Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí. Padma Sambhava 23. dubna 2005

23.04.2005 09:10

JÁ JSEM Padma Sambhava. Poznáte mne? 

JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla, abych vám cosi málo řekl o práci, kterou jsem uskutečnil v době mého vtělení na Zemi. 

Přišel jsem na Zemi před více než tisíci lety. Narodil jsem se rozumem. JÁ JSEM narozen z Lotosu Rozumu. 

Má úroveň dosažení Buddhy mi dovolila přijít do tohoto světa tímto způsobem. 

Och, můžete mi nevěřit. Mnoho zázraků se děje na Zemi, ale pokud nevěříte těmto zázrakům, pak pro vás tyto zázraky neexistují. 

Věříte jenom tomu, co vidíte na obrazovkách svých televizorů a na obrazovkách svých počítačů. 

To, co je nereálné, přijímáte jako realitu, ale to, co je reálné, nemůžete přijmout. 

Stanete se Buddhou, když ve vašem vědomí nastane opačný proces: budete si uvědomovat Boží Realitu, ale nacházet se uprostřed iluze a uvědomění si veškeré iluzornosti vašeho světa. 

JÁ JSEM přišel na Zemi, abych vytvořil základy té víry, která se nazývá budhizmem, obnovit tuto víru a upevnit ji. To bylo mým posláním. A já jsem rád za tuto možnost, abych se mohl obracet k lidem, kteří ve své většině nepatří k budhistům. 

Ve skutečnosti se z každého z vás velmi snadno může stát budhista. Stačí vám přijmout ve svém srdci řešení již nikdy více ani jedné živé bytosti na Zemi neublížit a vzít na sebe povinnost pomáhat všem živým bytostem na Zemi. A pokud jste připraveni splnit tyto dva sliby, pak můžete od dnešního dne považovat sebe za budhistu. 

Přišel jsem za vámi v předvečer svátku Vesak, v úplňku Býka. Přišel jsem upevnit základy budhismu ve vašich srdcích, stejně tak, jak jsem s tímto posláním přicházel před více než tisíci lety.

 

Na světě se nic nezměnilo. Svět stejně jako dříve se nachází v iluzi a nepospíchá odpoutat se od iluze. 

Vaše modlitební praktika musí mít svůj cíl. Pokud se modlíte bez náležitého směrování, pak zbytečně ztrácíte čas. A pokud vás v čase, když se modlíte, nebo meditujete, navštíví myšlenky o tom, jak velkou práci uskutečňujete pro lidstvo, pak vaše modlitba ztrácí smysl.

V době modlení musíte naplno opustit své lidské vědomí. Jak můžete mluvit s Bohem, pokud jste se nepozvedli do té úrovně ve svém vědomí, kdy vás bude Bůh schopen slyšet?

Pokud mluvíte mezi sebou, pak se postaráte o to, abyste poodešli blíže k člověku, ke kterému promlouváte, aby vás mohl uslyšet. Proč během rozhovoru s Bohem se nestaráte o to, aby vás Bůh uslyšel? 

Bůh promlouvá k vám jazykem srdce a On s vámi mluví ve vašem srdci. Proto v průběhu vaší modlitby, nic nesmí rozptylovat vaši pozornost. Musíte být naplno soustředěni na vaše srdce, na pocity ve vašem srdci. 

Ani nemusíte odříkávat při tom slova modlitby. Vy jednoduše propojíte své vědomí s vědomím Boha. Povyšujete své vědomí do úrovně vašeho Vyššího Já. A vy jste v Bohu.

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí. Pokud vaše rty a jazyk vyslovují slova modlitby, ale vaše mysl v tom čase bloudí po okolí, kdy pozoruje, co dělají ostatní lidé, pak bude nejlepší, přestat se modlit. Protože to nemá smysl. Modlitba je komunikace s Bohem, ale ne cvičení pro jazyk. Víte, že v budhismu existuje rozdíl v chápání Boha. Ale v případě, že pod Bohem budete mít na mysli Vyšší Zákon, Absolutno, Vyšší Rozum, pak jste se téměř stali buddhistou. 

