Poučení pro každý den

31.12.2007 00:00

Milovaný Ježíš

31. prosince 2007

 

JÁ JSEM Ježíš, milovaný vámi. Přišel jsem obnovit náš vztah založený na vzájemné Lásce. Je pravda, že mě Milujete?

Přišel jsem na Zemi před 2000 lety. A jedním z cílů a záměrů mého příchodu bylo dát lidstvu Země etalon Lásky. Lásky, založené ne na tělesné touze, ale Lásky, založené na vznešenějším, Božském pocitu.

Hovořil jsem a učil jsem své učedníky o vztahu založeném na tomto pocitu Lásky. Když se sejde komunita, několik rodin nebo lidí pro společné bydlení, pak jedinou a nezbytnou podmínkou jsou vztahy založené na vzájemném pocitu Lásky.

Vám je těžké pochopit tento pocit, který máte vůči všem lidem bez výjimky. Měl jsem však tento dar. Bůh mi dal schopnost Milovat všechny lidi. A právě díky této schopnosti jsem dokázal odolat všem zkouškám, které mi Bůh poslal.

Pouze na pocitu bezpodmínečné, nekonečné Lásky jste schopni budovat skutečné vztahy ve vašem světě.

Jste zvyklí prožívat lásku ke svým rodičům, k mužům a ženám, k dětem. To vše jsou různé projevy stejné Božské Lásky. Ale to jsou jen malé projevy, úzké projevy. Mluvím o větší Lásce. O Lásce, která nerozděluje muže, ženy, děti, zvířata a dokonce neživou přírodu.

Mluvím o Lásce, která se rozprostírá neomezeně a pojme do sebe veškeré Stvoření, vše, co vás obklopuje.

Ve vašem světě je velmi obtížné zažít podobnou Lásku. Pokud se však nenaučíte tak Milovat, nebudete se moci pohybovat Cestou evolučního vývoje, kterou vás učíme.

Nanebevzatí Mistři, kteří řídí vývoj planety Země, mají tuto kvalitu Lásky do jisté míry všichni. Věřte mi: prostě bychom nemohli vydržet ty miliony let, co se zabýváme lidstvem planety Země, kdybychom k vám nezažívali obrovskou všeobjímající Lásku. Lásku k vám ne proto, že jste tak dobří - Lásku k vám, protože jste součástí Boha. V každém z vás je neprojevená částice Boha a úkolem každého z vás je projevit Boha, umožnit Bohu, aby skrze vás jednal.

Nyní jste příliš zaneprázdněni a znepokojeni svými pozemskými záležitostmi. Jste neustále ve shonu a pracujete na řešení malých a velkých životních úkolů. Přijde doba, kdy se naučíte za veškerým životním shonem pozorovat obecnější obrazy vývoje lidské civilizace. Naučíte se pozorovat a vidět, jak se v každé situaci, která se objevila před vaším zrakem, odehrávají vámi dříve vytvořené příčiny. Naučíte se rozlišovat příčiny od následků. A postupně budete moci rozplést gobelín Života a uvidět to reálné, co se za tím gobelínem skrývá. Budete moci vidět skutečný svět Boha.

A teď se musíte ještě mnohému naučit, mnohé pochopit.

Jediné, na čem bych trval, je, abyste neustále pokračovali ve svém vývoji směrem vzhůru, k Božské realitě. Nesmíme zapomínat, že za všemi životními maličkostmi stojí větší úkoly. A čím úspěšněji vyřešíte všechny úkoly dne, které před vámi vyvstanou, tím rychleji se naučíte vidět a rozpoznávat známé situace za celou zdánlivou složitostí života. Budete moci vidět příčinu neštěstí a potíží, uvidíte to sami a řeknete o tom ostatním.

Všechno máte před sebou. A pak, když plně zvládnete život ve své fyzické oktávě, budete schopni přijmout zodpovědnější službu. Nemůžeme vám svěřit  mnohé postupy, metodiky, a nemůžeme vám svěřit řídit energii ve hmotě do té doby, dokud se nepřesvědčíme, že jste dosáhli věku, kdy jste schopni zodpovědně zacházet s úkoly, které vám byly dány, a správně nakládat se znalostmi.

Do té doby zůstanete v iluzi. Celý vývoj, jeho tempo, si určíte sami. A pro některé vývoj probíhá velmi rychle a úspěšně, doslova během jednoho života, jiní po celý život nemohou propracovat jednu-jedinou kvalitu, jeden-jediný nedostatek. A někdy se zdá, že mnoho zvířat je mnohem inteligentnější než někteří zástupci takzvaného inteligentního lidstva. A vaše spoléhání se na  tělesné svaly, vaše touha ovládat hurikány a zemětřesení opravdu vyvolává úsměv na našich tvářích. Nemůžete krotit živel vně vás do té doby, dokud se nenaučíte krotit bouři emocí uvnitř vás.

Tehdy, když "vyjdete ze sebe" a zažíváte stav extrémní nerovnováhy, vzpomeňte si, jak ještě nedávno, minulý týden, jste se snažili balancovat tu či onu situaci na planetě Zemi. Bůh vám ukazuje stupeň vašich úspěchů.

Pouze člověk, který dosáhl plné pokory a je schopen v nejvíce nechtěné a nepříznivé situaci si vzpomenout na Boha, jen takový člověk přitahuje naši pozornost, a s ním jsme připraveni pracovat.

Udržujte správný stav vědomí po celý den, den po dni, rok co rok a sklidíte nebývalou úrodu složenou z vašich duchovních úspěchů.

Přišel jsem za vámi proto, abych vám dal malé ponaučení. Doufám, že toto mé poučení vás neponoří do zoufalství. Není třeba vyčítat si minulé chyby. Je velmi důležité posoudit ve vědomí jakýkoli, i ten nejstrašnější čin, učinit pokání ve svém srdci, učinit rozhodnutí, že takový čin už nikdy nedovolíte, a poté se už k tomuto činu nikdy v myšlenkách nevracet.

Protože tehdy, když se svými myšlenkami stále lpíte na té či oné nevhodné situaci, neustále ji krmíte svou energií a ve výsledku vypěstujete strašnou příšeru, se kterou si bez naší pomoci sami neporadíte.

Přišel jsem a teď odcházím. Je mi líto, že se musím s vámi rozloučit, ale čas našeho rozhovoru vypršel.

 

JÁ JSEM Ježíš,
váš kamarád, bratr a pomocník na Cestě.