Čas se změnil. Sanat Kumara 4. března 2005

04.03.2005 09:11

JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, aby sdělit světu o vzniku nové možnosti, nové dispensaci, kterou Nebe rozhodlo osvobodit prostřednictvím naší nové ruské poslankyně Taťjany.     
Pro mnohé takový obrat v událostech bude překvapením. A mnozí pocítí rozpor, čítajíc tento dopis. .  
My avšak nikoho nenutíme věřit nebo nevěřit tomu, co bude řečeno. Naším úkolem je poskytnutí těchto znalostí, je to vaše svobodná vůle – přijmout je nebo ne.

Otevřete své srdce Božské lásce a proměníte tento svět.

Doba se změnila, a nastoupila Nová Epocha. Světy se přiblížily jeden k druhému. A to, co se ještě před pár lety, ještě vloni, zdálo nesplnitelným snem, se nyní stává skutečností. Získáváme možnost hovořit skrze mnohé další a využíváme tuto možnost.

Situace na Zemi se stále ztěžuje. Zvyšuje se úroveň vibrací planety.

  Nové energie přichází na Zemi. A většina lidstva pociťuje tyto energie jako nemožnost a nesmyslnost sledovat i nadále tyto toulky stezkami ve tmě, jimiž kráčela dlouhá tisíciletí. To se projevuje jako pocit nespokojenosti, upřímné touhy a očekávání něčeho, co se každou chvíli musí stát.

   Citlivé lidé ztratili zájem o své všední záležitosti. Zdá se, že nic z toho, co dříve bylo důležité a představovalo smysl jejich života, dnes nemá sebemenšího významu. Všechno, čím se zabývali dříve: nesmyslné trávení času s kamarády, sledování nekonečných seriálů, honby za novými tretkami, zdá se, ztratilo jakýkoli význam. To všechno připomíná sváteční pozlátko, které zůstalo na místě včerejší oslavy. Dnes to všechno už postrádá smysl.

   Zejména vnímaví, citliví lidé ve svém srdci pociťují příchod Nového Světa, toho, jenž musí nastoupit namísto starého a odumírajícího. Jakoby se lidské vědomí nesnažilo chytit obyčejných životních zásad, tradicí starého, buď v náboženských, společenských nebo rodinných tradicích, to všechno bude smeteno větrem nastávajících změn. Nemá smysl bránit se těmto změnám. Protože všechno na tomto světě je podřízeno Božským cyklům. A svobodná vůle, je ve skutečnosti, ohraničena časovými a prostorovými hranicemi.

    Lidské vědomí resp. uvědomění si smrti , vytyčené hranicemi materiálního světa, ,předpokládá, že je vše na tomto světě podřízeno lidské vůli, či vůli lidských vůdců.

    Ne! Je čas na rozhazování kamenů. Je čas pro sbírání kamenů.

    Když se rakovinný nádor usadí v  lidském organismu, tak se zdravý organismus začíná zbavovat nemocných buněk. A stejná zákonitost existuje i v  tomto vesmíru.   

    Jestliže se jakákoli lidská civilizace soustřeďuje jen na ukojení osobních zájmů, je zaměřena jen na uspokojování požitků , vyplývajících z tohoto světa, tak poté tato civilizace podléhá stejným zásadám zničení, jako když je rakovinný nádor odstraněn chirurgickou cestou.

    Odporovat za  této situace nemá význam. To, čemu se nelze naučit „Novým Vědomím“, tedy principy Všeobecného Blaha, Dobra, Spolupráce, Božského vedení, bude smeteno z povrchu Země, obdobně, jako když nedávno proběhlé zemětřesení a vlna tsunami zlikvidovaly během okamžiku několik tisíc lidí .   

    Přestaňte se zaměřovat na získávání požitků na tomto světě. Existují mnohem významnější požitky, jež jsou dostupné těm, jež jsou schopni otevřít svá srdce a rozum pro vibrace Vyšších Světů.

    Za hranicemi Vašeho vlastního nitra neexistuje nic, co je pro váš důležité. Veškeré Božské poznání a dokonalost se nachází ve vašem nitru. Hledejte toto bohatství ve svém srdci, hledejte bránu k  těmto nesmírným bohatstvím, nacházejícím se ve vašem vlastním nitru..

    Ale za přistoupení je třeba zaplatit. Cena vstupu – vaše vlastní ego. Musíte se rozloučit s  pomíjivou součástí svého „já“, s nahromaděním svých elektronických vazeb, doslova lan, poutajících vás k Zemi, k principu fungování této planety.

    A tato touha, kterou mnozí z vás již nyní pociťují, je věrným odrazem toho, že jste se oprostili od požitků zdejšího světa a jste připraveni k připojení se k nehmatatelným světům.

    Všechno, co potřebujete je přijmout volbu a překročit hranici, odmítnout včerejší slavnostní pozlátko, učinit krok směrem k realitě. Zpočátku jeden, poté i druhý. Ale jít, a nezdržovat se na této cestě vaší reálnou existencí, ale jít tím směrem, jež vyjadřuje vaši skutečnou podstatu.

    Neexistuje nic mimo vaše vlastní hranice, co by vás mohlo odradit od posunu k vyšší realitě. Pouze vy sami si můžete bránit.

    Skutečně si nemůžete poradit se svým dvojníkem, bloudícím v tomto neskutečném světě tisíce a tisíce podob?

    Nemáte jinou Cestu. Buď musíte udělat jakýkoli krok k nepomíjející skutečnosti, nebo skončit svoji existenci jako individuum. Zdravý organismus se sám zbavuje rakovinných buněk uvnitř něj. Obrazně řečeno, vy všichni se nacházíte v břiše Boha, a myslíte si, že vám Bůh umožní existovat podle vašich zákonů. Ne, říkám. Pouze se osvobodí od všeho, co neodpovídá Jeho Vůli a Jeho Zákonu.

    JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.

 

© Taťjana Mikušina, 2005