Jak zvláštní je pozorovat, když lidé svým lidským vědomím hodnotí, jaký je Bůh a co On sebou představuje. A pokud vaše osobní představy o Bohu se neshodují s představami jiného člověka, pak můžete dokonce pociťovat nepřátelství k tomuto člověku. Každý člověk má ve svém vědomí svůj obraz Boha. Proto musíte jednoduše připustit myšlenku, že jiní lidé mohou mít jinou představu o Bohu. Ale to neznamená, že někdo má více správnou představu, nebo že jiný má méně správnou představu.

 

Začínáte být blíže k Bohu jenom tehdy, když zvyšujete vaše vědomí na nejvyšší možnou úroveň pro vás. A čím vyšší je úroveň vašeho vědomí, tím víc si uvědomujete, že nemůžete poznat Boha. A dokonce, když se stanete bohem v očích druhých lidí, stejně tak nebudete schopni poznat Boha.

 

Je jenom věčná touha k pochopení Bytí, věčné překonávání sama sebe. Ale když se ve svém vědomí dostáváte do stavu nirvány, pak chápete, že jste dosáhli všeho,  a nic víc už nepotřebujete poznávat, protože jste vešli do stavu Božství.

 

Nicméně, blíží se kosmický čas a vy znovu odcházíte z tohoto stavu a opětovně začínáte poznávat Boha.

 

Tento proces nemá ani začátek, ani konec.

 

Ale nyní se nacházíte na nejnižší úrovni poznání Boha a vůbec první úlohou, která je před vámi, je naučit se rozlišovat iluzorní svět a Reálný svět. Především však se musíte naučit rozlišovat iluzi uvnitř vašeho vědomí. 

A pokud pouvažujete nad svými myšlenkami a svými pocity, pak pochopíte, že vaše myšlenky a pocity jsou absolutně nereálné. Všechno, čeho jste se dotkli svou myslí, představuje sebou iluzi. Proto první etapou osvobození od iluze je vaše chápání toho, že všechny vaše myšlenky a pocity představují sebou iluzi.

A když to jednou pochopíte, pak jste připraveni k dalšímu kroku, k pochopení toho, co je ve vás Realita.

 

Existuje mnoho meditačních praktik. Všechny z nich jsou určeny k tomu, abyste se spojili s Reálnou částí vás samých.

 

Prvním krokem k Reálné části vás samých je uklidnění vaší mysli.

 

Odevzdám vám svou mantru. Dám do této mantry svou energii, svůj indikátor úspěchů. Proto, pokud se rozhodnete číst tuto mantru nyní, pak získáte od odříkání této mantry maximální účinek. Tato mantra vám pomůže zbavit se nejen přebytečné nestálosti vaší mysli, ale umožní vám se zbavit i mnoha vašich nedokonalostí. 

Tady, vyslovujte s pokorou: 

ÓM MANI PADMÉ HÚM. 

Opakujte tuto mantru natolik a často, jak se vám bude chtít to udělat. Tato mantra vám pomůže zbavit se vašeho ega tak rychle, jak rychle ve své mysli připustíte zbavit se svého ega. 

Někteří z vás přemýšlí, že se možná ani do konce svého života nezbaví svého ega. Někteří si myslí, že budou potřebovat ještě několik životů, aby se zbavili svého ega. 

Stane se přesně to, co si připustíte ve svém vědomí. A pokud připustíte ve svém vědomí, že se zbavíte svého ega, pokud budete odříkávat moji mantru 1000 krát za den v průběhu roku, pak se tak stane. 

Jen prosím, před odříkáním mé mantry nezapomeňte následovat mé rady, které jsem vám dal v našem rozhovoru. 

Nezapomeňte, že mluvíte s Bohem a přibližte se k Němu co nejblíže ve svém srdci, aby vás On uslyšel. 

JÁ JSEM Padma Sambhava, který tu dnes byl s vámi v předvečer svátku Vesak.