Čas volby

07.01.2007 09:41
Sanat Kumara, 7. ledna 2007 

Санат Кумара

 

Jsem Sanat Kumara, znovu přicházející za vámi prostřednictvím svého Posla. Přicházím narychlo, abych vám mohl předat závažné poselství, týkající se vaší planety, prožívající složité období. Slyšíte mne?

Jsem Sanat Kumara, ten, kterého znáte jako Vetchého časem, ten, který přišel na vaši planetu v nejtemnější době a do dnešního dne ji neopouští.

JÁ JSEM ten, jež se vám jeví jako váš starostlivý otec. A jako váš otec jsem přišel, abych vám předal poslání, týkající se vámi prožívaného času.

Vy všichni se nacházíte ve stavu přechodu vašeho vědomí na vyšší úroveň. Vy všichni jste povinni završit přechod ve vašem vědomí. Jednoduše mezi vámi jsou tací, jež touží následovat evoluční cestu rozvoje. Vy brzdíte průběh evoluce a proto k vám přichází ono období, na které jsme upozorňovali.

Veškeré změny na planetě jsou možné pouze tehdy, pokud jsou posvěceny vyšším směr udávajícím a koordinujícím orgánem tohoto vesmíru. A proto jsem přišel, abych vám podal vysvětlení, které můžete přijmout právě teď, a které se týká planety Země a jejích evolucí.

Ti z vás, kteří nejsou schopni do konce tohoto roku ovládnout v sobě ty vlastnosti, které vám neumožňují stoupat po vaší cestě, budou osobně a skutečně pozvednuti ve vašem vývoji.

Bohužel, ti z vás,pro které je potřebné, aby obdrželi moje poslání nejdříve, nečtou naše sdělení, které poskytujeme prostřednictvím našeho vyslance. Stejně tak dle jemného plánu, skrze poznání těch, kdo čtou naše poslání, obdržíte toto upozornění. Naše upozornění zaznělo ve vašem fyzickém světě, což znamená, že každý ve vašem fyzickém světě je schopen a povinen je uslyšet, nezávisle na tom, přijímáte-li naše slova vnějším vědomím či nikoliv. Prostřednictvím vnitřního plánu obdržíte naše poslání. A před vámi se objeví volba: následovat evoluci či prodloužit uspokojování svého ega a uspokojovat se v iluzích.

Jsou tací uprostřed vás, pro které doba kosmické možnosti nenastala. A vy máte ještě čas, i vy ještě můžete prodloužit váš rozvoj. Avšak jsou i takoví, kteří promarnili všechny termíny, a pro ty předkládám toto dnešní poslání.
Vy pociťujete uvnitř sebe, na koho se vztahuje toto poselství. Ztrácíte jednu kosmickou možnost za druhou. I vy přemýšlíte o tom, že nebude zabráněno vašemu odklonu z této cesty vývoje, která je pro vás přednaznačena. Čili, přišla doba, kdy budete velmi reálně nuceni k tomu, aby jste se rozhodli pro konečné rozhodnutí a vybrat si buď další vývoj či sami položili základ vašeho dalšího vývoje.

Bůh je velmi milostivý. A ty, kteří si nepřejí řídit se přikázáními stanovenými v Zákoně celého vesmíru, jednoduše předkládá sám sobě. A ty slepé větve evolučního vývoje,se kterými se můžete setkat na některých ostrovech v oceánech, pokračují, sedící u kořisti, v požírání své porce masa, již kdysi dávno taktéž uskutečnili svoji volbu. Je to volba, která stojí v tuto dobu před vámi.

V souvislosti s novou dispenzací, uskutečníte tuto volbu vědomě. Vy poznáte svým zevním vědomím konečnou volbu, kterou učiníte. I my vás zanecháme v klidu. Evoluce pro vás přestane existovat, a vy se zhroutíte ze žebříku, na jehož vrchol jste nevystoupali, zpět, na mnohá a mnohá tisíciletí.

A již na konci tohoto života budete pozorovat plody vaší osobní volby.

Vy všichni se nacházíte na různých stupních svého evolučního vývoje.

Mezi vámi se nacházejí zástupci třetí, čtvrté, páté a již i šesté zakládající(výchozí) rasy. Nyní nadešlo období volby pro ty, kteří musí postoupit na následující úroveň, ale nemohou to uskutečnit z důvodu vlastní lenivosti a pasivity. Mluvím o těch zástupcích páté generace výchozí rasy, kteří se nesnaží stoupat nahoru po žebříku a pokračují v tom stylu života, jako by se na světě nic nestalo. Jako by se nic nezměnilo, a všechny procesy se nezrychlily.

Pro vás je závazné se do konce tohoto roku rozhodnout, kam budete směřovat další existenci.

Váš čas nastal, ale ne proto aby jste ustali ve svém vývoji. S vaším intelektem je vše v pořádku, ale vy jste zaostali v ukazatelích rozvoje vaší duše. A ty volby, které přijímáte, vás stále více a více odvádějí z cesty evolučního vývoje a nutí vás sklouzávat na ďábelskou cestu, cestu převládání tělesného uvažování. A váš intelekt v tomto případě vám neposlouží zrovna tím správným způsobem. Snažíte se s pozice vašeho rozumu řešit složité Božské úkoly. Ale Božská řešení se objevují pouze tehdy, pokud se oprostíte od přízemního lidského uvažování a podřídíte sebe celého, celou svoji bytost službě Vyššímu Zákonu.

A tak, přišel jsem dnes s nepříliš radostnou zprávou. A z důvodu vyvážení rovnováhy energií ve vašem vědomí,přeji si poskytnout další informaci, mající radostnější charakter.

Pro ty z vás, jež zvolili cestu evolučního vývoje a pokračují po této cestě, neohlížeje se na všechny těžkosti, kterými se zocelují v průběhu života, jsem přinesl zprávu o nové možnosti a nové dispenzaci. Před vámi se otvírá možnost zrychleného rozvoje vašeho vědomí. A mnozí z vás si již koncem tohoto roku povšimnou, jak rychle se vaše vědomí mění, a tyto změny vašeho vědomí k vám budou přitahovat ty lidi, kteří nastoupili vámi zvolenou cestu. Můžete rozeznávat přátele dle planoucích očí, bušících srdcí, dle onoho obdivuhodného a štědrého obětování se pro službu veškerého Života.

Vy se můžete spojovat na základě nových principů a postavit život na základě těch zákonů, které existují na Nebesích.
Pro vás vytváříme projekty našich Společenství dle jemného plánu. I vy můžete, spojujíce se na základě fyzického plánu, sloužit předobrazům nových poselství, nových společenství, nových měst.
Rád končím dnešní poselství touto radostnou notou!

Vždy, v každé době existovala možnost volby. A jedni lidé volili jednu cestu,druzí preferovali druhou volbu.

A toto je stejný proces, který je popsán v bibli jako oddělení zrna od plev.*

Jednoduše, doba nazrála v tento proces, a tento proces, který dříve vyplňoval několik životů, můžete pozorovat v průběhu jednoho vašeho současného života.

Přeji vám přijímat pouze správné volby ve vašich životech, následovat cestu evolučního vývoje.


Sbohem!

Jsem Sanat Kumara

·        Matf. 13:25 –30, 36-43 © Tatjana Mikušina, 2007