Učení o změně epoch

03.07.2007 00:00

 

Milovaný Ježíš

3. července 2007

JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel.

Dnes vám rád poskytnu další Učení, které pravděpodobně znáte, ale které vám přesto musí být připomenuto.

Lidské vědomí je tak pohyblivé a tak nepolapitelně uniká všem našim pokynům, že nepřestáváme vynakládat naše úsilí, abychom vás přivedli zpět k vašemu předurčení a povzbudili vás, abyste si vzpomněli na váš Zdroj.

Přišli jste do tohoto světa před miliony let. Přišli jste, abyste prošli nezbytnými stupni evoluce a získali neocenitelnou lidskou zkušenost. A tehdy, když jste začínali svou cestu ve fyzickém světě, byli jste jako malé děti. A teď jste dospěli. A stejně jako malé děti, které přicházejí do vašeho světa, si stále pamatují své poslání a poté, co dosáhnou dospělosti, zapomenou, stejně tak i vy jste zapomněli, proč jste přišli na tento svět. A přicházíme, abychom vás pozvali zpět do reálného světa, odkud jste kdysi přišli.

Tato Pravda, kterou učíme miliony let, je velmi jednoduchá. Očekáváte však od nás něco velmi složitého. Vaše mysl se neunaví hledat stále nové a nové neřešitelné úkoly ve vašem světě. Vaše smysly se snaží najít ve vašem světě náhradu za nejkrásnější zážitky, které jsou charakteristické při kontaktu s Božským světem.

Hledáte ve vašem světě a stále pokračujete v hledání Pravdy. Nicméně přicházím a říkám vám: "Ve vašem světě není Pravda." Váš svět je vytvořen jako obří scéna, abyste mohli získat zkušenosti a opustit tento váš svět.

Tehdy, když přijdete do mateřské školy, berete z regálů hračky, hrajete si s nimi. Pak, když vyrostete a opustíte mateřskou školu, už vás nezajímají ty hračky, se kterými jste se hráli, když jste byli dětmi.

Nyní nastala doba, abyste opustili pozemskou školu a posunuli se na vyšší evoluční stupeň vývoje. Pro tento stupeň nebudou charakteristické nedokonalosti, kterými se lidstvo během svého vývoje zatížilo. A proto budou moci na tuto úroveň vystoupit pouze ti z vás, kteří plně podřídí svůj život Božskému Zákonu. Tehdy, když studujete na pozemské škole, je vám umožněno na určitou dobu konat různé přestupky. Ukazují se vám však správné vzory. V pedagogice je známá zásada, že jedinec asimiluje znalosti pouze tehdy, když je schopen je uplatnit v praxi. Proto máte možnost získat Božské znalosti a uplatnit je v praxi.

Jsou ti, kteří jsou úspěšnější v zvládnutí Božské vědy, jsou takoví, kteří dosud nedokázali porozumět jejím základům. Musíte však všichni dokončit pozemskou školu. A každý z vás musí prokázat připravenost k dalšímu učení.

Mluvíme o pravdivých vzorcích, o vzorcích, které jsou typické pro svět, do kterého musíte přejít. Nemůžete postoupit do další třídy, dokud nezvládnete program předchozí třídy. Proto se od vás vyžaduje projevení těch vlastnosti, které jsou vlastní Božskému světu. Postupně byste se měli vzdát projevů všech negativních vlastností, které jste získali během své pozemské evoluce .Přeměnu starého a zastaralého na nové jste schopni udělat jen vy sami, pomocí volby ve vašem životě.

Ve vašem životě se všechno zamíchalo.  Dobré a špatné, Božské a nebožské. Pouze vy sami jste schopni nastolit pořádek ve vašem světě tím, že se vzdáte nebožských projevů a nasměrujete se k Božskosti. Nemůžeme to udělat místo vás. Můžeme dávat doporučení, dávat naše Učení, ale vy sami musíte v praxi upevnit získané teoretické znalosti.

Nemyslete si, že máte mnoho času. Situace ve vašem světě se každým dnem zhoršuje. Vibrace fyzického plánu nuceně stoupají, a vy se dostáváte do zkušebních podmínek, když se pokoušíte vrátit se k obvyklým stereotypům chování, ale všechno, co vám předtím přinášelo potěšení, vás přestává bavit. Nemůžete pochopit, proč dříve příjemné věci vám nepřinášejí  předchozí potěšení. Stále se ve svém životě řídíte starými stereotypy chování, ale uvědomujete si, že to všechno už nemá smysl.

Musíte ve svém chování sledovat  stoupající vibrace fyzické roviny, jinak vypadnete z prostoru a času a nebudete moci pokračovat ve svém vývoji.

Vše, co dokáže povznést vaše vědomí, od nynějška vám přinese spokojenost. Cokoliv, co snižuje vibrace, způsobí odpor a odmítnutí.

Samozřejmě, ne všichni lidé jsou schopni si uvědomit, co se děje. U většiny lidí je však již zřejmé, že ani alkohol, ani těžká rocková hudba ničící okolní prostor, ani dřívější záliby nepřinášejí uspokojení. Hledání nového se stále více rozšiřuje.

Dostáváte doporučení, jak se chránit před vlivem všeho, co nese nízké vibrace. Tehdy, když jste schopni přinést Božské vzory do svého života, můžete zažít spokojenost a harmonii. Samozřejmě, že ne všichni lidé budou schopni usilovat o správné vzory. A toto je přirozená a zákonitá fáze, kdy současně budou existovat lidé, kteří mají tak odlišné vibrace, že když se potkají na ulici, budou se navzájem vnímat jako mimozemšťané.

Smíchání dobrého a špatného na Zemi by mělo být postupně roztříděno. Probíhá proces oddělování zrn od plev v Božské mlátičce.

A vy nyní žijete v této době. Proto je to pro vás velmi obtížné. Tento proces však má svůj začátek a konec, stejně jako všechno ve fyzickém světě.

A je to přirozený proces, kdy na Zemi vznikají nejprve malé zóny, kde žijí lidé, kteří mají nové vědomí a nové myšlení, potom takových zón bude stále více. Postupně se Země zbaví míst na zeměkouli, kde budou převládat nízké vibrace. Voda a oheň časem smetou místa na zeměkouli, kde jsou soustředěni nositelé starého myšlení a nízkých vibrací.

Nová místa na světě budou moci přijmout zástupce nové Rasy, kteří již začínají přicházet na planetu.

Nyní je velmi složitá doba, kdy doslova každý člověk svou volbou výrazně mění situaci na planetě Zemi.

Dáváme vám naši podporu a naši pomoc. Nikdy nebyla tak úzká spolupráce mezi vaším světem a světem Vzestoupených Mistrů. Čekáme, až se situace na Zemi změní natolik, že konečně budeme moci přicházet k vám na návštěvu a dávat své pokyny přímo, bez prostředníků. A vy sami vytváříte tyto podmínky pro nás nyní tím, že měníte své vědomí a zkoušíte si nový oděv, oděv čistý, tkaný z vašich dokonalých myšlenek a pocitů.

Přišel jsem za vámi jako zástupce vašich starších bratrů, kteří již vystudovali pozemskou školu a čekají na vás ve vyšších rovinách Bytí.


JÁ JSEM váš starší bratr Ježíš.