Ať se čtení mých Růženců stane prvořadým úkolem vašeho života v nejbližší době

26.03.2005 16:39

Matka Marie
26. března 2005

 

JÁ JSEM Matka Marie, vaše Matka na Nebesích, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla.

Mnohokrát jsem přicházela prostřednictvím mnohých lidí, kteří jsou dnes vtěleni na Zemi. Využívám milost, která mi byla dána a která dovoluje používat tu energii, kterou mně lidé dávají při čtení Růženců, abych se mohla projevit ve fyzickém světě.

Zjevuji se mnohým a tuto možnost mám do té doby, dokud nevyschne pramen energie, posílané z vašich srdcí mému srdci.

Využívám každé příležitosti, abych se zjevila před těmi, kteří jsou připraveni mě vidět a slyšet. Nyní přicházím přes Taťánu, protože přišel čas předat vám pár instrukcí, které jsou pro vás důležité v této době.

Můžete si mě představit. Stojím přímo před vámi, když čtete tyto řádky. Stojím před vámi s kyticí růží ve svých rukách. A tuto kytici jsem připravila pro vás, moji milovaní. Pro vás, kdo se snažíte a věnujete tak mnoho času čtení mých Růženců. Prosím vás, nepřestávejte v této práci, moji milovaní.

Chápu, že je ve vašem světě mnoho pokušení a lákadel, které se vám zdají důležitější v porovnání s modlitbami, o které vás žádám, abyste mi je věnovali každý den.

Nicméně pokud by nebyl potřeba váš čas a vaše přispění, nerušila bych vás.

Milovaní, není nijak zvlášť důležité, jaký Růženec čtete, jestli čtete tradiční katolické Růžence nebo Růžence, které jsem vám předala v poslední době přes mnohé posly. Pochopte, význam má jen snaha vašich srdcí, čistota vašich srdcí a přání pomoci veškerému Životu na této planetě.

Nechci vás děsit žádnými nadcházejícími katastrofami a kataklyzmaty. Ne proto, že by se nedaly v nadcházející době předvídat. Kataklyzmata jsou nevyhnutelná, protože lidé stále nechtějí obrátit svůj pohled k Nebesům a trvají na své snaze stále jen dostávat potěšení v tomto světě.

Proto je pro nás tak důležitá energie vaší modlitby. Ujišťuji každého, kdo bude v tomto těžkém období každý den číst moje Růžence, že se v okruhu 100 km od místa vaší každodenní služby nestanou žádné katastrofy ani kataklyzmata.

Obzvlášť se obracím k obyvatelům mého milovaného Ruska. Obrovská rozloha vašeho státu a malá hustota osídlení v mnohých oblastech od vás vyžadují dvojnásobné až trojnásobné úsilí při vaší službě. Rusku je přisouzena velká role ve změně vědomí lidstva, v pozvednutí tohoto vědomí na vyšší úroveň.

Proto prosím každého, kdo uslyší toto Poselství, ať se v nejbližší době stane čtení mých Růženců prvořadým úkolem vašeho života, nezávisle na tom, přes kterého posla k vám tyto Růžence přišly. Musíte mi dávat jeden Růženec denně. Prosím vás. Snažně vás prosím, moji milovaní.

Ke každému z vás, kdo na sebe vezme závazek každodenního čtení Růženců, přijdu osobně a dám vám růži z mé kytice, jako znamení mé lásky k vám.

A to ještě není vše, moji milovaní. Prosím vás, abyste četli Růžence s největší láskou, kterou můžete pociťovat k vaší planetě, ke všem živým bytostem, obývajícím tuto planetu. Prosím vás, před tím, než budete Růženec číst, vejděte do svého srdce. Ucítíte ve vašem srdci teplo. Pomyslete na mě. Vím, jak je těžké nacházet se ve vtělení na Zemi v této obtížné době. Ale vzpomeňte si, jak bylo těžko mně, když můj syn Ježíš byl ukřižován před mýma očima. Jak bylo mě, když jsem se dívala na jeho utrpení?

Milovaní, máte mě rádi? Můžete mi každý den jen několik minut před čtením Růžence posílat Lásku z vašich srdcí? Vždyť to není těžké. Splníte moji prosbu, milovaní?

Miluji vás všechny. A přijdu k vám během čtení vašich Růženců. Pocítíte mě, určitě pocítíte moji přítomnost. Můžete přerušit čtení a promluvit se mnou. Vyslechnu všechny vaše prosby, všechna vaše přání.

A já slibuji, že vám poskytnu veškerou pomoc, kterou mi dovolí poskytnout vám Kosmický Zákon.

Udělám pro vás vše, co je v mých silách. Mohu očekávat, že i vy uděláte to, o co vás prosím?

Věřte mi, kdybych nevěděla, co vím a co je ukryto před vašimi zraky, nikdy bych vás neprosila o tuto práci, kterou jste schopni udělat jen vy.

Nejméně ze všeho bych chtěla, abyste cítili strach. Ničeho se nebojte. Byla jsem mezi vámi, chodila jsem po Zemi a můžu vás ujistit, že každý dostane naloženo jen tolik, kolik je schopen unést.

Příliš těžkou karmu stvořilo lidstvo. A vykoupení z této karmy vyžaduje velké oběti a útrapy.

Ale Hospodin je milostivý a dává vám nástroje, které dovolují zmírnit vaši karmu a odlehčit vaše břímě. Neopovrhujte těmito nástroji a neopovrhujte možností, kterou vám dává.

Opouštím vás. A ráda jsem využila tuto možnost, abych vám znovu připomněla tu práci, kterou musíte udělat.

Určitě se potkám s každým z vás během čtení vašich každodenních Růženců.

JÁ JSEM Matka Marie, a na brzkou shledanou.

* * *