Učení o jednání na fyzické rovině

29.06.2007 17:17

Gautama Buddha
29. června 2007

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám dnes přišel s novými doporučeními.

Přišel jsem vám dát Učení, které jste jistě již slyšeli, ale pokaždé, když vnímáte Božskou Pravdu, starou jako svět, jste schopni si ji uvědomit na stále vyšší úrovni.

Jsou mezi vámi ti, kteří nejsou připraveni a nechtějí znát žádnou Pravdu a jsou zcela spokojeni se světem, který je obklopuje. Na ty se však neobracím. Obracím se na ty z vás, v jejichž srdcích hoří oheň touhy po lepším světě, kteří jsou ochotni obětovat mnoho, obětovat i život samotný, aby přinesli nové vzory do fyzického světa, bez ohledu na to, čeho se tyto vzory týkají a v jaké oblasti činnosti se projevují. Ve vašem světě je příliš mnoho nedokonalostí, které je třeba nahradit dokonalejšími vzory. Na tom pracujeme ve spolupráci s našimi oddanými učedníky, kteří jsou s námi po tisíciletí, kteří znovu a znovu přicházejí do inkarnace, aby pomohli projevit Božské vzory ve fyzickém světě.

Existují různé úrovně vnímání Pravdy a existují různé úrovně Služby. Některým lidem stačí číst modlitby, růžence, vzývání a mantry. Existují další lidé, kteří harmonizovali svá těla dlouhou službou Životu a jsou připraveni vykonat práci pro Bratrstvo. Jsou připraveni vykonávat Službu vyjádřenou v konkrétní práci na fyzické rovině. Velmi mnoho lidí přichází do inkarnace, aby vykonali velmi malou práci. Je třeba v pravou chvíli podpořit naši činnost, postavit se na její obranu. A tato malá věc, provedená ve správný okamžik, je schopna obrátit vědomí milionů lidí od nenávisti, nepřízně, nedůvěry k Božské Lásce, Harmonii a Božskému řádu.

Není malých věcí, které by dělali naši oddaní učedníci. Všechny skutky, které jsou v souladu se směrem Božské evoluce, jsou stejně důležité a lidské vědomí nemůže posoudit, nakolik je plnění toho či onoho úkolu Bratrstva důležitější.

Neexistují žádné maličkosti v Božské Službě. A pokaždé, když se vám zdá, že váš příspěvek je zanedbatelný a nic na vás nezávisí, vzpomeňte si na toto mé poselství, vzpomeňte si na má slova o důležitosti každého skutku, který byl vykonán pro Společné Dobro v aktu nezištné Služby. Pamatujte, vždy pamatujte, že není důležitý samotný čin, ale ten impuls, momentum, které vložíte do svého působení na fyzické rovině.

Pokud vložíte celé momentum Lásky, které vlastníte, pokud vykonáváte velmi malou věc, ale s velkou Láskou, pak tento váš příspěvek je schopen změnit velmi mnoho na planetě Zemi.

Nezapomeňte, že nejste jen fyzické tělo. A pokud je pro vaše fyzické tělo důležité to, co vidíte a můžete nahmatat, pak pro vaše jemnější těla je velmi důležitý stav, ve kterém jednáte. A jemný svět je velmi citlivý na váš vnitřní stav a vnitřní náladu. Takže i tehdy, když děláte na fyzické rovině správné skutky, ale nejednáte v nejlepším stavu vašeho vědomí, pak jste schopni vytvořit na jemné rovině takovou překážku, která v nejnevhodnějším okamžiku obrátí veškeré vaše úsilí vzhůru nohama.

Nezapomeňte, že v okamžiku, kdy jednáte na fyzické rovině, musí všechna vaše těla být v rovnováze.

A také bych se rád zastavil u těch praktik, kdy se snažíte něco dělat myšlenkou, když se soustředíte na plnění nějakého úkolu na jemné rovině. Ve skutečnosti, pokud jste adeptem nejvyšší úrovně, pak všechny vaše myšlenky a jakýkoli váš mentální impuls může být realizován nejen na jemné rovině, ale také na rovině fyzické. Pokud se vy, aniž byste měli dokonalost adepta, snažíte na jemné rovině tvořit myšlenkou nebo pocitem, pak vytváříte stejné nedokonalé vzory, které zaplavují váš svět, ale na jemné rovině. A pak, po nějaké době, budete muset sami nastolit pořádek na těch vrstvách jemného světa, které jste pošpinili svými nesprávnými činy.

Není pro vás snadnější začít dělat věci na fyzické rovině, ale ve správném stavu vědomí? Poté se projeví všechny vaše správné a špatné stavy vědomí a budete moci svými fyzickými smysly vidět nedokonalost ve vašem stvoření a opravit ji.

Je těžké tvořit naslepo. Proto, když jste na fyzické rovině, je nejjednodušší začít provádět činnosti na fyzické rovině, ale ve správném stavu vědomí. A pak jasně uvidíte výsledek vašich akcí a budete moci opravit chyby a opravit je včas.

Poučte se z praktické práce zaměřené na transformaci vašeho fyzického světa.

Když zasahujete a snažíte se transformovat jemný svět vaším nedokonalým vědomím, v 99 procentech případů je to k ničemu. Věřte, že na jemné rovině a na vyšších úrovních Bytí je dostatek bytostí, které dělají svou práci na této rovině. A když vám vaše vědomí umožní opustit pozemský svět a již se neinkarnovat do fyzického těla, otevře se vám nový obzor práce, který se týká jiné roviny Bytí.

A nyní jste přišli do vašeho světa dělat konkrétní věci ve fyzické rovině.

Požadavek modlitby před provedením konkrétního úkolu zůstává v platnosti, protože když jste v modlitebním stavu vědomí, jste schopni se zharmonizovat a splnit úkol, který před vámi stojí, tím nejlepším možným způsobem.

A teď bych se rád pozastavil nad tím, co se týká projevů nekvalitních myšlenek namířených proti komukoliv. Věřte mi, že každá vaše negativní myšlenka může z prostoru přitahovat vibračně stejné myšlenkové vzorce. A aniž byste si toho všimli, ocitnete se v takovém páchnoucím oblaku, který se skládá z nekvalitních lidských výtvorů, že přestanete vidět Pravdu a rozlišovat ji. Proto nejlepší pro vás bude udržet vaše vědomí neustále naladěné na Božské vzory. A velmi mnoho lidí, kteří nepraktikují žádné učení a žádnou náboženskou praxi, ale pouze řídí své životy Božskými normami a zásadami, jsou mnohem úspěšnější než ti, kteří si myslí, že dosáhli velkého úspěchu na Cestě, ale dosud neučinili jediný krok směrem k Božskému Vrcholu.

Žádám vás, abyste se ve volném čase zamysleli nad tímto mým Poselstvím. A nespěchejte v hněvu odmítnout nebo odsoudit to, co jste slyšeli. Protože je rozdíl mezi mnou a vámi a bylo by dobré, abyste získali malý podíl pokory, kterou mám já.

JÁ JSEM váš bratr Gautama.

* * *