Spasení je ve vašich rukou!

22.12.2016 21:46

Mistr Moria
22. prosince 2016

 

JÁ JSEM Mistr Moria!

Čekali jste na mě?

Tak jsem přišel!

Jak mnozí z vás spoléhali na to, že plány Mistrů se uskuteční? Měli jste naději, že ano?

A teď My přicházíme a znovu a znovu opakujeme, že Naše naděje se nesplnili, že došlo k nevídané převaze protikladných nám sil.

Je mrzuté a bolestivé slyšet o takovém smutném závěru mnoholeté mise Světla, kterou jsme realizovali nebo spíše jsme se snažili realizovat v Rusku.

Těm z vás, kdo nevěří této informaci a snaží se najít alespoň nějakou naději na budoucnost, řeknu přímo: „Podívejte se kolem sebe!“

Všechny vaše „úspěchy“ posledních let jsou viditelné pouhým okem.

Nejsou žádné pozitivní změny v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, duchovního rozvoje.

Prohráli jsme jednu z nejrozhodujících bitev tohoto století.

Tak co teď?

Bůh, milovaní, dokáže z každé situace najít východisko, které bude odpovídat cestě evolučního rozvoje.

Protikladné síly zvítězily.

Výborně!

Je to zdánlivé vítězství.

Není možné porazit Boha.

Jakýkoliv čin proti Bohu vede k mnohonásobně silnějšímu úsilí, které je namířené proti tomu, kdo ten čin vykonal.

Opustila vládnoucí elita  Božské principy řízení společnosti?

Je vyhlášeno, jak dosáhnout nesmrtelnost ve smrtelném těle?

Je vyhlášena priorita materiálních hodnot nad duchovními?

Výborně!

Zákon funguje neodvratně a nemilosrdně.

Všechno, co se oddělilo od Boha, nemůže existovat nijak zvlášť významnou historickou dobu!

Čím více se síly temnoty projevují, tím bližší je jejich konec.

Jak to proběhne? Dovolte mi na tuto otázku neodpovědět.

Ti, kteří využívají síly přírody k upevnění své vlády nad světem, budou z planety bez milosti odstraněni.

Ti, kdo si dovolili spadnout do zvířecí úrovně vědomí, skončí svou existenci v jeskyních a v lesích. A za několik tisíc let najde nové lidstvo pozůstatky těchto nových neandrtálců na těžko přístupných místech zeměkoule.

A co mají dělat ti, kdo se řadí mezi světlonoše a v rozpacích zůstali před novou realitou?

Pro vás se úkol nezměnil.

Musíte konat, konat a konat!

Osobního spasení ve vaší době není možné dosáhnout jen modlitbami a meditacemi.

Je potřeba služba, je nutné pomáhat těm, kdo tuto pomoc potřebují.

Musíte se postarat o budoucnost.

Do současných podmínek nemohou přijít rozvinuté duše.

Do takových podmínek, které jsou teď na Zemi, obzvláště ve velkých městech, se mohou přitáhnout pouze duše zaostalých evolucí.

Proto, aby do vtělení mohly přijít duše důstojné, duše pokročilé, duše duchovně rozvinuté, musíte právě teď na planetě vytvořit podmínky pro jejich příchod.

Každý krok, od přípravy budoucích rodičů do početí, výchova a vzdělání, musí být pečlivě promyšlený.

Vy sami rozhodnete, jestli to budete řešit v rámci nových samostatných sídlišť nebo v již existujících obcích.

Ale ve velkých městech nejsou vhodné podmínky pro příchod budoucích spasitelů lidstva.

Vašim úkolem je připravit nástupní prostor, svéráznou Noemovou archu pro záchranu genofondu člověka rozumného.

Všechno je důležité: potrava, voda, podmínky bydlení, vzdělání.

Pokud bude nutné pro dosažení všech potřebných podmínek odejít do lesa – bude potřeba odejít do lesa.

Pokud bude potřeba pro dosažení potřebných podmínek napsat nové zákony, je nutné jít do politiky a prosazovat přijetí těchto zákonů.

Nemůžete si v této době zajistit osobní spasení, pokud nepomáháte celému lidstvu.

Vaších bodů nebude stačit k průchodu do Království Nebeského.

Proto vzhůru do práce.

Spojujte se!

Vyhrňte si rukávy!

Právě teď je nutné sebeobětování kvůli budoucnosti lidstva!

Spasení je ve vašich rukou!

Nečekejte podrobné instrukce!

Okamžitě se chopte práce!

JÁ JSEM Mistr Moria!

* * *