly se možnými v běžném životě. A je to nová dispensace a nová příležitost, která k vám přišla spolu se změnou vesmírného časového cyklu.

Radujte se, protože to, co pro vás bylo dříve možné v několika životech, můžete bez obav prožít v jednom životě. A mnohým z vás se bude zdát, že během jednoho života žijete mnoho životů. A nemusíte přicházet do inkarnace znovu. Program jednoho života končí a téměř okamžitě začíná program toho života, který by mohl být dalším.

Zázraky ve vašem životě teprve začínají. Zvykejte si na zázraky.

JÁ JSEM Lanto,
s velkou Láskou k vám.